Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1307111055271252391202631324781440428450700000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11792612784617490015223314721915073486129137899109196126629104951121060
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1112569639793419919268951210157998429116793114583112300114630110546
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11987612386313648110117210541092356117169119340116651118300101668122366
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7264662591590996150398003600008001684269108462872518383795002
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544537550167050497325538281235656906760369558770956523464054
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
501713181831319323853446231457377953860835175421845333752576
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833401387822245532527
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 203938
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 119359
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 99286
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 75007
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 73172
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 67142
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 62279
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 44342
 9. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 36169
 10. Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 35655
 11. Inne
  Wyświetleń: 33602
 12. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 32846
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 31464
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 30590
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 28814
 16. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 28541
 17. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 25037
 18. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 24907
 19. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 24743
 20. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 24661
 21. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 23843
 22. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 23797
 23. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 23754
 24. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 23689
 25. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 22834
 26. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 22754
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 21471
 28. Adres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 21260
 29. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 21086
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 20763
 31. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 20150
 32. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 19829
 33. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 19700
 34. Dane kontaktowe MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 19606
 35. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 19152
 36. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18906
 37. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 18478
 38. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 18190
 39. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 18054
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 17603
 41. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 17520
 42. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17470
 43. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17338
 44. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17260
 45. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 17228
 46. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17198
 47. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 17175
 48. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17142
 49. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17098
 50. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 17037
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 16917
 52. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 16663
 53. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16617
 54. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 16478
 55. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 16318
 56. Akty prawne
  Wyświetleń: 16280
 57. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16206
 58. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 16169
 59. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 16086
 60. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 16048
 61. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 15960
 62. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 15915
 63. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 15858
 64. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 15856
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15796
 66. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15794
 67. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15645
 68. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15348
 69. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 15292
 70. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 15183
 71. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15148
 72. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 15146
 73. Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15102
 74. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 14903
 75. Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14712
 76. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 14459
 77. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 14242
 78. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 14204
 79. Azbest
  Wyświetleń: 14187
 80. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14149
 81. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 14024
 82. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 13991
 83. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 13634
 84. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 13624
 85. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 13549
 86. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 13326
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 13040
 88. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 13035
 89. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 12987
 90. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 12939
 91. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 12877
 92. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 12872
 93. Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 12828
 94. Informacje ogólne o przedszkolu
  Wyświetleń: 12488
 95. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 12347
 96. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 12292
 97. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 12123
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 11831
 99. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2014
  Wyświetleń: 11457
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11253
 101. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 11059
 102. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 10903
 103. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10654
 104. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 10638
 105. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 10442
 106. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 10418
 107. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 10270
 108. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10262
 109. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10257
 110. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 10067
 111. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 10066
 112. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9996
 113. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 9976
 114. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9908
 115. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9859
 116. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 9851
 117. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 9799
 118. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 9784
 119. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 9769
 120. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 9760
 121. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 9713
 122. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2015
  Wyświetleń: 9692
 123. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9688
 124. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9658
 125. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 9648
 126. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 9611
 127. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 9596
 128. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 9578
 129. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9567
 130. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 9384
 131. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9308
 132. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 9305
 133. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 9284
 134. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9264
 135. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 9192
 136. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 9069
 137. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 8996
 138. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 8962
 139. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 8934
 140. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 8813
 141. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 8810
 142. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 8761
 143. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 8749
 144. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 8738
 145. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 8679
 146. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 8613
 147. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 8557
 148. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 8555
 149. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8507
 150. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 8480
 151. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 8467
 152. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 8466
 153. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 8451
 154. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 8445
 155. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 8370
 156. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 8343
 157. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 8320
 158. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8281
 159. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 8279
 160. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8275
 161. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 8239
 162. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8233
 163. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 8198
 164. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 8191
 165. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 8136
 166. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8131
 167. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 8058
 168. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 8043
 169. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2013
  Wyświetleń: 8028
 170. Ogłoszenia MGOPS Zdzieszowice
  Wyświetleń: 8020
 171. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 7984
 172. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 7822
 173. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7812
 174. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 7812
 175. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7800
 176. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 7778
 177. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 7764
 178. Organizacja MGOPS w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 7730
 179. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 7704
 180. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7634
 181. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 7572
 182. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 7519
 183. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 7484
 184. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7481
 185. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 7426
 186. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 7425
 187. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 7400
 188. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 7349
 189. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7326
 190. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7257
 191. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7255
 192. Petycje
  Wyświetleń: 7219
 193. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 7211
 194. Informacje ogólne PSP3
  Wyświetleń: 7172
 195. Publiczne Przedszkole Nr 5 - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7121
 196. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 7106
 197. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 7071
 198. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 7049
 199. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 7045
 200. Statut MRM
  Wyświetleń: 6933
 201. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 6904
 202. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 6898
 203. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 6896
 204. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6832
 205. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 6817
 206. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 6776
 207. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 6729
 208. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 6701
 209. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 6670
 210. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 6619
 211. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 6596
 212. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6592
 213. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6563
 214. Organizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 6562
 215. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 6484
 216. Informacja na temat Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6479
 217. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2013
  Wyświetleń: 6463
 218. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6457
 219. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP MGOPS
  Wyświetleń: 6420
 220. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 6383
 221. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6365
 222. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 6339
 223. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 6303
 224. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6292
 225. Dane teleadresowe BA-EO
  Wyświetleń: 6254
 226. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6230
 227. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 6219
 228. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6192
 229. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 6170
 230. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 6141
 231. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 6126
 232. Statut i regulaminy Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 6110
 233. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI:POKL 09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 6107
 234. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 6107
 235. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 6068
 236. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 6049
 237. Nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi: Goniec
  Wyświetleń: 6020
 238. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6019
 239. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5970
 240. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 5966
 241. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 5956
 242. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 5941
 243. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 5939
 244. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 5896
 245. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 5884
 246. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5850
 247. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 5840
 248. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 5810
 249. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5810
 250. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 5783
 251. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2013
  Wyświetleń: 5779
 252. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 5778
 253. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 5744
 254. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 5710
 255. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5692
 256. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 5684
 257. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 5683
 258. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 5657
 259. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5628
 260. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 5627
 261. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 5622
 262. Oferty pracy 2012
  Wyświetleń: 5603
 263. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5589
 264. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 5588
 265. Dane adresowe
  Wyświetleń: 5556
 266. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 5555
 267. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 5536
 268. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 5535
 269. Ciż Halina
  Wyświetleń: 5529
 270. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 5529
 271. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5500
 272. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5487
 273. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5486
 274. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5466
 275. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5446
 276. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 5442
 277. Informacja na temat Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5427
 278. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 5427
 279. Dane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 5422
 280. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 5401
 281. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 5392
 282. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5360
 283. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 5356
 284. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2014
  Wyświetleń: 5348
 285. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 5341
 286. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5337
 287. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5334
 288. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 5331
 289. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 5323
 290. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5321
 291. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5317
 292. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 5305
 293. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5285
 294. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 5250
 295. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5226
 296. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5221
 297. Oferty pracy 2013
  Wyświetleń: 5186
 298. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5174
 299. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5156
 300. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 5153
 301. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5138
 302. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 5137
 303. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez BA-EO w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5137
 304. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5123
 305. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5117
 306. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5113
 307. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 5113
 308. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 5109
 309. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5109
 310. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5095
 311. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 5094
 312. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 5088
 313. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5085
 314. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 5066
 315. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 5047
 316. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5032
 317. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5028
 318. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 5014
 319. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 5010
 320. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 4996
 321. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4974
 322. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4960
 323. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4956
 324. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2015
  Wyświetleń: 4955
 325. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP nr 1 w Zdzieszowicach w ramach projektu "Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL.09.01.02-16/12
  Wyświetleń: 4954
 326. Zarządzenia dyrektora Publicznego przedszkola nr 5 / 2012
  Wyświetleń: 4944
 327. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4936
 328. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 4926
 329. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2012 r.
