Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr LIV/422/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFLIV/422/2023 (64,72KB)