Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
130711105527125239120263805240000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11792612784617490015223314721915073486129137899109196126629104951121060
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1112569639793419919268951210157998429116793114583112300114630110546
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11987612386313648110117210541092356117169119340116651118300101668122366
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7264662591590996150398003600008001684269108462872518383795002
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544537550167050497325538281235656906760369558770956523464054
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
501713181831319323853446231457377953860835175421845333752576
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833401387822245532527
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 199435
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 115826
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 92982
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 72889
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 71578
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 64252
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 61070
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 43395
 9. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 36048
 10. Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 35133
 11. Inne
  Wyświetleń: 32661
 12. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 32008
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 31009
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 30157
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 28417
 16. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 27864
 17. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 24453
 18. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 24430
 19. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 24305
 20. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 24146
 21. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 23336
 22. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 23269
 23. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 23250
 24. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 22783
 25. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 22353
 26. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 22260
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 21206
 28. Adres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 20879
 29. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 20828
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 20341
 31. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 19782
 32. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 19341
 33. Dane kontaktowe MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 19055
 34. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 18908
 35. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18635
 36. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 18574
 37. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 18120
 38. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 17871
 39. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17819
 40. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17313
 41. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 17282
 42. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 17218
 43. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17089
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17055
 45. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 17015
 46. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 16974
 47. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16931
 48. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 16797
 49. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16794
 50. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16745
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 16628
 52. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 16383
 53. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16354
 54. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 16331
 55. Akty prawne
  Wyświetleń: 16103
 56. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16037
 57. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 16009
 58. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 15994
 59. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 15923
 60. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 15798
 61. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 15739
 62. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 15681
 63. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 15590
 64. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 15579
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15532
 66. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15518
 67. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15344
 68. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15052
 69. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 15037
 70. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 14937
 71. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 14869
 72. Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14824
 73. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14777
 74. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 14654
 75. Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14440
 76. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 14153
 77. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 13968
 78. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 13967
 79. Azbest
  Wyświetleń: 13871
 80. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 13865
 81. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 13768
 82. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 13376
 83. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 13343
 84. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 13318
 85. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 12851
 86. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 12842
 87. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 12781
 88. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 12764
 89. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 12723
 90. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 12717
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 12697
 92. Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 12604
 93. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 12589
 94. Informacje ogólne o przedszkolu
  Wyświetleń: 12299
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 12021
 96. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 12017
 97. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 11799
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 11586
 99. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2014
  Wyświetleń: 11292
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 10983
 101. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 10757
 102. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 10391
 103. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 10089
 104. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 10075
 105. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10073
 106. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 10065
 107. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10038
 108. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10009
 109. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 9804
 110. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9765
 111. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 9684
 112. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9671
 113. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 9649
 114. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 9613
 115. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 9551
 116. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 9547
 117. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2015
  Wyświetleń: 9541
 118. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 9539
 119. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9527
 120. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 9483
 121. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9480
 122. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 9469
 123. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 9459
 124. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9431
 125. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 9403
 126. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 9374
 127. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 9361
 128. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 9356
 129. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9334
 130. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9144
 131. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 9132
 132. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 9111
 133. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9075
 134. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 9033
 135. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 8886
 136. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 8807
 137. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 8754
 138. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 8707
 139. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 8678
 140. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 8602
 141. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 8570
 142. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 8553
 143. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 8550
 144. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 8491
 145. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 8391
 146. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 8368
 147. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 8350
 148. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8302
 149. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 8277
 150. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 8256
 151. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 8254
 152. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 8239
 153. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 8206
 154. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 8172
 155. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 8131
 156. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 8095
 157. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 8090
 158. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8084
 159. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8077
 160. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 8049
 161. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 8045
 162. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8029
 163. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 7978
 164. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 7929
 165. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 7896
 166. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 7883
 167. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2013
  Wyświetleń: 7858
 168. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 7852
 169. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 7845
 170. Ogłoszenia MGOPS Zdzieszowice
  Wyświetleń: 7822
 171. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 7730
 172. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 7617
 173. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7613
 174. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 7609
 175. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 7589
 176. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 7562
 177. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7531
 178. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 7523
 179. Organizacja MGOPS w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 7453
 180. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7450
 181. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 7378
 182. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 7364
 183. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 7327
 184. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 7297
 185. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7233
 186. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 7208
 187. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 7204
 188. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 7071
 189. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7052
 190. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7049
 191. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 7042
 192. Publiczne Przedszkole Nr 5 - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6947
 193. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 6925
 194. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6910
 195. Informacje ogólne PSP3
