Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
130711105527101355000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11792612784617490015223314721915073486129137899109196126629104951121060
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1112569639793419919268951210157998429116793114583112300114630110546
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11987612386313648110117210541092356117169119340116651118300101668122366
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7264662591590996150398003600008001684269108462872518383795002
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544537550167050497325538281235656906760369558770956523464054
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
501713181831319323853446231457377953860835175421845333752576
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833401387822245532527
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 195280
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 111891
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 88653
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 71129
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 70118
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 61610
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 59829
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 42418
 9. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 35949
 10. Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 34711
 11. Inne
  Wyświetleń: 31794
 12. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 31320
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 30534
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 29901
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 28066
 16. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 27221
 17. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 24161
 18. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 23955
 19. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 23817
 20. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 23683
 21. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 22918
 22. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 22831
 23. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 22753
 24. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 22473
 25. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 21988
 26. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 21870
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 20964
 28. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 20607
 29. Adres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 20516
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 19987
 31. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 19489
 32. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 19041
 33. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 18680
 34. Dane kontaktowe MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 18557
 35. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 18435
 36. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18390
 37. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 17810
 38. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17630
 39. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 17606
 40. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17195
 41. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 17087
 42. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 16940
 43. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 16933
 44. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 16900
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 16796
 46. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 16718
 47. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16708
 48. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 16579
 49. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16520
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 16373
 51. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16258
 52. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 16207
 53. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16129
 54. Akty prawne
  Wyświetleń: 15980
 55. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 15918
 56. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 15894
 57. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 15877
 58. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 15809
 59. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 15748
 60. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 15674
 61. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 15561
 62. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 15473
 63. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 15354
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15293
 65. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 15273
 66. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15270
 67. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15109
 68. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 14801
 69. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 14798
 70. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 14730
 71. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 14635
 72. Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14569
 73. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 14427
 74. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14360
 75. Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14175
 76. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 13929
 77. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 13749
 78. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 13742
 79. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 13630
 80. Azbest
  Wyświetleń: 13629
 81. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 13587
 82. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 13163
 83. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 13131
 84. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 13061
 85. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 12734
 86. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 12726
 87. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 12653
 88. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 12591
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 12562
 90. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 12482
 91. Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 12408
 92. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 12218
 93. Informacje ogólne o przedszkolu
  Wyświetleń: 12114
 94. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 11796
 95. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 11724
 96. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 11523
 97. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 11434
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 11379
 99. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2014
  Wyświetleń: 11143
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 10770
 101. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 10405
 102. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 10172
 103. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9917
 104. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 9908
 105. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9807
 106. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 9786
 107. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 9615
 108. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9584
 109. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9504
 110. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 9448
 111. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 9442
 112. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 9417
 113. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2015
  Wyświetleń: 9410
 114. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 9386
 115. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 9373
 116. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 9367
 117. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9365
 118. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9316
 119. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 9275
 120. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9269
 121. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9263
 122. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 9238
 123. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 9180
 124. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 9172
 125. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 9153
 126. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 9140
 127. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9124
 128. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 9113
 129. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9011
 130. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 8950
 131. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 8936
 132. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 8915
 133. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 8915
 134. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 8909
 135. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 8734
 136. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 8673
 137. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 8581
 138. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 8552
 139. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 8516
 140. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 8476
 141. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 8424
 142. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 8390
 143. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 8354
 144. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 8351
 145. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 8226
 146. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 8196
 147. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 8179
 148. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8145
 149. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 8130
 150. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 8094
 151. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 8085
 152. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 8074
 153. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 8016
 154. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 7992
 155. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 7956
 156. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 7954
 157. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 7929
 158. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7924
 159. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7907
 160. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 7889
 161. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 7884
 162. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7874
 163. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 7813
 164. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 7798
 165. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 7764
 166. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 7752
 167. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 7690
 168. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2013
  Wyświetleń: 7690
 169. Ogłoszenia MGOPS Zdzieszowice
  Wyświetleń: 7675
 170. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 7675
 171. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 7662
 172. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 7532
 173. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 7483
 174. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7466
 175. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 7422
 176. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 7385
 177. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 7382
 178. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7317
 179. Organizacja MGOPS w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 7316
 180. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7298
 181. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 7251
 182. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 7215
 183. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 7208
 184. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 7192
 185. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 7054
 186. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7051
 187. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 7045
 188. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 6956
 189. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6878
 190. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6828
 191. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 6811
 192. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 6801
 193. Publiczne Przedszkole Nr 5 - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6782
 194. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 6747
 195. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6744
 196. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 6727
 197. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 6645
 198. Informacje ogólne PSP3
  Wyświetleń: 6632
 199. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6615
 200. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 6584
 201. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 6567
 202. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 6504
 203. Petycje
  Wyświetleń: 6498
 204. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 6421
 205. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 6417
 206. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 6394
 207. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 6391
 208. Statut MRM
  Wyświetleń: 6378
 209. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 6354
 210. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 6305