  Wyświetleń: 4913
 330. Dane adresowe Gimnazjum
  Wyświetleń: 4911
 331. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 4901
 332. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4889
 333. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4886
 334. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 4873
 335. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4869
 336. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4854
 337. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2013 r.
  Wyświetleń: 4847
 338. Udostępnienie informacji publicznej - PSP w Żyrowej
  Wyświetleń: 4840
 339. 2016-02-26 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4826
 340. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 4785
 341. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4776
 342. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 4761
 343. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4753
 344. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 4752
 345. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4715
 346. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4708
 347. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 4704
 348. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 4703
 349. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4698
 350. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 4697
 351. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4662
 352. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4605
 353. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4597
 354. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4589
 355. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4588
 356. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2012
  Wyświetleń: 4574
 357. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4561
 358. Statut przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 4555
 359. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4554
 360. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 4538
 361. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4537
 362. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 4505
 363. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 4484
 364. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4460
 365. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 4454
 366. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 4444
 367. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 4437
 368. 2013-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4422
 369. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 4414
 370. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 4402
 371. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 4393
 372. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2013r
  Wyświetleń: 4388
 373. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4380
 374. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4379
 375. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 4376
 376. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4368
 377. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4359
 378. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4339
 379. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 4333
 380. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4331
 381. Statut i powołanie Ośrodka Profilaktyki
  Wyświetleń: 4328
 382. 2014
  Wyświetleń: 4323
 383. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4313
 384. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4300
 385. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 4290
 386. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4289
 387. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 4264
 388. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4262
 389. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 4247
 390. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 4243
 391. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4238
 392. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4237
 393. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4232
 394. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4231
 395. Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4230
 396. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4226
 397. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4220
 398. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4201
 399. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4198
 400. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 4197
 401. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4196
 402. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4188
 403. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2011 r.
  Wyświetleń: 4167
 404. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4165
 405. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4152
 406. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4149
 407. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4148
 408. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4145
 409. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4134
 410. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 4124
 411. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 4122
 412. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4116
 413. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4097
 414. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 4078
 415. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4075
 416. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 4057
 417. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4052
 418. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 4050
 419. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 4035
 420. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 4030
 421. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4024
 422. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4023
 423. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 4011
 424. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4008
 425. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4004
 426. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 4003
 427. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 4003
 428. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3997
 429. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 3996
 430. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 3996
 431. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3995
 432. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 3994
 433. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3990
 434. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3971
 435. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 3971
 436. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3969
 437. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3961
 438. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3959
 439. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 3958
 440. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 3958
 441. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2010 r.
