Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2022r.

Projekt uchwały budżetowej został ogłoszony Zarządzeniem Nr SG.0050.445.2021 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022r.