 211. Organizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 6276
 212. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6265
 213. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6262
 214. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6190
 215. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 6166
 216. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6162
 217. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2013
  Wyświetleń: 6157
 218. Informacja na temat Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6133
 219. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP MGOPS
  Wyświetleń: 6119
 220. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 6116
 221. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 6033
 222. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6008
 223. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5986
 224. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5973
 225. Dane teleadresowe BA-EO
  Wyświetleń: 5951
 226. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5917
 227. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5916
 228. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI:POKL 09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 5861
 229. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 5855
 230. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 5829
 231. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 5828
 232. Nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi: Goniec
  Wyświetleń: 5800
 233. Statut i regulaminy Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 5778
 234. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5741
 235. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5734
 236. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 5702
 237. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 5677
 238. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 5658
 239. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 5637
 240. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 5632
 241. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 5629
 242. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5610
 243. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 5604
 244. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 5596
 245. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 5590
 246. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5588
 247. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 5537
 248. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 5500
 249. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 5493
 250. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 5485
 251. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 5477
 252. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 5474
 253. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2013
  Wyświetleń: 5471
 254. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 5443
 255. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 5435
 256. Oferty pracy 2012
  Wyświetleń: 5432
 257. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5394
 258. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 5393
 259. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 5383
 260. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 5371
 261. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 5363
 262. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5359
 263. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 5340
 264. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 5298
 265. Dane adresowe
  Wyświetleń: 5298
 266. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5294
 267. Ciż Halina
  Wyświetleń: 5281
 268. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 5280
 269. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 5264
 270. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5247
 271. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5244
 272. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5242
 273. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5211
 274. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 5203
 275. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5192
 276. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 5180
 277. Dane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 5171
 278. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 5158
 279. Informacja na temat Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5157
 280. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 5156
 281. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 5137
 282. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5131
 283. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 5131
 284. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5126
 285. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 5104
 286. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5102
 287. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 5096
 288. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 5094
 289. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5086
 290. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5081
 291. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2014
  Wyświetleń: 5061
 292. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5037
 293. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 5013
 294. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5010
 295. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5003
 296. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5000
 297. Oferty pracy 2013
  Wyświetleń: 4982
 298. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 4965
 299. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 4942
 300. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4940
 301. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4915
 302. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4912
 303. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4908
 304. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 4890
 305. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4885
 306. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 4874
 307. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4867
 308. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 4866
 309. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4864
 310. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez BA-EO w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4861
 311. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 4860
 312. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4851
 313. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4842
 314. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 4839
 315. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 4790
 316. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4778
 317. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4772
 318. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 4761
 319. Zarządzenia dyrektora Publicznego przedszkola nr 5 / 2012
  Wyświetleń: 4750
 320. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4736
 321. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4724
 322. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 4724
 323. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP nr 1 w Zdzieszowicach w ramach projektu "Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL.09.01.02-16/12
  Wyświetleń: 4723
 324. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4701
 325. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2012 r.
  Wyświetleń: 4697
 326. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4692
 327. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 4692
 328. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4664
 329. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 4663
 330. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4656
 331. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 4650
 332. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2015
  Wyświetleń: 4640
 333. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2013 r.
  Wyświetleń: 4631
 334. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4623
 335. Udostępnienie informacji publicznej - PSP w Żyrowej
  Wyświetleń: 4622
 336. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4620
 337. 2016-02-26 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4611
 338. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 4611
 339. Dane adresowe Gimnazjum
  Wyświetleń: 4599
 340. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4587
 341. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4567
 342. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 4562
 343. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4555
 344. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 4533
 345. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 4507
 346. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 4497
 347. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4494
 348. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4487
 349. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 4455
 350. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4453
 351. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4436
 352. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4433
 353. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4389
 354. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2012
  Wyświetleń: 4388
 355. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4364
 356. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4364
 357. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4358
 358. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4356
 359. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 4343
 360. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4333
 361. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4331
 362. Statut przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 4323
 363. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 4287
 364. 2013-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4274
 365. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 4238
 366. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 4221
 367. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 4215
 368. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2013r
  Wyświetleń: 4214
 369. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4201
 370. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 4188
 371. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4177
 372. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4167
 373. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4160
 374. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 4147
 375. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 4137
 376. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4128
 377. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4116
 378. 2014
  Wyświetleń: 4114
 379. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4113
 380. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4104
 381. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 4098
 382. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4094
 383. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 4088
 384. Statut i powołanie Ośrodka Profilaktyki
  Wyświetleń: 4079
 385. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4066
 386. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4060
 387. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4050
 388. Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4049
 389. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 4049
 390. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4035
 391. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2011 r.
  Wyświetleń: 4033
 392. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4018
 393. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4014
 394. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4013
 395. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4011
 396. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4003
 397. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 3996
 398. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3986
 399. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3979
 400. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 3975
 401. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3968
 402. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 3950
 403. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 3950
 404. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 3942
 405. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3925
 406. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3922
 407. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3919
 408. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3913
 409. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3912
 410. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 3906
 411. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3888
 412. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 3882
 413. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 3881
 414. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 3870
 415. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 3864
 416. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 3863
 417. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 3851
 418. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3847
 419. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 3845
 420. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 3845
 421. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 3836
 422. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Januszkowicach
  Wyświetleń: 3819
 423. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3816
 424. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3811
 425. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 3802
 426. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2010 r.