  Wyświetleń: 3950
 442. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 3933
 443. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3927
 444. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3923
 445. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3918
 446. Kontrola spełniania obowiązku nauki
  Wyświetleń: 3907
 447. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 3907
 448. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 3906
 449. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3902
 450. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 3897
 451. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3891
 452. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3882
 453. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 3881
 454. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3880
 455. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 3877
 456. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3876
 457. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 3876
 458. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 3869
 459. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2014
  Wyświetleń: 3860
 460. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 3858
 461. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 3857
 462. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3850
 463. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 3850
 464. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 3849
 465. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3847
 466. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 3847
 467. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3847
 468. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 3845
 469. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 3844
 470. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3843
 471. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3842
 472. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3839
 473. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 3835
 474. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 3833
 475. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3833
 476. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 3821
 477. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 3816
 478. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3811
 479. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 3809
 480. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3805
 481. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 3805
 482. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 3804
 483. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 3801
 484. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3799
 485. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3799
 486. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3798
 487. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3798
 488. Zarządzenia Kierownika 2014 r.
  Wyświetleń: 3797
 489. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 3793
 490. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3793
 491. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 3790
 492. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3783
 493. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 3782
 494. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3780
 495. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3775
 496. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 3774
 497. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 3773
 498. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3772
 499. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 3772
 500. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 3769
 501. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3768
 502. Inne 2012
  Wyświetleń: 3768
 503. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 3766
 504. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 3764
 505. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 3764
 506. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 3763
 507. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3762
 508. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3753
 509. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3750
 510. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 3747
 511. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 3744
 512. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 3744
 513. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 3742
 514. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3735
 515. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 3732
 516. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 3
  Wyświetleń: 3725
 517. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 3722
 518. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 3720
 519. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3714
 520. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3711
 521. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3705
 522. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3704
 523. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 3701
 524. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 3700
 525. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 3688
 526. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3686
 527. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 3685
 528. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 3678
 529. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 3677
 530. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3671
 531. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach w 2014 roku
  Wyświetleń: 3670
 532. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3659
 533. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3658
 534. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3656
 535. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3655
 536. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 3655
 537. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 3655
 538. Zakup finasowego na zasadzie cross-financingu sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL 09.01.02-16-113/12-00
  Wyświetleń: 3649
 539. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3647
 540. Dostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3645
 541. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 3632
 542. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3631
 543. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3625
 544. 2013-08-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku
  Wyświetleń: 3623
 545. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3617
 546. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 3616
 547. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 3600
 548. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3587
 549. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 3585
 550. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3580
 551. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3573
 552. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3567
 553. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3567
 554. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3562
 555. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 3562
 556. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 3552
 557. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 3545
 558. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3545
 559. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3540
 560. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3535
 561. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3534
 562. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 3532
 563. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 3526
 564. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 3516
 565. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3513
 566. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3512
 567. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3509
 568. Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3499
 569. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3498
 570. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3497
 571. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3491
 572. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 3490
 573. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 6
  Wyświetleń: 3483
 574. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3482
 575. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 3478
 576. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3476
 577. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3469
 578. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2014
  Wyświetleń: 3466
 579. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3457
 580. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3454
 581. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 3452
 582. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3449
 583. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3440
 584. Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3431
 585. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3430
 586. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3429
 587. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3428
 588. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3427
 589. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3422
 590. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3420
 591. Inne 2013
  Wyświetleń: 3417
 592. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3405
 593. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 3391
 594. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 3389
 595. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 3388
 596. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3387
 597. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3385
 598. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 3383
 599. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3382
 600. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3375
 601. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3374
 602. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 3367
 603. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3360
 604. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3357
 605. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3353
 606. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3353
 607. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3340
 608. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3331
 609. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3331
 610. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3322
 611. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3318
 612. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3315
 613. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3314
 614. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 3313
 615. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3312
 616. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3310
 617. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3300
 618. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3297
 619. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3297
 620. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3283
 621. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3278
 622. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3275
 623. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 3260
 624. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3258
 625. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3255
 626. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 3248
 627. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3246
 628. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3244
 629. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6
  Wyświetleń: 3244
 630. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3243
 631. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3232
 632. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3231
 633. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 3224
 634. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3219
 635. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3214
 636. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3212
 637. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3206
 638. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3206
 639. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3205
 640. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3201
 641. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3195
 642. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3193
 643. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 3185
 644. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3184
 645. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3183
 646. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3182
 647. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3182
 648. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3177
 649. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3172
 650. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3167
 651. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 3166
 652. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3163
 653. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3160
 654. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3157
 655. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3157
 656. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3150
 657. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3148
 658. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3147
 659. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3145
 660. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3141
 661. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3141
 662. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 3141
 663. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3137
 664. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 3134
 665. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3128
 666. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3127
 667. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3116
 668. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3114
 669. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3108
 670. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3106
 671. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 3105
 672. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3099
 673. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3097
 674. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a
  Wyświetleń: 3097
 675. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3092
 676. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3091
 677. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 3089
 678. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3088
 679. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3085
 680. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 3081
 681. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 3081
 682. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3077
 683. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3076
 684. 2012
  Wyświetleń: 3075
 685. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3075
 686. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3075
 687. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3073
 688. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 3072
 689. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 3065
 690. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3063
 691. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 3059
 692. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 3053
 693. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3051
 694. Dane osobowe
  Wyświetleń: 3050
 695. 2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3046
 696. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3043
 697. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 3039
 698. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 3038
 699. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 3037
 700. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 3035
 701. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 3023
 702. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3020
 703. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3017
 704. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3015
 705. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 3014
 706. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 3014
 707. 2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3013
 708. 2016-05-18 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3011
 709. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 3010
 710. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 3008
 711. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 3004
 712. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 3004
 713. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 3003
 714. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3003
 715. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 3001
 716. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 2997
 717. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 2996
 718. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 2994
 719. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 2993
 720. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 2992
 721. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2991
 722. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2986
 723. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2985
 724. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2984
 725. Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2980
 726. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 2979
 727. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2976
 728. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2972
 729. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2969
 730. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2969
 731. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 2963
 732. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2961
 733. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2960
 734. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 2957
 735. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 2957
 736. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 2953
 737. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 2952
 738. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 2951
 739. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 2950
 740. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 2948
 741. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 2948
 742. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2947
 743. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 2944
 744. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2943
 745. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 2942
 746. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2941
 747. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2941
 748. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 2940
 749. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2940
 750. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 2939
 751. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 2935
 752. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2931
 753. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2931
 754. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 2927
 755. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 2923
 756. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 2921
 757. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
  Wyświetleń: 2921
 758. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2917
 759. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 2916
 760. 2011
  Wyświetleń: 2913
 761. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2913
 762. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 2913
 763. 2016-04-21 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2910
 764. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2910
 765. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 2909
 766. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 2900
 767. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 2900
 768. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 2897
 769. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2896
 770. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 2889
 771. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 2886
 772. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 2885
 773. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 2882
 774. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2881
 775. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 2881
 776. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 2879
 777. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 2879
 778. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2878
 779. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2876
 780. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2876
 781. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 2871
 782. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2870
 783. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 2868
 784. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 2867
 785. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2865
 786. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 2864
 787. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 2863
 788. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 2862
 789. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2861
 790. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 2856
 791. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2854
 792. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2014 r.
  Wyświetleń: 2853
 793. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2852
 794. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2851
 795. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 2848
 796. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2848
 797. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2847
 798. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2845
 799. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 2838
 800. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2838
 801. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 2836
 802. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 2835
 803. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 2833
 804. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2830
 805. Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników szkolnych
  Wyświetleń: 2830
 806. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2828
 807. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 2826
 808. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 2821
 809. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2016
  Wyświetleń: 2821
 810. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 2818
 811. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2812
 812. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 2808
 813. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2808
 814. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 2807
 815. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2806
 816. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2805
 817. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 2805
 818. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2803
 819. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 2801
 820. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 2800
 821. 2013
  Wyświetleń: 2799
 822. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 2793
 823. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2791
 824. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 2789
 825. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 2788
 826. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 2787
 827. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 2779
 828. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2778
 829. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 2777
 830. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2776
 831. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 2776
 832. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2775
 833. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2774
 834. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2774
 835. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2769
 836. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2769
 837. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 2766
 838. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 2762
 839. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2753
 840. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2753
 841. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2751
 842. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2747
 843. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 2744
 844. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2741
 845. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2741
 846. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 2739
 847. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 2738
 848. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2737
 849. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2736
 850. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2736
 851. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 2735
 852. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 2733
 853. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2731
 854. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2725
 855. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 2719
 856. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 2715
 857. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 2713
 858. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2712
 859. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 2710
 860. przetarg
  Wyświetleń: 2710
 861. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2709
 862. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2704
 863. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 2702
 864. 2013
  Wyświetleń: 2696
 865. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 2695
 866. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2695
 867. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2693
 868. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 2692
 869. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 2692
 870. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 2684
 871. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 2682
 872. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2681
 873. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2680
 874. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2672
 875. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 2671
 876. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 2671
 877. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 2669
 878. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 2668
 879. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2668
 880. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2667
 881. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2666
 882. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2663
 883. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2662
 884. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 2661
 885. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 2660
 886. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 2660
 887. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 2659
 888. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 2658
 889. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2650
 890. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2009 r.
