Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty krajowe

zdalna Szkoła 

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie 69.600,00 zł

Brak opisu obrazka


zdalna Szkoła+

W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie 54.999,89 zł

Brak opisu obrazka


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dofinansowanie 683.799,00 zł

2. Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej

Dofinansowanie 777.900,00 zł

Brak opisu obrazka


Rosnąca Odporność

Gmina Zdzieszowice zajęła 1. miejsce w powiecie krapkowickim w konkursie „Rosnąca Odporność”.

Konkurs Rosnąca Odporność premiował gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców w powiecie pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

Łączna pula nagród konkursu wyniosła ponad 500 milionów złotych w skali kraju.

Brak opisu obrazka


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W ramach przebudowy wykonano:
- nową nawierzchnię o szerokości 5,00 m,
- chodniki o szerokości od 1,50 m do 2,00 m,
- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości od 3,40 m do 6,80 m;
- kanalizację deszczową wraz ze studniami kanalizacyjnymi, wpustami i przykanalikami.

Powierzchnie wykonanych elementów zagospodarowania:
1) Nawierzchnia bitumiczna – ok. 4650 m2,
2) Chodnik – ok. 1400 m2,
3) Zjazdy – ok. 650 m2.

Brak opisu obrazka