  Wyświetleń: 3788
 427. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 3783
 428. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3782
 429. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 3775
 430. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3775
 431. Kontrola spełniania obowiązku nauki
  Wyświetleń: 3773
 432. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3766
 433. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3763
 434. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 3763
 435. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3763
 436. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 3760
 437. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3731
 438. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 3729
 439. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3721
 440. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 3720
 441. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 3719
 442. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 3715
 443. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 3714
 444. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3714
 445. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3706
 446. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3704
 447. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3704
 448. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3702
 449. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 3695
 450. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 3693
 451. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 3687
 452. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 3679
 453. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3676
 454. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 3674
 455. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 3674
 456. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 3670
 457. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 3666
 458. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3663
 459. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 3663
 460. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3660
 461. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3659
 462. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3656
 463. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 3656
 464. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 3654
 465. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 3654
 466. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3653
 467. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 3652
 468. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 3644
 469. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 3642
 470. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 3639
 471. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 3635
 472. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3634
 473. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3630
 474. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 3623
 475. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3623
 476. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 3619
 477. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 3613
 478. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 3613
 479. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 3606
 480. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3600
 481. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3600
 482. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 3599
 483. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2014
  Wyświetleń: 3597
 484. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3593
 485. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3592
 486. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3590
 487. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3589
 488. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3589
 489. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 3588
 490. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 3586
 491. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 3584
 492. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 3572
 493. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 3569
 494. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3567
 495. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 3566
 496. Inne 2012
  Wyświetleń: 3564
 497. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 3564
 498. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3561
 499. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 3557
 500. Zarządzenia Kierownika 2014 r.
  Wyświetleń: 3556
 501. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 3555
 502. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3555
 503. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 3552
 504. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3550
 505. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 3543
 506. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3541
 507. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 3540
 508. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3534
 509. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3528
 510. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 3528
 511. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 3
  Wyświetleń: 3525
 512. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 3521
 513. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 3521
 514. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 3519
 515. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3517
 516. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 3515
 517. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3514
 518. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 3512
 519. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3509
 520. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 3508
 521. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 3506
 522. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3505
 523. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3501
 524. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 3500
 525. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 3500
 526. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3500
 527. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3497
 528. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 3490
 529. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3483
 530. Zakup finasowego na zasadzie cross-financingu sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL 09.01.02-16-113/12-00
  Wyświetleń: 3483
 531. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3480
 532. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3474
 533. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3467
 534. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3462
 535. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3454
 536. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 3454
 537. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach w 2014 roku
  Wyświetleń: 3454
 538. 2013-08-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku
  Wyświetleń: 3450
 539. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 3439
 540. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3435
 541. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3423
 542. Dostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3414
 543. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3414
 544. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3402
 545. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3400
 546. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 3392
 547. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3391
 548. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3387
 549. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3378
 550. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 3378
 551. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 3377
 552. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3373
 553. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3372
 554. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3367
 555. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3365
 556. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3364
 557. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 3361
 558. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 3350
 559. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 3345
 560. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3342
 561. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3341
 562. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 3338
 563. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3335
 564. Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3327
 565. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3317
 566. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3305
 567. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3301
 568. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3299
 569. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3299
 570. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3292
 571. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3292
 572. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3280
 573. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3280
 574. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3278
 575. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3276
 576. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 3271
 577. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3268
 578. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3266
 579. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3263
 580. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3259
 581. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 6
  Wyświetleń: 3258
 582. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3254
 583. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3245
 584. Inne 2013
  Wyświetleń: 3244
 585. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3232
 586. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3232
 587. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2014
  Wyświetleń: 3225
 588. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3224
 589. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 3222
 590. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3211
 591. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3210
 592. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3209
 593. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 3196
 594. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3189
 595. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 3189
 596. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3184
 597. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3179
 598. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 3170
 599. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 3170
 600. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3169
 601. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3167
 602. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3167
 603. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3166
 604. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3163
 605. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3157
 606. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 3156
 607. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3148
 608. Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3133
 609. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 3117
 610. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3117
 611. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3116
 612. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3105
 613. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3096
 614. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3095
 615. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3094
 616. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 3093
 617. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3085
 618. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3083
 619. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3077
 620. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3058
 621. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3057
 622. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3054
 623. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3046
 624. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 3046
 625. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3045
 626. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3036
 627. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6
  Wyświetleń: 3036
 628. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3035
 629. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3030
 630. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3028
 631. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3024
 632. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3023
 633. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3016
 634. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3013
 635. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3011
 636. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3003
 637. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3002
 638. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2997
 639. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2995
 640. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 2993
 641. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2990
 642. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 2990
 643. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 2985
 644. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 2984
 645. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 2983
 646. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 2980
 647. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 2978
 648. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 2978
 649. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 2969
 650. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2969
 651. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 2968
 652. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2966
 653. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2964
 654. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 2958
 655. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 2958
 656. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 2957
 657. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 2955
 658. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 2950
 659. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 2948
 660. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 2946
 661. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 2943
 662. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2939
 663. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 2938
 664. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2935
 665. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2932
 666. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a
  Wyświetleń: 2931
 667. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 2928
 668. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 2925
 669. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2916
 670. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 2910
 671. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 2907
 672. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 2906
 673. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 2905
 674. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 2899
 675. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 2896
 676. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2895
 677. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2895
 678. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 2894
 679. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2889
 680. 2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2883
 681. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 2883
 682. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2876
 683. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 2873
 684. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 2872
 685. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2865
 686. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 2864
 687. 2012
  Wyświetleń: 2860
 688. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 2858
 689. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2851
 690. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 2843
 691. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 2841
 692. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 2839
 693. 2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2837
 694. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 2835
 695. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2834
 696. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2833
 697. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 2831
 698. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2830
 699. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 2830
 700. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 2827
 701. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2821
 702. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2821
 703. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2820
 704. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 2818
 705. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2817
 706. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2812
 707. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 2811
 708. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 2810
 709. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2807
 710. Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2807
 711. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 2801
 712. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 2797
 713. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 2796
 714. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2794
 715. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2794
 716. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 2793
 717. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2789
 718. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2789
 719. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2784
 720. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2776
 721. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2774
 722. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2772
 723. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 2765
 724. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 2764
 725. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 2763
 726. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2762
 727. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 2762
 728. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 2762
 729. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2757
 730. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 2755
 731. 2016-05-18 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2754
 732. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2754
 733. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 2754
 734. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2753
 735. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 2752
 736. 2011
  Wyświetleń: 2746
 737. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 2746
 738. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2745
 739. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 2742
 740. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 2741
 741. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 2740
 742. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2740
 743. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 2739
 744. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 2738
 745. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2732
 746. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2731
 747. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 2731
 748. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 2730
 749. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 2726
 750. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 2720
 751. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 2720
 752. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 2719
 753. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2717
 754. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 2716
 755. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 2712
 756. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2711
 757. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2710
 758. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2709
 759. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 2709
 760. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 2708
 761. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2706
 762. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 2705
 763. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 2695
 764. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2694
 765. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2694
 766. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2691
 767. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 2689
 768. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 2688
 769. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2685
 770. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2685
 771. 2016-04-21 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2684
 772. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2676
 773. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2675
 774. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2674
 775. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 2674
 776. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2674
 777. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 2667
 778. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2666
 779. 2013
  Wyświetleń: 2664
 780. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 2663
 781. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 2663
 782. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 2662
 783. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 2660
 784. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 2654
 785. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 2650
 786. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 2649
 787. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2647
 788. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2646
 789. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 2644
 790. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 2643
 791. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
  Wyświetleń: 2643
 792. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2014 r.