  Wyświetleń: 2648
 891. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2646
 892. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2642
 893. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2641
 894. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 2640
 895. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2638
 896. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2636
 897. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 2632
 898. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2632
 899. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 2629
 900. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 2621
 901. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 2619
 902. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 2610
 903. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2607
 904. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 2607
 905. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2606
 906. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2604
 907. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2603
 908. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 2602
 909. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2601
 910. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2597
 911. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2596
 912. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 2596
 913. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2595
 914. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2591
 915. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2590
 916. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2583
 917. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 2583
 918. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 2583
 919. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2580
 920. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2580
 921. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 2578
 922. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 2572
 923. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2568
 924. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 2568
 925. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 2566
 926. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 2564
 927. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 2564
 928. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2559
 929. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2556
 930. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2555
 931. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 2555
 932. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 2555
 933. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2554
 934. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2552
 935. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 2548
 936. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 2548
 937. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 2544
 938. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 2541
 939. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2540
 940. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 2540
 941. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2530
 942. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 2530
 943. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2529
 944. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 2525
 945. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2519
 946. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2518
 947. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 2518
 948. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2517
 949. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 2512
 950. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2510
 951. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2507
 952. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2506
 953. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2503
 954. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 2498
 955. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2496
 956. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2493
 957. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 2492
 958. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2490
 959. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 2488
 960. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2487
 961. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 2486
 962. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 2479
 963. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2473
 964. 2015
  Wyświetleń: 2471
 965. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2470
 966. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 2470
 967. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 2469
 968. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2466
 969. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 2466
 970. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 2464
 971. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2462
 972. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2457
 973. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2456
 974. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 2455
 975. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2454
 976. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2454
 977. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2453
 978. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2452
 979. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 2452
 980. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 2448
 981. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2444
 982. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2441
 983. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2433
 984. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2431
 985. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2430
 986. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 2430
 987. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2426
 988. Inne 2014
  Wyświetleń: 2425
 989. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2425
 990. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2422
 991. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 2421
 992. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 2420
 993. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2417
 994. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2415
 995. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2413
 996. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2411
 997. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2410
 998. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 2402
 999. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 2401
 1000. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 2398
 1001. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2394
 1002. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2391
 1003. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2384
 1004. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 2381
 1005. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 2372
 1006. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2371
 1007. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2370
 1008. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 2369
 1009. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2367
 1010. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2365
 1011. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2363
 1012. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2356
 1013. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 2355
 1014. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2353
 1015. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2347
 1016. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2347
 1017. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2346
 1018. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2342
 1019. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2337
 1020. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2337
 1021. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2335
 1022. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2332
 1023. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 2330
 1024. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2327
 1025. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 2327
 1026. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 2327
 1027. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2324
 1028. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2319
 1029. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2317
 1030. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2316
 1031. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2310
 1032. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2307
 1033. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2306
 1034. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2305
 1035. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 2303
 1036. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2294
 1037. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 2292
 1038. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2288
 1039. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2287
 1040. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2284
 1041. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2283
 1042. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2281
 1043. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2279
 1044. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 2275
 1045. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2273
 1046. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 2270
 1047. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2270
 1048. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2269
 1049. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 2268
 1050. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2267
 1051. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2262
 1052. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2260
 1053. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2256
 1054. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2254
 1055. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2254
 1056. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2246
 1057. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 2246
 1058. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2240
 1059. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2237
 1060. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2230
 1061. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2228
 1062. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2224
 1063. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2219
 1064. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 2215
 1065. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2215
 1066. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2212
 1067. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2209
 1068. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2206
 1069. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2200
 1070. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2193
 1071. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 2189
 1072. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2186
 1073. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2183
 1074. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2180
 1075. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2180
 1076. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2179
 1077. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2173
 1078. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2172
 1079. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2172
 1080. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2158
 1081. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2156
 1082. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2155
 1083. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2155
 1084. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2154
 1085. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2153
 1086. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2148
 1087. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2147
 1088. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2142
 1089. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2132
 1090. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2130
 1091. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2129
 1092. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2128
 1093. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2125
 1094. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2124
 1095. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2123
 1096. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2120
 1097. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2117
 1098. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2105
 1099. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 2100
 1100. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2098
 1101. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2098
 1102. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2098
 1103. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2094
 1104. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 2094
 1105. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2093
 1106. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 2091
 1107. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2085
 1108. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 2081
 1109. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 2079
 1110. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2075
 1111. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2074
 1112. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 2073
 1113. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2072
 1114. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2071
 1115. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2062
 1116. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2061
 1117. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 2061
 1118. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 2061
 1119. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 2060
 1120. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 2059
 1121. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 2054
 1122. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2054
 1123. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 2047
 1124. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2036
 1125. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 2036
 1126. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2030
 1127. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2027
 1128. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 2024
 1129. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2022
 1130. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 2007
 1131. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 2004
 1132. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2000
 1133. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 2000
 1134. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 1999
 1135. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 1995
 1136. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1994
 1137. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1993
 1138. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1991
 1139. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1991
 1140. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 1990
 1141. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1990
 1142. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 1986
 1143. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1986
 1144. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1983
 1145. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 1982
 1146. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 1977
 1147. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 1975
 1148. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 1974
 1149. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1973
 1150. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1971
 1151. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 1969
 1152. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 1968
 1153. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 1967
 1154. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 1967
 1155. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 1967
 1156. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 1959
 1157. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1956
 1158. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 1955
 1159. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 1952
 1160. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 1951
 1161. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1946
 1162. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1936
 1163. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 1934
 1164. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1925
 1165. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1925
 1166. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1924
 1167. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1922
 1168. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 1920
 1169. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 1920
 1170. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 1919
 1171. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 1916
 1172. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 1915
 1173. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1910
 1174. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 1901
 1175. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1901
 1176. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1900
 1177. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1893
 1178. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1883
 1179. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1871
 1180. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1870
 1181. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 1870
 1182. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1870
 1183. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1863
 1184. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 1855
 1185. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 1854
 1186. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2015 r.
