Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki podatkowe na 2023 rok

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 2023 ROK

podatek od nieruchomości

PDFUchwała Nr L/393/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 listopada 2022 r. poz. 2979) (2,05MB)

podatek rolny

PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z dnia 19 października 2022 r. poz. 995) (334,75KB); cenę ogłoszono w wysokości 74,05 zł/1dt (q).

1) stawka dla gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 q żyta) tj. 185,125 zł/ha przeliczeniowy,
2) stawka dla pozostałych gruntów rolnych (równowartość pieniężna 5 q żyta) tj. 370,25 zł/ha fizyczny.

podatek leśny

PDFKomunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z dnia 20 października 2022 r. poz. 996) (332,53KB); cenę ogłoszono w wysokości 323,18 zł/1m3.

1) stawka dla lasów innych niż w pkt 2 (równowartość pieniężna 0,220 zł/ m3 drewna) - 71,0996 zł/ha fizyczny,
2) stawka dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (50% stawki) - 35,5498 zł/ha fizyczny.

podatek od środków transportowych

PDFUchwała Nr L/394/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 listopada 2022 r. poz. 2980) (2,08MB)

opłata targowa - nie jest pobierana do odwołania