  Wyświetleń: 2642
 793. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 2641
 794. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2640
 795. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 2640
 796. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 2637
 797. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 2635
 798. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2632
 799. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 2630
 800. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 2629
 801. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 2629
 802. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2626
 803. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 2625
 804. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 2624
 805. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2623
 806. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2616
 807. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2614
 808. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2611
 809. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2610
 810. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2610
 811. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2610
 812. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 2610
 813. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2610
 814. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2016
  Wyświetleń: 2607
 815. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2601
 816. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2600
 817. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 2599
 818. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2595
 819. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2594
 820. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 2593
 821. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 2593
 822. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2590
 823. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 2590
 824. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2590
 825. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2588
 826. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 2588
 827. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2586
 828. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 2580
 829. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2576
 830. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2571
 831. Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników szkolnych
  Wyświetleń: 2571
 832. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 2570
 833. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2569
 834. przetarg
  Wyświetleń: 2569
 835. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 2569
 836. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 2568
 837. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 2564
 838. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2561
 839. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 2558
 840. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 2558
 841. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 2555
 842. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 2553
 843. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 2552
 844. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2551
 845. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2540
 846. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 2536
 847. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2536
 848. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 2535
 849. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2530
 850. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2530
 851. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2530
 852. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 2529
 853. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2527
 854. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2524
 855. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2523
 856. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 2523
 857. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2521
 858. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 2521
 859. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2519
 860. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 2518
 861. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 2512
 862. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2510
 863. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 2509
 864. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 2509
 865. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2502
 866. 2013
  Wyświetleń: 2501
 867. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2500
 868. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 2499
 869. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2497
 870. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2495
 871. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2495
 872. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2493
 873. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 2493
 874. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 2493
 875. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2491
 876. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2009 r.
  Wyświetleń: 2491
 877. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 2490
 878. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 2490
 879. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2489
 880. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 2487
 881. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 2486
 882. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 2485
 883. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 2484
 884. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 2482
 885. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2480
 886. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 2479
 887. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2478
 888. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 2478
 889. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 2478
 890. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2468
 891. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 2468
 892. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2462
 893. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2460
 894. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 2460
 895. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2457
 896. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 2452
 897. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 2452
 898. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2451
 899. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2451
 900. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 2451
 901. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2449
 902. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2446
 903. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2445
 904. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 2445
 905. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 2436
 906. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2432
 907. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2432
 908. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2430
 909. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2428
 910. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2426
 911. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2421
 912. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 2421
 913. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2418
 914. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2416
 915. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2415
 916. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2414
 917. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 2410
 918. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2407
 919. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2405
 920. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2404
 921. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2403
 922. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2403
 923. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 2388
 924. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 2386
 925. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2378
 926. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2377
 927. Dane osobowe
  Wyświetleń: 2375
 928. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2375
 929. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 2375
 930. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2367
 931. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 2366
 932. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 2366
 933. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2366
 934. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2363
 935. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 2361
 936. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2355
 937. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2353
 938. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 2350
 939. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2346
 940. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 2344
 941. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 2342
 942. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 2341
 943. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2339
 944. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 2338
 945. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 2337
 946. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2336
 947. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 2331
 948. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2328
 949. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2328
 950. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2327
 951. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 2326
 952. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2325
 953. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 2325
 954. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2323
 955. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2322
 956. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2321
 957. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2320
 958. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2311
 959. 2015
  Wyświetleń: 2310
 960. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2310
 961. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2309
 962. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2305
 963. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 2305
 964. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2303
 965. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 2298
 966. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 2296
 967. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 2294
 968. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2293
 969. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 2293
 970. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2290
 971. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 2285
 972. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2280
 973. Inne 2014
  Wyświetleń: 2277
 974. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 2274
 975. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 2271
 976. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 2271
 977. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 2268
 978. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2265
 979. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 2265
 980. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2264
 981. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2263
 982. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 2262
 983. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 2246
 984. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 2242
 985. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2237
 986. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2235
 987. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2233
 988. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 2231
 989. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2231
 990. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2225
 991. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 2224
 992. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 2222
 993. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 2219
 994. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2212
 995. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 2211
 996. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2208
 997. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2208
 998. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2207
 999. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2206
 1000. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2204
 1001. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2203
 1002. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2202
 1003. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2200
 1004. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2197
 1005. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2196
 1006. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2195
 1007. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 2193
 1008. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 2192
 1009. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2191
 1010. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2188
 1011. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2187
 1012. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2186
 1013. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2185
 1014. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2184
 1015. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 2184
 1016. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2183
 1017. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 2176
 1018. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2172
 1019. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2172
 1020. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 2167
 1021. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2157
 1022. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2152
 1023. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2151
 1024. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 2150
 1025. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2147
 1026. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2147
 1027. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2144
 1028. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 2141
 1029. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2138
 1030. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 2138
 1031. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 2133
 1032. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2132
 1033. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2130
 1034. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2128
 1035. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2127
 1036. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2127
 1037. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2122
 1038. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2114
 1039. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2113
 1040. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2111
 1041. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2110
 1042. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 2110
 1043. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2105
 1044. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 2104
 1045. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2102
 1046. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2095
 1047. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2089
 1048. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2088
 1049. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2087
 1050. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2082
 1051. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2075
 1052. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2070
 1053. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 2068
 1054. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2067
 1055. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2059
 1056. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2047
 1057. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2046
 1058. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2040
 1059. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2038