  Wyświetleń: 1854
 1187. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1851
 1188. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 1851
 1189. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1850
 1190. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 1844
 1191. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 1838
 1192. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1834
 1193. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1831
 1194. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 1831
 1195. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 1829
 1196. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1826
 1197. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1825
 1198. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1822
 1199. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 1821
 1200. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1819
 1201. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1816
 1202. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1808
 1203. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1808
 1204. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 1802
 1205. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1800
 1206. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 1800
 1207. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1797
 1208. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 1792
 1209. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1788
 1210. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1787
 1211. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 1787
 1212. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1779
 1213. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1768
 1214. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1764
 1215. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1763
 1216. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 1760
 1217. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 1757
 1218. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 1752
 1219. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1747
 1220. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1745
 1221. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1735
 1222. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1734
 1223. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 1732
 1224. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 1727
 1225. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 1720
 1226. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1717
 1227. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 1716
 1228. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 1716
 1229. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 1714
 1230. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 1714
 1231. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1710
 1232. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1706
 1233. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 1706
 1234. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 1705
 1235. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1702
 1236. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 1691
 1237. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 1690
 1238. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 1686
 1239. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1680
 1240. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1674
 1241. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 1667
 1242. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 1663
 1243. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1660
 1244. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1652
 1245. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1651
 1246. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1650
 1247. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 1649
 1248. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1643
 1249. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 1639
 1250. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1635
 1251. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1633
 1252. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1629
 1253. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1605
 1254. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 1602
 1255. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1599
 1256. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1593
 1257. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1586
 1258. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1580
 1259. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 1577
 1260. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2016
  Wyświetleń: 1576
 1261. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1564
 1262. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1557
 1263. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1556
 1264. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 1554
 1265. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1551
 1266. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 1544
 1267. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1539
 1268. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 1535
 1269. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 1534
 1270. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1531
 1271. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1515
 1272. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 1515
 1273. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1513
 1274. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 1511
 1275. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 1510
 1276. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1510
 1277. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 1501
 1278. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1495
 1279. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1490
 1280. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1482
 1281. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1482
 1282. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1469
 1283. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 1468
 1284. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 1464
 1285. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1463
 1286. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 1461
 1287. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 1456
 1288. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1450
 1289. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1448
 1290. Inne 2015
  Wyświetleń: 1445
 1291. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2015
  Wyświetleń: 1431
 1292. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 1424
 1293. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 1421
 1294. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1420
 1295. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 1419
 1296. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1418
 1297. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1418
 1298. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 1418
 1299. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 1418
 1300. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1418
 1301. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 1416
 1302. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1414
 1303. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1414
 1304. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1413
 1305. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1412
 1306. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1409
 1307. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1408
 1308. Inne 2016
  Wyświetleń: 1408
 1309. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1400
 1310. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 1399
 1311. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 1398
 1312. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1397
 1313. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 1396
 1314. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 1391
 1315. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 1369
 1316. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1368
 1317. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1366
 1318. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 1365
 1319. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 1364
 1320. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1361
 1321. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 1356
 1322. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1352
 1323. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1347
 1324. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1341
 1325. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1338
 1326. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 1337
 1327. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1337
 1328. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 1336
 1329. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 1332
 1330. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 1325
 1331. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2016 r.
  Wyświetleń: 1325
 1332. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1324
 1333. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 1323
 1334. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1320
 1335. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1317
 1336. Usunięcie adresu email
  Wyświetleń: 1312
 1337. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1309
 1338. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 1303
 1339. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 1299
 1340. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1290
 1341. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1286
 1342. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1285
 1343. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1282
 1344. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1280
 1345. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 1275
 1346. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1273
 1347. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 1268
 1348. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1258
 1349. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1258
 1350. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1256
 1351. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1250
 1352. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1245
 1353. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 1239
 1354. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1236
 1355. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1233
 1356. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2017
  Wyświetleń: 1233
 1357. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1223
 1358. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2018 roku
  Wyświetleń: 1221
 1359. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1217
 1360. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1210
 1361. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1208
 1362. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1198
 1363. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1192
 1364. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1189
 1365. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1186
 1366. Dokumenty szkoły
  Wyświetleń: 1183
 1367. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 1173
 1368. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1171
 1369. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1164
 1370. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1162
 1371. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 1162
 1372. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1154
 1373. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 1138
 1374. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1138
 1375. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1134
 1376. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1134
 1377. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1128
 1378. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1126
 1379. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1120
 1380. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1119
 1381. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1112
 1382. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1107
 1383. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 1107
 1384. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 1096
 1385. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1094
 1386. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1093
 1387. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1091
 1388. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1081
 1389. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1080
 1390. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1076
 1391. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1070
 1392. Potwierdzenie adresu e-mail
  Wyświetleń: 1067
 1393. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1046
 1394. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1042
 1395. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1040
 1396. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1029
 1397. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1024
 1398. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 1013
 1399. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 1010
 1400. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1003
 1401. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 987
 1402. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2017 roku
  Wyświetleń: 978
 1403. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 972
 1404. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 969
 1405. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 964
 1406. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 952
 1407. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 950
 1408. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 949
 1409. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 931
 1410. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 927
 1411. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 924
 1412. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 923
 1413. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 920
 1414. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 916
 1415. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 913
 1416. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 910
 1417. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 907
 1418. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 905
 1419. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 890
 1420. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 879
 1421. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 876
 1422. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 875
 1423. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 869
 1424. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 866
 1425. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 864
 1426. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 863
 1427. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 856
 1428. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 854
 1429. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 850
 1430. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 843
 1431. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 842
 1432. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 837
 1433. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 833
 1434. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 823
 1435. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 819
 1436. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 819
 1437. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 810
 1438. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2018 r.
