Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc dla Ukrainy

Pełnomocnikiem ds. koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy w powiecie krapkowickim jest pani

Maria Studans - telefon całodobowy: +48 698 159 225.

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zostało uruchomione Centrum Pomocy Ukraińcom (procedura rejestracji, by uchodźcy mogli skorzystać z noclegu, wyżywienia i dostępu do pomocy medycznej).

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej powiatu krapkowickiego: link do strony

W sprawie wolontariatu i pomocy rzeczowej na terenie gminy Zdzieszowice można kontaktować się z pracownikiem Miejsko Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, kierownik Renata Nachtygal,

tel.: 515 968 186 lub 77 474 97 01, 77 474 97 02, e-mail:

UWAGA! Mieszkańcy – osoby prywatne, którzy we własnym zakresie przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, proszeni są o kontakt z Referatem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, tel.: 77 40 64 449 koordynator ds. uchodźców z Ukrainy Robert Jasionek, e-mail: , celem przekazania informacji o liczbie goszczonych osób i miejscu ich pobytu. Tylko posiadając takie dane, Gmina Zdzieszowice będzie mogła udzielić wsparcia tym, którzy przebywając na terenie naszej gminy, potrzebują pomocy.