 1060. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2038
 1061. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2031
 1062. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2031
 1063. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2029
 1064. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2029
 1065. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2024
 1066. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 2019
 1067. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2017
 1068. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2015
 1069. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2013
 1070. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2008
 1071. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 2006
 1072. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2003
 1073. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2003
 1074. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2001
 1075. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2001
 1076. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1999
 1077. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 1991
 1078. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 1988
 1079. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1987
 1080. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 1985
 1081. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 1981
 1082. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1980
 1083. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1976
 1084. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 1974
 1085. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1969
 1086. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 1960
 1087. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 1958
 1088. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 1956
 1089. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 1952
 1090. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1943
 1091. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 1938
 1092. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1932
 1093. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1931
 1094. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1929
 1095. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 1922
 1096. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1919
 1097. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1916
 1098. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1915
 1099. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 1914
 1100. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1913
 1101. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1912
 1102. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1909
 1103. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 1895
 1104. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 1895
 1105. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 1893
 1106. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1889
 1107. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 1883
 1108. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 1878
 1109. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 1873
 1110. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1870
 1111. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 1865
 1112. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 1865
 1113. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1864
 1114. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 1864
 1115. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1859
 1116. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1853
 1117. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 1853
 1118. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1853
 1119. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1852
 1120. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 1848
 1121. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 1847
 1122. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1842
 1123. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 1842
 1124. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 1842
 1125. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1842
 1126. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1839
 1127. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 1837
 1128. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1831
 1129. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1827
 1130. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 1825
 1131. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 1823
 1132. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1823
 1133. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 1822
 1134. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 1821
 1135. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 1806
 1136. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1804
 1137. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1801
 1138. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1800
 1139. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 1795
 1140. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 1794
 1141. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1788
 1142. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1784
 1143. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 1782
 1144. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1779
 1145. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1776
 1146. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 1776
 1147. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 1770
 1148. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1768
 1149. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1760
 1150. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 1760
 1151. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 1760
 1152. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 1758
 1153. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1755
 1154. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 1750
 1155. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 1749
 1156. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 1741
 1157. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1740
 1158. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1737
 1159. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1735
 1160. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 1734
 1161. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1733
 1162. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 1730
 1163. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1726
 1164. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 1724
 1165. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 1718
 1166. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1718
 1167. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 1717
 1168. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1716
 1169. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1714
 1170. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 1712
 1171. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1711
 1172. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1709
 1173. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1707
 1174. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1705
 1175. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1700
 1176. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 1695
 1177. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1689
 1178. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1687
 1179. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1685
 1180. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1682
 1181. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 1675
 1182. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 1666
 1183. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1663
 1184. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 1659
 1185. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 1657
 1186. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2015 r.
  Wyświetleń: 1654
 1187. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 1653
 1188. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1651
 1189. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1647
 1190. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 1644
 1191. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1642
 1192. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 1642
 1193. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1637
 1194. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1637
 1195. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 1626
 1196. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 1614
 1197. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1613
 1198. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1611
 1199. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1608
 1200. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1601
 1201. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1595
 1202. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 1594
 1203. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1592
 1204. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 1590
 1205. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1589
 1206. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 1581
 1207. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 1576
 1208. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1574
 1209. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 1568
 1210. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 1567
 1211. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1565
 1212. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 1565
 1213. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 1563
 1214. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1558
 1215. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 1551
 1216. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1549
 1217. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 1548
 1218. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 1540
 1219. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1540
 1220. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 1540
 1221. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1537
 1222. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1537
 1223. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1525
 1224. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 1523
 1225. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 1519
 1226. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 1516
 1227. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 1506
 1228. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 1501
 1229. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1501
 1230. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1495
 1231. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 1488
 1232. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 1488
 1233. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1471
 1234. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 1456
 1235. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1451
 1236. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 1449
 1237. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1441
 1238. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1438
 1239. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1429
 1240. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1424
 1241. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1423
 1242. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1418
 1243. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1411
 1244. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1410
 1245. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 1407
 1246. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1389
 1247. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1387
 1248. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 1384
 1249. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 1378
 1250. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 1373
 1251. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 1364
 1252. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1355
 1253. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 1348
 1254. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1341
 1255. Inne 2015
  Wyświetleń: 1340
 1256. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1334
 1257. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1328
 1258. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1319
 1259. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 1317
 1260. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1316
 1261. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1309
 1262. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 1309
 1263. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 1306
 1264. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 1300
 1265. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1297
 1266. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1296
 1267. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2015
  Wyświetleń: 1296
 1268. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 1295
 1269. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1286
 1270. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1285
 1271. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1285
 1272. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 1285
 1273. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 1284
 1274. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1279
 1275. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 1274
 1276. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2016
  Wyświetleń: 1271
 1277. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 1257
 1278. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1256
 1279. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1254
 1280. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 1253
 1281. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1246
 1282. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1245
 1283. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1242
 1284. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1241
 1285. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1238
 1286. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 1237
 1287. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1234
 1288. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1224
 1289. Inne 2016
  Wyświetleń: 1222
 1290. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 1219
 1291. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1218
 1292. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1218
 1293. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1213
 1294. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 1212
 1295. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1211
 1296. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 1208
 1297. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1208
 1298. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1208
 1299. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 1204
 1300. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 1195
 1301. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1192
 1302. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 1185
 1303. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 1174
 1304. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 1174
 1305. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 1171
 1306. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 1167
 1307. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1164
 1308. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1159
 1309. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 1156
 1310. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 1152
 1311. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1147
 1312. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 1142
 1313. Usunięcie adresu email
  Wyświetleń: 1142
 1314. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 1131
 1315. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 1129
 1316. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1127
 1317. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 1119
 1318. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 1118
 1319. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 1118
 1320. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1114
 1321. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2016 r.