  Wyświetleń: 806
 1439. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 799
 1440. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 797
 1441. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 797
 1442. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 797
 1443. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 792
 1444. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 791
 1445. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 780
 1446. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 778
 1447. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 777
 1448. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 777
 1449. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 776
 1450. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 774
 1451. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 773
 1452. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 771
 1453. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 768
 1454. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 767
 1455. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 761
 1456. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 761
 1457. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 760
 1458. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 760
 1459. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 756
 1460. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 754
 1461. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 753
 1462. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 751
 1463. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 750
 1464. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 733
 1465. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 733
 1466. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 728
 1467. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 725
 1468. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 725
 1469. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 720
 1470. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 710
 1471. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 706
 1472. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 706
 1473. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 705
 1474. Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 700
 1475. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 694
 1476. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 691
 1477. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 690
 1478. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 689
 1479. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 689
 1480. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 689
 1481. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 688
 1482. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 687
 1483. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 685
 1484. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 683
 1485. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 675
 1486. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 667
 1487. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 667
 1488. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 664
 1489. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 658
 1490. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 657
 1491. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 657
 1492. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 656
 1493. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 655
 1494. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 653
 1495. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 649
 1496. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 647
 1497. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 645
 1498. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 645
 1499. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 645
 1500. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 639
 1501. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 639
 1502. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 635
 1503. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 632
 1504. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 631
 1505. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 628
 1506. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 628
 1507. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 627
 1508. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 626
 1509. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 626
 1510. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 625
 1511. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 625
 1512. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 625
 1513. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 624
 1514. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 624
 1515. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 617
 1516. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 616
 1517. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 615
 1518. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 615
 1519. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 610
 1520. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 605
 1521. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 604
 1522. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 604
 1523. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 601
 1524. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 600
 1525. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 599
 1526. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 599
 1527. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 591
 1528. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 589
 1529. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 589
 1530. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 586
 1531. Skład GRS
  Wyświetleń: 586
 1532. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 582
 1533. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 581
 1534. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 580
 1535. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 573
 1536. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 572
 1537. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 569
 1538. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 564
 1539. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 561
 1540. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 559
 1541. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 553
 1542. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 549
 1543. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 546
 1544. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 542
 1545. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 541
 1546. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 535
 1547. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 534
 1548. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 526
 1549. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 525
 1550. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 525
 1551. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 525
 1552. Inne 2017
  Wyświetleń: 523
 1553. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 523
 1554. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 518
 1555. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 518
 1556. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1557. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 512
 1558. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 512
 1559. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 511
 1560. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 508
 1561. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 507
 1562. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 504
 1563. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 504
 1564. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 500
 1565. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 499
 1566. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 496
 1567. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 494
 1568. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 492
 1569. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 490
 1570. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 488
 1571. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 483
 1572. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 481
 1573. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 480
 1574. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 474
 1575. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 470
 1576. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 467
 1577. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 466
 1578. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 465
 1579. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 462
 1580. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 461
 1581. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 460
 1582. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 457
 1583. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 455
 1584. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 453
 1585. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 447
 1586. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 446
 1587. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 446
 1588. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 443
 1589. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 440
 1590. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 439
 1591. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 438
 1592. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 434
 1593. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 433
 1594. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 433
 1595. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 433
 1596. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 431
 1597. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 430
 1598. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 429
 1599. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 429
 1600. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 428
 1601. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 427
 1602. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 426
 1603. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 425
 1604. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 423
 1605. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 422
 1606. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 421
 1607. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 418
 1608. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 418
 1609. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 416
 1610. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 415
 1611. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 415
 1612. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 415
 1613. Zarządzenie Nr SG.0050.96.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 415
 1614. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 410
 1615. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 410
 1616. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 408
 1617. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 405
 1618. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 402
 1619. Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych gminy
  Wyświetleń: 401
 1620. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 400
 1621. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 400
 1622. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 397
 1623. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 396
 1624. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 396
 1625. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 395
 1626. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 392
 1627. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 391
 1628. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 390
 1629. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 389
 1630. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 386
 1631. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 384
 1632. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 383
 1633. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 381
 1634. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 378
 1635. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 374
 1636. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 373
 1637. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 373
 1638. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 371
 1639. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 370
 1640. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 368
 1641. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 367
 1642. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 365
 1643. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 362
 1644. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 362
 1645. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 362
 1646. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 360
 1647. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 358
 1648. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 357
 1649. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 354
 1650. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 354
 1651. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 352
 1652. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 352
 1653. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 349
 1654. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 348
 1655. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 346
 1656. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 346
 1657. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 345
 1658. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 343
 1659. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 343
 1660. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 343
 1661. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 343
 1662. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 342
 1663. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 342
 1664. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 342
 1665. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 341
 1666. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 340
 1667. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 339
 1668. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 337
 1669. Kuska Jan
  Wyświetleń: 336
 1670. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 335
 1671. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 333
 1672. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 331
 1673. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 327
 1674. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 326
 1675. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 326
 1676. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 326
 1677. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 326
 1678. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 325
 1679. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 324
 1680. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 319
 1681. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 318
 1682. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 316
 1683. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 313
 1684. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 313
 1685. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 313
 1686. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 313
 1687. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 312
 1688. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 311
 1689. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 310
 1690. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 310
 1691. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 309
 1692. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 309
 1693. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 308
 1694. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 307
 1695. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 307
 1696. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 307
 1697. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 305
 1698. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 297
 1699. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 296
 1700. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 292
 1701. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 292
 1702. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 291
 1703. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 290
 1704. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 290
 1705. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 288
 1706. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 288
 1707. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 286
 1708. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 286
 1709. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 285
 1710. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 283
 1711. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 282
 1712. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 282
 1713. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 282
 1714. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 281
 1715. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 281
 1716. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 279
 1717. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 278
 1718. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 278
 1719. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 278
 1720. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 277
 1721. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 275
 1722. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 275
 1723. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 275
 1724. Petycje 2019
  Wyświetleń: 274
 1725. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 274
 1726. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 274
 1727. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 273
 1728. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 273
 1729. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 270
 1730. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 270
 1731. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 270
 1732. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 270
 1733. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 269
 1734. Inne 2018
  Wyświetleń: 269
 1735. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 269
 1736. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 269
 1737. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 269
 1738. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 268
 1739. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 268
