Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2021r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2021 r. (1,37MB)

PDFObjaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2021 r. (1,49MB)

PDFSprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2021 r. (219,57KB)

PDFSprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych za 2021 r. (354,79KB)

PDFSprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 r. (110,00KB)

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r. (199,33KB)

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r. (265,66KB)

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach (777,17KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2021 r. obsługiwanych przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach (1,03MB)

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2021 r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Zdzieszowice (266,87KB)

PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice (254,04KB)

PDFStopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (193,93KB)