  Wyświetleń: 1113
 1322. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1103
 1323. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1103
 1324. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1102
 1325. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1100
 1326. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 1099
 1327. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1099
 1328. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1098
 1329. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1097
 1330. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 1095
 1331. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 1087
 1332. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1086
 1333. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1082
 1334. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1081
 1335. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1072
 1336. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1064
 1337. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1062
 1338. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 1050
 1339. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1044
 1340. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 1039
 1341. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1035
 1342. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1031
 1343. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1018
 1344. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1016
 1345. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1014
 1346. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 1012
 1347. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1011
 1348. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2017
  Wyświetleń: 1006
 1349. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1004
 1350. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1000
 1351. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 993
 1352. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 990
 1353. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 990
 1354. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 990
 1355. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 987
 1356. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 987
 1357. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 985
 1358. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 982
 1359. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2018 roku
  Wyświetleń: 978
 1360. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 971
 1361. Dokumenty szkoły
  Wyświetleń: 950
 1362. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 944
 1363. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 941
 1364. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 941
 1365. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 932
 1366. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 932
 1367. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 930
 1368. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 924
 1369. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 918
 1370. Potwierdzenie adresu e-mail
  Wyświetleń: 915
 1371. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 907
 1372. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 898
 1373. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 890
 1374. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 889
 1375. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 887
 1376. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 882
 1377. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 876
 1378. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 869
 1379. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 866
 1380. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 864
 1381. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 848
 1382. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 848
 1383. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 838
 1384. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 825
 1385. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 823
 1386. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 821
 1387. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 805
 1388. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 798
 1389. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 791
 1390. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 788
 1391. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 784
 1392. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2017 roku
  Wyświetleń: 783
 1393. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 774
 1394. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 772
 1395. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 764
 1396. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 760
 1397. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 755
 1398. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 754
 1399. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 752
 1400. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 750
 1401. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 726
 1402. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 723
 1403. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 719
 1404. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 718
 1405. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 717
 1406. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 717
 1407. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 715
 1408. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 710
 1409. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 702
 1410. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 700
 1411. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 698
 1412. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 697
 1413. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 693
 1414. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 692
 1415. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 692
 1416. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 687
 1417. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 686
 1418. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 681
 1419. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 678
 1420. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 674
 1421. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 669
 1422. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 666
 1423. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 663
 1424. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 660
 1425. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 651
 1426. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 648
 1427. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 647
 1428. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 646
 1429. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 644
 1430. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 640
 1431. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2018 r.
  Wyświetleń: 637
 1432. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 632
 1433. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 632
 1434. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 628
 1435. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 626
 1436. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 625
 1437. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 620
 1438. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 618
 1439. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 613
 1440. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 612
 1441. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 602
 1442. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 595
 1443. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 586
 1444. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 582
 1445. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 581
 1446. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 577
 1447. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 577
 1448. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 576
 1449. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 571
 1450. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 570
 1451. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 570
 1452. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 564
 1453. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 556
 1454. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 554
 1455. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 551
 1456. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 534
 1457. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 529
 1458. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 528
 1459. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 526
 1460. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 525
 1461. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 520
 1462. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 517
 1463. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 516
 1464. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1465. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 515
 1466. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 514
 1467. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 513
 1468. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 512
 1469. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 511
 1470. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 510
 1471. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 510
 1472. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 508
 1473. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 505
 1474. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 499
 1475. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 493
 1476. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 491
 1477. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 491
 1478. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 490
 1479. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 488
 1480. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 488
 1481. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 487
 1482. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 484
 1483. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 484
 1484. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 483
 1485. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 481
 1486. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 480
 1487. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 480
 1488. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 469
 1489. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 466
 1490. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 463
 1491. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 461
 1492. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 458
 1493. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 457
 1494. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 455
 1495. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 447
 1496. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 445
 1497. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 444
 1498. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 442
 1499. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 428
 1500. Inne 2017
  Wyświetleń: 428
 1501. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 428
 1502. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 427
 1503. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 425
 1504. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 425
 1505. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 424
 1506. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 420
 1507. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 418
 1508. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 418
 1509. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 414
 1510. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 413
 1511. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 413
 1512. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 412
 1513. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 411
 1514. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 408
 1515. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 408
 1516. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 407
 1517. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 405
 1518. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 402
 1519. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 393
 1520. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 389
 1521. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 389
 1522. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 389
 1523. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 387
 1524. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 387
 1525. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 386
 1526. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 383
 1527. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 382
 1528. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 382
 1529. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 382
 1530. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 378
 1531. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 377
 1532. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 376
 1533. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 376
 1534. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 374
 1535. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 373
 1536. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 373
 1537. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 372
 1538. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 372
 1539. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 372
 1540. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 372
 1541. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 371
 1542. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 369
 1543. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 367
 1544. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 367
 1545. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 364
 1546. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 362
 1547. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 359
 1548. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 357
 1549. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 355
 1550. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 353
 1551. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 351
 1552. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 349
 1553. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 347
 1554. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 345
 1555. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 345
 1556. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 342
 1557. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 338
 1558. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 338
 1559. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 334
 1560. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 328
 1561. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 324
 1562. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 323
 1563. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 322
 1564. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 319
 1565. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 319
 1566. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 318
 1567. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 318
 1568. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 318
 1569. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 318
 1570. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 317
 1571. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 316
 1572. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 314
 1573. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 314
 1574. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 313
 1575. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 311
 1576. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 311
 1577. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 310
 1578. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 310