  Wyświetleń: 6879
 196. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 6878
 197. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 6874
 198. Petycje
  Wyświetleń: 6856
 199. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 6754
 200. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 6710
 201. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6708
 202. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 6688
 203. Statut MRM
  Wyświetleń: 6636
 204. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6634
 205. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 6634
 206. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 6617
 207. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 6545
 208. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 6543
 209. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 6539
 210. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 6481
 211. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 6465
 212. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6414
 213. Organizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 6402
 214. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6402
 215. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 6307
 216. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6306
 217. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2013
  Wyświetleń: 6281
 218. Informacja na temat Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6274
 219. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP MGOPS
  Wyświetleń: 6244
 220. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 6236
 221. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 6177
 222. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6147
 223. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6125
 224. Dane teleadresowe BA-EO
  Wyświetleń: 6088
 225. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6065
 226. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6057
 227. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 6032
 228. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 5981
 229. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI:POKL 09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 5974
 230. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 5961
 231. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 5959
 232. Statut i regulaminy Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 5913
 233. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 5904
 234. Nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi: Goniec
  Wyświetleń: 5898
 235. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5861
 236. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 5844
 237. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5842
 238. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 5830
 239. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 5789
 240. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 5785
 241. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 5767
 242. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 5767
 243. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 5742
 244. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5719
 245. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 5711
 246. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 5710
 247. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5684
 248. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 5672
 249. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 5640
 250. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 5618
 251. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2013
  Wyświetleń: 5618
 252. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 5604
 253. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 5599
 254. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 5597
 255. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 5562
 256. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 5539
 257. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5529
 258. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 5510
 259. Oferty pracy 2012
  Wyświetleń: 5504
 260. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 5478
 261. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 5474
 262. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5462
 263. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 5448
 264. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5441
 265. Dane adresowe
  Wyświetleń: 5414
 266. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 5408
 267. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 5394
 268. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 5391
 269. Ciż Halina
  Wyświetleń: 5388
 270. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5356
 271. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5353
 272. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 5350
 273. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5336
 274. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5310
 275. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5299
 276. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 5296
 277. Informacja na temat Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5292
 278. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5278
 279. Dane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 5274
 280. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 5270
 281. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 5266
 282. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 5257
 283. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 5223
 284. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5217
 285. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 5213
 286. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 5211
 287. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5208
 288. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 5197
 289. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5191
 290. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5188
 291. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2014
  Wyświetleń: 5179
 292. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5160
 293. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 5137
 294. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5109
 295. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5102
 296. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 5079
 297. Oferty pracy 2013
  Wyświetleń: 5068
 298. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5066
 299. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5032
 300. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5021
 301. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5018
 302. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 5011
 303. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 5010
 304. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5008
 305. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez BA-EO w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4989
 306. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4984
 307. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 4979
 308. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4975
 309. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 4968
 310. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4967
 311. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4959
 312. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 4955
 313. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 4951
 314. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4949
 315. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4893
 316. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4889
 317. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 4883
 318. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 4840
 319. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4839
 320. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 4834
 321. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4831
 322. Zarządzenia dyrektora Publicznego przedszkola nr 5 / 2012
  Wyświetleń: 4831
 323. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 4830
 324. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP nr 1 w Zdzieszowicach w ramach projektu "Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL.09.01.02-16/12
  Wyświetleń: 4820
 325. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4817
 326. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 4801
 327. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4792
 328. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4791
 329. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2012 r.
  Wyświetleń: 4788
 330. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2015
  Wyświetleń: 4764
 331. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 4754
 332. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4748
 333. Dane adresowe Gimnazjum
  Wyświetleń: 4743
 334. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4740
 335. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4732
 336. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2013 r.
  Wyświetleń: 4724
 337. Udostępnienie informacji publicznej - PSP w Żyrowej
  Wyświetleń: 4720
 338. 2016-02-26 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4712
 339. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 4686
 340. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4685
 341. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4669
 342. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 4647
 343. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4641
 344. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 4629
 345. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4597
 346. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 4596
 347. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4592
 348. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 4579
 349. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 4560
 350. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4543
 351. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4528
 352. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4502
 353. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4485
 354. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2012
  Wyświetleń: 4467
 355. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4462
 356. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4458
 357. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4448
 358. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4445
 359. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4432
 360. Statut przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 4431
 361. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 4414
 362. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 4381
 363. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4378
 364. 2013-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4339
 365. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 4328
 366. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 4317
 367. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 4317
 368. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2013r
  Wyświetleń: 4294
 369. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 4285
 370. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4279
 371. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4266
 372. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4262
 373. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 4257
 374. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 4252
 375. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4242
 376. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4218
 377. 2014
  Wyświetleń: 4210
 378. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4210
 379. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4202
 380. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 4200
 381. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4191
 382. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4187
 383. Statut i powołanie Ośrodka Profilaktyki
  Wyświetleń: 4184
 384. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 4169
 385. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 4156
 386. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4149
 387. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4146
 388. Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4128
 389. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4127
 390. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4116
 391. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4113
 392. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4108
 393. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4107
 394. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4102
 395. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 4097
 396. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 4097
 397. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2011 r.