 1740. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 267
 1741. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 266
 1742. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 266
 1743. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 266
 1744. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 263
 1745. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1746. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1747. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 261
 1748. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 260
 1749. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 259
 1750. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1751. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1752. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 257
 1753. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 257
 1754. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 257
 1755. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 257
 1756. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 256
 1757. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 256
 1758. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 256
 1759. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 255
 1760. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 255
 1761. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 253
 1762. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 253
 1763. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 252
 1764. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 252
 1765. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 251
 1766. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 251
 1767. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 251
 1768. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 251
 1769. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 251
 1770. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 250
 1771. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 250
 1772. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 248
 1773. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 247
 1774. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 247
 1775. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 246
 1776. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 246
 1777. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 246
 1778. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 245
 1779. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 245
 1780. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 244
 1781. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 243
 1782. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 243
 1783. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 243
 1784. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 241
 1785. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej
  Wyświetleń: 240
 1786. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 238
 1787. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 238
 1788. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 237
 1789. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 237
 1790. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 235
 1791. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 235
 1792. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 234
 1793. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 234
 1794. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 234
 1795. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 232
 1796. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 231
 1797. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 231
 1798. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 231
 1799. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 230
 1800. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 230
 1801. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 229
 1802. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 228
 1803. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 228
 1804. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 227
 1805. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 227
 1806. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 227
 1807. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 226
 1808. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 225
 1809. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 225
 1810. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 224
 1811. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 223
 1812. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 223
 1813. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 223
 1814. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 222
 1815. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 222
 1816. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 222
 1817. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 219
 1818. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 218
 1819. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 218
 1820. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 218
 1821. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 216
 1822. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 212
 1823. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 211
 1824. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 210
 1825. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 210
 1826. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 210
 1827. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 209
 1828. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 209
 1829. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 209
 1830. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 209
 1831. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 208
 1832. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 208
 1833. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 205
 1834. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 205
 1835. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 205
 1836. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 205
 1837. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 204
 1838. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 204
 1839. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 203
 1840. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 203
 1841. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 203
 1842. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 203
 1843. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 201
 1844. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 201
 1845. 2019-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 201
 1846. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 200
 1847. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 198
 1848. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 198
 1849. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1850. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1851. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1852. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 196
 1853. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 194
 1854. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 194
 1855. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 194
 1856. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 193
 1857. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 192
 1858. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 192
 1859. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 192
 1860. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 191
 1861. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 190
 1862. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 188
 1863. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 187
 1864. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 187
 1865. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 187
 1866. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 187
 1867. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 187
 1868. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 186
 1869. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 186
 1870. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 185
 1871. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 185
 1872. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 184
 1873. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 183
 1874. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 183
 1875. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 183
 1876. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 183
 1877. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 181
 1878. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 181
 1879. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 179
 1880. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 179
 1881. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 178
 1882. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 178
 1883. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 178
 1884. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 177
 1885. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 177
 1886. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 177
 1887. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 176
 1888. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 175
 1889. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 175
 1890. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 175
 1891. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 174
 1892. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 174
 1893. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 173
 1894. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 173
 1895. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 172
 1896. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 172
 1897. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 172
 1898. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 172
 1899. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 171
 1900. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 171
 1901. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 170
 1902. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 170
 1903. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 168
 1904. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 167
 1905. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 167
 1906. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 167
 1907. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 166
 1908. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 166
 1909. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 166
 1910. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 165
 1911. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 165
 1912. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 164
 1913. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 164
 1914. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 164
 1915. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 164
 1916. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 164
 1917. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 163
 1918. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 163
 1919. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 163
 1920. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 163
 1921. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 163
 1922. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 162
 1923. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 162
 1924. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 162
 1925. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 162
 1926. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 162
 1927. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 161
 1928. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 161
 1929. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 160
 1930. 2019-06-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 159
 1931. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 158
 1932. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 158
 1933. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 158
 1934. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 157
 1935. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 157
 1936. Skóra Marek
  Wyświetleń: 157
 1937. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 155
 1938. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 155
 1939. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 155
 1940. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 154
 1941. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 153
 1942. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 153
 1943. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 153
 1944. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 152
 1945. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 152
 1946. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 152
 1947. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 151
 1948. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 151
 1949. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 151
 1950. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 151
 1951. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 150
 1952. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 149
 1953. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 149
 1954. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 148
 1955. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 147
 1956. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 147
 1957. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 147
 1958. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 147
 1959. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 146
 1960. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 146
 1961. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 145
 1962. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 144
 1963. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 144
 1964. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 143
 1965. Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 143
 1966. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 143
 1967. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 142
 1968. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 142
 1969. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 142
 1970. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 140
 1971. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 140
 1972. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 139
 1973. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 139
 1974. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 138
 1975. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 136
 1976. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 136
 1977. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 135
 1978. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 135
 1979. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 135
 1980. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 133
 1981. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 133
 1982. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 132
 1983. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 132
 1984. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 131
 1985. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 130
 1986. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 130
 1987. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 129
 1988. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 129
 1989. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 129
 1990. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 129
 1991. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 128
 1992. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 128
 1993. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 128
 1994. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 128
 1995. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 127
 1996. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 127
 1997. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 127
 1998. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 127
 1999. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 127
 2000. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 125
 2001. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 125
 2002. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 124
 2003. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 123
 2004. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 122
 2005. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 122
 2006. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 122
 2007. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 122
 2008. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 121
 2009. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 121
 2010. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 119
 2011. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 119
 2012. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 119
 2013. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 118
 2014. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 118
 2015. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 118
 2016. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 117
 2017. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 117
 2018. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 116
 2019. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 116
 2020. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 116
 2021. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 116
 2022. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 116
 2023. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 114
 2024. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 113
 2025. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 113
 2026. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 112
 2027. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 111
 2028. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 111
 2029. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 111
 2030. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 111
 2031. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 111
 2032. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 110
 2033. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 110
 2034. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 109
 2035. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 108
 2036. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 107
 2037. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2038. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2039. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 105