 1579. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 308
 1580. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 308
 1581. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 307
 1582. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 307
 1583. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 306
 1584. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 302
 1585. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 302
 1586. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 302
 1587. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 301
 1588. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 300
 1589. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 299
 1590. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 298
 1591. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 297
 1592. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 296
 1593. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 293
 1594. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 291
 1595. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 289
 1596. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 288
 1597. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 287
 1598. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 287
 1599. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 286
 1600. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 285
 1601. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 284
 1602. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 284
 1603. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 283
 1604. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 282
 1605. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 277
 1606. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 276
 1607. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 275
 1608. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 275
 1609. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 275
 1610. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 275
 1611. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 274
 1612. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 272
 1613. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 270
 1614. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 269
 1615. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 268
 1616. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 267
 1617. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 265
 1618. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 263
 1619. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 263
 1620. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1621. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 262
 1622. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 259
 1623. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 259
 1624. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1625. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 257
 1626. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 256
 1627. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 256
 1628. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 254
 1629. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 254
 1630. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 249
 1631. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 248
 1632. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 247
 1633. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 245
 1634. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 245
 1635. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 245
 1636. Skład GRS
  Wyświetleń: 243
 1637. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 243
 1638. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 242
 1639. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 241
 1640. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 240
 1641. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 239
 1642. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1643. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1644. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 238
 1645. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 235
 1646. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 233
 1647. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 233
 1648. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 230
 1649. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 228
 1650. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 228
 1651. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 227
 1652. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 227
 1653. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 225
 1654. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 223
 1655. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 222
 1656. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 220
 1657. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 220
 1658. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 219
 1659. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 218
 1660. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 217
 1661. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 214
 1662. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 214
 1663. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 213
 1664. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 212
 1665. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 211
 1666. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 211
 1667. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 210
 1668. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 209
 1669. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 208
 1670. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 208
 1671. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 207
 1672. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 205
 1673. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 205
 1674. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 204
 1675. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 204
 1676. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 203
 1677. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 203
 1678. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 201
 1679. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 200
 1680. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 200
 1681. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 199
 1682. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 199
 1683. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 199
 1684. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 199
 1685. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 198
 1686. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1687. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 196
 1688. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 196
 1689. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 195
 1690. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 194
 1691. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 193
 1692. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 192
 1693. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 192
 1694. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 191
 1695. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 191
 1696. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 190
 1697. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 190
 1698. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 189
 1699. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 189
 1700. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 189
 1701. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 189
 1702. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 188
 1703. Kuska Jan
  Wyświetleń: 188
 1704. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 187
 1705. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 187
 1706. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 187
 1707. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 186
 1708. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 185
 1709. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 185
 1710. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 184
 1711. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 183
 1712. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 182
 1713. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 182
 1714. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 182
 1715. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 181
 1716. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 181
 1717. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 181
 1718. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 180
 1719. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 179
 1720. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 179
 1721. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 177
 1722. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 177
 1723. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 177
 1724. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 177
 1725. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 176
 1726. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 175
 1727. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 174
 1728. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 174
 1729. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 172
 1730. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 172
 1731. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 171
 1732. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 171
 1733. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 171
 1734. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 170
 1735. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 170
 1736. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 168
 1737. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 167
 1738. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 167
 1739. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 167
 1740. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 167
 1741. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 166
 1742. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 164
 1743. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 163
 1744. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 163
 1745. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 163
 1746. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 162
 1747. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 162
 1748. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 162
 1749. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 160
 1750. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 159
 1751. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 159
 1752. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 157
 1753. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 155
 1754. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 154
 1755. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 153
 1756. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 153
 1757. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 153
 1758. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 152
 1759. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 152
 1760. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 152
 1761. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 152
 1762. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 151
 1763. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 151
 1764. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 149
 1765. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 149
 1766. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 148
 1767. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 147
 1768. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 147
 1769. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 147
 1770. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 147
 1771. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 144
 1772. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 144
 1773. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 144
 1774. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 143
 1775. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 143
 1776. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 143
 1777. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 142
 1778. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 141
 1779. Inne 2018
  Wyświetleń: 141
 1780. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 140
 1781. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 140
 1782. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 139
 1783. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 139
 1784. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 138
 1785. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 138
 1786. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 137
 1787. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 137
 1788. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 137
 1789. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 136
 1790. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 134
 1791. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 134
 1792. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 131
 1793. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 131
 1794. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 129
 1795. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 129
 1796. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 128
 1797. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 128
 1798. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 127
 1799. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 125
 1800. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 123
 1801. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 122
 1802. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 121
 1803. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 120
 1804. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 119
 1805. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 119
 1806. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 118
 1807. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 118
 1808. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 117
 1809. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 117
 1810. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 117
 1811. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 116
 1812. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 115
 1813. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 115
 1814. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 114
 1815. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 113
 1816. Wyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 113
 1817. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 113
 1818. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 113
 1819. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 113
 1820. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 112
 1821. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 112
 1822. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 110
 1823. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 109
 1824. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 109
 1825. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 108
 1826. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 108
 1827. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 107
 1828. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 107
 1829. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 105
 1830. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 105
 1831. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 105
 1832. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 102
 1833. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 102
 1834. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 102
 1835. Wyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 102
 1836. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 102
 1837. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 100