  Wyświetleń: 4092
 398. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4079
 399. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4078
 400. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 4055
 401. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4051
 402. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4043
 403. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 4040
 404. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4037
 405. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4033
 406. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4032
 407. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4022
 408. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4019
 409. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4017
 410. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4016
 411. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 3987
 412. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3975
 413. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3972
 414. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 3964
 415. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 3952
 416. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 3951
 417. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 3950
 418. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 3942
 419. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 3936
 420. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 3919
 421. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 3916
 422. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3908
 423. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 3904
 424. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Januszkowicach
  Wyświetleń: 3902
 425. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3901
 426. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 3897
 427. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 3894
 428. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3881
 429. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3866
 430. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 3858
 431. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3857
 432. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2010 r.
  Wyświetleń: 3856
 433. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3851
 434. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 3846
 435. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3843
 436. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3840
 437. Kontrola spełniania obowiązku nauki
  Wyświetleń: 3839
 438. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 3832
 439. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3831
 440. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 3822
 441. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3815
 442. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 3814
 443. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3806
 444. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 3789
 445. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 3788
 446. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 3786
 447. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3785
 448. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 3783
 449. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 3782
 450. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3781
 451. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3772
 452. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3770
 453. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 3770
 454. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3767
 455. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 3764
 456. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 3763
 457. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3761
 458. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 3761
 459. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3756
 460. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 3746
 461. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 3745
 462. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 3745
 463. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 3744
 464. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3743
 465. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 3738
 466. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3738
 467. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 3727
 468. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 3726
 469. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 3720
 470. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 3717
 471. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 3716
 472. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3715
 473. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2014
  Wyświetleń: 3715
 474. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3711
 475. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3711
 476. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 3709
 477. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 3703
 478. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3700
 479. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3699
 480. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 3697
 481. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3696
 482. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 3692
 483. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3690
 484. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3689
 485. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 3684
 486. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3683
 487. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 3681
 488. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 3676
 489. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 3673
 490. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3668
 491. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 3666
 492. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 3664
 493. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 3663
 494. Zarządzenia Kierownika 2014 r.
  Wyświetleń: 3663
 495. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3661
 496. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3659
 497. Inne 2012
  Wyświetleń: 3656
 498. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 3655
 499. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 3645
 500. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3645
 501. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 3642
 502. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3635
 503. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 3634
 504. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3632
 505. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 3629
 506. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 3627
 507. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3626
 508. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 3626
 509. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3625
 510. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 3621
 511. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3617
 512. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 3614
 513. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 3
  Wyświetleń: 3611
 514. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 3610
 515. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3609
 516. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3608
 517. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3608
 518. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 3603
 519. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 3601
 520. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3598
 521. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 3590
 522. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 3587
 523. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 3585
 524. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3577
 525. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3576
 526. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 3576
 527. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 3574
 528. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3572
 529. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3567
 530. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 3563
 531. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3559
 532. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 3558
 533. Zakup finasowego na zasadzie cross-financingu sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL 09.01.02-16-113/12-00
  Wyświetleń: 3556
 534. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3554
 535. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach w 2014 roku
  Wyświetleń: 3553
 536. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3541
 537. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3524
 538. 2013-08-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku
  Wyświetleń: 3523
 539. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3516
 540. Dostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3510
 541. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3509
 542. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 3508
 543. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3504
 544. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3501
 545. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3487
 546. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 3478
 547. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3478
 548. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 3465
 549. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 3457
 550. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3455
 551. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3454
 552. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3453
 553. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3449
 554. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 3449
 555. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3445
 556. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3444
 557. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3439
 558. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 3432
 559. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3432
 560. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 3432
 561. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3429
 562. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 3417
 563. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3417
 564. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3405
 565. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3405
 566. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3403
 567. Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3397
 568. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 3390
 569. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3389
 570. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3380
 571. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3379
 572. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 3367
 573. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 3364
 574. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 6
  Wyświetleń: 3360
 575. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3359
 576. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3359
 577. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3354
 578. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3350
 579. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3349
 580. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3347
 581. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3346
 582. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3345
 583. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3343
 584. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3342
 585. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3333
 586. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2014
  Wyświetleń: 3331
 587. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3330
 588. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 3329
 589. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 3323
 590. Inne 2013
  Wyświetleń: 3316
 591. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3313
 592. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3300
 593. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3286
 594. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3283
 595. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 3280
 596. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3276
 597. Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3264