 2040. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2041. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2042. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 104
 2043. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2044. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 104
 2045. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 104
 2046. Zarządzenie Nr SG.0050.94.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2047. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 103
 2048. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 103
 2049. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2050. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2051. Zarządzenie Nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2052. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 102
 2053. 2019-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych dla potrzeb użytkowania boiska sportowego w Żyrowej
  Wyświetleń: 101
 2054. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 101
 2055. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2056. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 100
 2057. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 99
 2058. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 99
 2059. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 99
 2060. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 99
 2061. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 98
 2062. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 98
 2063. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 98
 2064. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 98
 2065. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 97
 2066. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2067. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2068. Zarządzenie Nr SG.0050.95.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2069. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 94
 2070. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 94
 2071. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2072. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 93
 2073. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 93
 2074. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 93
 2075. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 93
 2076. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 93
 2077. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 92
 2078. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 92
 2079. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2080. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2081. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 91
 2082. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 90
 2083. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 90
 2084. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 90
 2085. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 90
 2086. Projekty uchwał na VIII Sesję w dniu 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 89
 2087. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 89
 2088. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 89
 2089. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 88
 2090. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2091. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2092. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2093. IX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 87
 2094. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2095. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2096. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2097. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2098. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2099. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 86
 2100. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 86
 2101. 2019-06-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 85
 2102. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 85
 2103. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 85
 2104. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 85
 2105. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 85
 2106. Zarządzenie Nr SG.0050.92.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 85
 2107. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 84
 2108. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 84
 2109. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 84
 2110. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 84
 2111. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 84
 2112. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 83
 2113. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 83
 2114. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 83
 2115. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 83
 2116. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 83
 2117. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 83
 2118. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 83
 2119. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 82
 2120. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 82
 2121. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2122. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2123. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2124. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2125. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2126. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 82
 2127. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 81
 2128. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 81
 2129. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 81
 2130. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 80
 2131. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 80
 2132. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 80
 2133. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 79
 2134. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 78
 2135. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 78
 2136. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 78
 2137. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 77
 2138. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 77
 2139. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 77
 2140. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 76
 2141. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 76
 2142. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 75
 2143. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2144. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2145. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 75
 2146. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 74
 2147. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 73
 2148. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 72
 2149. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 72
 2150. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2151. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 71
 2152. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 71
 2153. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 71
 2154. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 71
 2155. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 70
 2156. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 70
 2157. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 69
 2158. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 65
 2159. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2160. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2161. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 62
 2162. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 61
 2163. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 2164. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 61
 2165. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 61
 2166. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 60
 2167. Projekty uchwal na IX Sesję w dniu 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2168. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2169. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2170. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 59
 2171. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2172. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2173. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2174. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2175. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2176. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2177. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2178. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2179. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 57
 2180. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 57
 2181. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2182. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2183. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2184. 2019-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 55
 2185. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 55
 2186. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2187. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2188. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2189. Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2190. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2191. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2192. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2193. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2194. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 52
 2195. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2196. Zarządzenie Nr SG.0050.87.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 maja 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2197. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 51
 2198. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 51
 2199. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 51
 2200. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 51
 2201. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 51
 2202. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 51
 2203. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 51
 2204. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 50
 2205. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 50
 2206. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2207. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2208. 2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 49
 2209. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 49
 2210. Zarządzenie Nr SG.0050.98.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 49
 2211. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 2212. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 48
 2213. Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 48
 2214. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 47
 2215. X Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 2216. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 47
 2217. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 47
 2218. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 47
 2219. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 45
 2220. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 45
 2221. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 45
 2222. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 28
  Wyświetleń: 44
 2223. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2224. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2225. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 43
 2226. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 43
 2227. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2228. Zarządzenie Nr SG.0050.85.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2229. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 42
 2230. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 42
 2231. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 42
 2232. Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.
  Wyświetleń: 42
 2233. Zarządzenie Nr SG.0050.91.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 42
 2234. Interpelacja w sprawie wykonania prac przy ul. B. Chrobrego 7 - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 41
 2235. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 2236. Interpelacja w sprawie wymiany poniszczonych znaków z nazwami ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 40
 2237. Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2238. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 40
 2239. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2240. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2241. Zarządzenie Nr SG.0050.86.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2242. Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na ul. Pokoju w okolicach Żłobka Samorządowego. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 39
 2243. Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 39
 2244. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 39
 2245. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 38
 2246. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 38
 2247. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 38
 2248. Zarządzenie Nr SG.0050.99.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 38
 2249. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 37
 2250. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 37
 2251. Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 37
 2252. Zarządzenie Nr SG.0050.101.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 36
 2253. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 35
 2254. Protokół VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 2255. Zarządzenie Nr SG.0050.89.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 35
 2256. Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 35
 2257. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 34
 2258. Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2259. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2260. Zarządzenie Nr SG.0050.117.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2261. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 33
 2262. Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 33
 2263. Zarządzenie Nr SG.0050.119.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 33
 2264. Zarządzenie Nr SG.0050.114.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 32
 2265. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 32
 2266. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15B, nr identyfikacyjny VIN: 228362, nr rejestracyjny OKR K951, rok produkcji 1976
  Wyświetleń: 31
 2267. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 31
 2268. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 31
 2269. Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2270. Zarządzenie Nr SG.0050.118.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2271. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Wyświetleń: 30
 2272. Zarządzenie Nr SG.0050.100.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 30
 2273. Zarządzenie Nr SG.0050.113.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 30
 2274. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 30
 2275. 2019-07-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 28 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 29
 2276. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15M, nr identyfikacyjny VIN: 422666, nr rejestracyjny OPG 310H, rok produkcji 1985
  Wyświetleń: 29
 2277. Zarządzenie Nr SG.0050.116.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2278. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2279. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS LUBLIN ŻUK, nr identyfikacyjny VIN: 287584, nr rejestracyjny OKR 91AS, rok produkcji 1978
  Wyświetleń: 28
 2280. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 28
 2281. Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2282. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2283. Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 25
 2284. Zarządzenie Nr SG.120.18.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 25
 2285. Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2286. Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2287. Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2288. Zarządzenie Nr SG.0050.110.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2289. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2290. Zarządzenie Nr SG.0050.103.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2291. Zarządzenie Nr SG.0050.109.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2292. Zarządzenie Nr SG.120.17.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2293. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 22
 2294. Zarządzenie Nr SG.0050.106.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 22
 2295. Zarządzenie Nr SG.0050.102.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 21
 2296. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2297. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 20
 2298. Zarządzenie Nr SG.0050.105.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2299. Zarządzenie Nr SG.0050.108.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2300. Zarządzenie Nr SG.0050.104.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2301. Zarządzenie Nr SG.0050.107.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2302. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej
  Wyświetleń: 17
 2303. Zarządzenie Nr SG.0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 17
 2304. Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2305. Zarządzenie Nr SG.0050.112.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2306. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2307. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 4
 2308. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4
 2309. Interpalcja w sprawie wykonania parkingu oraz wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Jasionej. - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 4
 2310. Interpelacja w sprawie obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 3
 2311. Interpelacja w sprawie odwrócenia znaku przy przejściu dla pieszych na ul. B. Chrobrego - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 3
 2312. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy ul. Góry Św. Anny - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 3
 2313. Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumenatcji projektowej lub koncepcji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej. - 21.06.2019r.
  Wyświetleń: 3
 2314. Interpelacja w sprawie zarośniętego znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Harcerską - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 3
 2315. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 3
 2316. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Wyświetleń: 2