 1838. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 99
 1839. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 99
 1840. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 99
 1841. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 99
 1842. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 99
 1843. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 99
 1844. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 98
 1845. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 97
 1846. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 97
 1847. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 97
 1848. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 95
 1849. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 95
 1850. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 93
 1851. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 93
 1852. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 93
 1853. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 92
 1854. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 92
 1855. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 92
 1856. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 91
 1857. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 90
 1858. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 90
 1859. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 90
 1860. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 89
 1861. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 89
 1862. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 88
 1863. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 87
 1864. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 86
 1865. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 85
 1866. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 84
 1867. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 84
 1868. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 84
 1869. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 84
 1870. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 83
 1871. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 83
 1872. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 83
 1873. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 82
 1874. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 82
 1875. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 82
 1876. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 82
 1877. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 82
 1878. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 81
 1879. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 80
 1880. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1881. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1882. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1883. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1884. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 79
 1885. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 78
 1886. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 78
 1887. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 77
 1888. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 76
 1889. Skóra Marek
  Wyświetleń: 76
 1890. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 76
 1891. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 75
 1892. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 75
 1893. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 75
 1894. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 74
 1895. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 74
 1896. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 74
 1897. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 73
 1898. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 73
 1899. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 73
 1900. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 71
 1901. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 70
 1902. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 70
 1903. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 70
 1904. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 69
 1905. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 69
 1906. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 68
 1907. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 68
 1908. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 68
 1909. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 68
 1910. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 67
 1911. Wyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 67
 1912. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 66
 1913. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 66
 1914. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 65
 1915. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 65
 1916. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 64
 1917. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 63
 1918. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 63
 1919. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 62
 1920. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 61
 1921. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 61
 1922. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 61
 1923. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 61
 1924. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 61
 1925. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 61
 1926. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 61
 1927. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 60
 1928. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1929. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 60
 1930. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 60
 1931. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 59
 1932. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 59
 1933. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 58
 1934. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 58
 1935. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 57
 1936. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 57
 1937. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 57
 1938. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 56
 1939. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 56
 1940. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 55
 1941. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 54
 1942. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 54
 1943. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 53
 1944. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 52
 1945. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 52
 1946. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 52
 1947. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 51
 1948. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 51
 1949. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 51
 1950. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 50
 1951. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 50
 1952. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 50
 1953. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 50
 1954. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 50
 1955. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 50
 1956. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 49
 1957. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 49
 1958. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 49
 1959. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 49
 1960. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 48
 1961. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 48
 1962. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 48
 1963. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 47
 1964. Intrepelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 47
 1965. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 47
 1966. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 47
 1967. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 47
 1968. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 47
 1969. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 46
 1970. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 46
 1971. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 46
 1972. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 45
 1973. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 44
 1974. Wyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1975. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 42
 1976. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 42
 1977. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1978. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 42
 1979. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 41
 1980. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 40
 1981. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 39
 1982. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 39
 1983. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 39
 1984. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 39
 1985. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 38
 1986. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 38
 1987. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 38
 1988. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 38
 1989. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 37
 1990. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 37
 1991. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 37
 1992. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 36
 1993. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 36
 1994. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 36
 1995. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 35
 1996. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 35
 1997. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 35
 1998. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 35
 1999. Petycje 2019
  Wyświetleń: 34
 2000. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2001. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 33
 2002. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 33
 2003. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 33
 2004. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 32
 2005. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 32
 2006. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 32
 2007. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 32
 2008. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 32
 2009. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 31
 2010. Wyniki głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2011. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2012. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2013. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 31
 2014. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 31
 2015. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 30
 2016. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 30
 2017. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 30
 2018. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 30
 2019. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 30
 2020. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 30
 2021. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 29
 2022. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 29
 2023. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 29
 2024. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2025. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 28
 2026. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2027. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2028. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2029. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2030. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 27
 2031. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2032. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2033. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2034. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 26
 2035. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2036. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2037. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2038. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2039. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2040. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2041. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 25
 2042. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 25
 2043. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 24
 2044. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 24
 2045. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2046. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2047. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2048. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 23
 2049. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 23
 2050. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2051. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2052. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2053. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 22
 2054. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 21
 2055. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 21
 2056. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 20
 2057. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 20
 2058. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2059. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2060. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2061. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2062. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2063. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 18
 2064. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 18
 2065. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 18
 2066. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 18
 2067. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 17
 2068. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 17
 2069. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2070. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2071. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2072. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2073. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2074. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2075. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 16
 2076. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 15
 2077. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2078. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2079. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2080. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2081. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2082. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 14
 2083. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 14
 2084. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 14
 2085. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 13
 2086. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2087. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2088. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 12
 2089. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 11
 2090. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 10
 2091. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 10
 2092. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2093. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 10
 2094. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 10
 2095. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 10
 2096. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 9
 2097. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 9
 2098. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2099. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 8
 2100. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 7
 2101. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 7
 2102. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 6
 2103. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6