 598. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3257
 599. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3255
 600. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 3249
 601. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3245
 602. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3241
 603. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 3240
 604. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3240
 605. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3239
 606. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3237
 607. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3233
 608. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3226
 609. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3224
 610. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3224
 611. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3214
 612. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 3207
 613. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3194
 614. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3188
 615. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3177
 616. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3175
 617. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 3168
 618. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3168
 619. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3164
 620. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3164
 621. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3153
 622. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3147
 623. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 3137
 624. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3136
 625. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3133
 626. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3132
 627. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 3125
 628. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3124
 629. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6
  Wyświetleń: 3124
 630. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3120
 631. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3115
 632. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3111
 633. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3108
 634. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3103
 635. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 3099
 636. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3097
 637. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3096
 638. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3094
 639. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3092
 640. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3091
 641. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3088
 642. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3086
 643. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3085
 644. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3073
 645. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3069
 646. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3068
 647. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3064
 648. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3062
 649. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3060
 650. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3058
 651. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3056
 652. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3047
 653. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3042
 654. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3042
 655. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3040
 656. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 3038
 657. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3036
 658. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3028
 659. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3027
 660. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 3027
 661. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3026
 662. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3023
 663. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3022
 664. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3022
 665. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3020
 666. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3018
 667. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 3012
 668. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 3011
 669. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a
  Wyświetleń: 3003
 670. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 2994
 671. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2992
 672. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2991
 673. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2986
 674. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2984
 675. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 2983
 676. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 2982
 677. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 2979
 678. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 2976
 679. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 2974
 680. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2972
 681. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 2966
 682. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2965
 683. 2012
  Wyświetleń: 2964
 684. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2963
 685. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 2960
 686. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 2959
 687. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 2958
 688. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 2955
 689. 2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2952
 690. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 2949
 691. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2938
 692. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 2938
 693. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2933
 694. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 2928
 695. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2922
 696. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 2922
 697. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2919
 698. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 2917
 699. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2912
 700. 2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2909
 701. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 2906
 702. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 2903
 703. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2902
 704. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 2900
 705. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2898
 706. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 2895
 707. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2895
 708. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2893
 709. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2891
 710. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2886
 711. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 2885
 712. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 2884
 713. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 2883
 714. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 2882
 715. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 2882
 716. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2880
 717. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2878
 718. Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2877
 719. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2872
 720. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2871
 721. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2871
 722. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2871
 723. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2869
 724. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2864
 725. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 2864
 726. 2016-05-18 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2863
 727. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 2860
 728. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2849
 729. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 2848
 730. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 2845
 731. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 2843
 732. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2842
 733. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 2840
 734. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 2839
 735. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 2839
 736. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 2836
 737. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2835
 738. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 2834
 739. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2832
 740. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 2828
 741. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 2827
 742. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 2824
 743. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2821
 744. 2011
  Wyświetleń: 2820
 745. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2820
 746. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 2812
 747. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 2811
 748. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 2810
 749. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 2810
 750. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 2809
 751. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 2808
 752. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 2806
 753. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2804
 754. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2801
 755. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2798
 756. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2798
 757. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 2797
 758. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 2797
 759. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 2796
 760. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2795
 761. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2790
 762. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 2789
 763. 2016-04-21 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2787
 764. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2784
 765. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 2783
 766. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 2782
 767. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2779
 768. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 2776
 769. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 2775
 770. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 2773
 771. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 2770
 772. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2767
 773. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2766
 774. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 2766
 775. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2763
 776. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
  Wyświetleń: 2763
 777. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2761
 778. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 2759
 779. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2759
 780. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2758
 781. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 2757
 782. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2754
 783. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2753
 784. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 2748
 785. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2741
 786. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 2736
 787. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 2735
 788. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 2735
 789. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 2733
 790. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2014 r.
  Wyświetleń: 2731
 791. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 2730
 792. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 2728
 793. 2013
  Wyświetleń: 2727
 794. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 2727
 795. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 2726
 796. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 2723
 797. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 2720
 798. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2719
 799. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2719
 800. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 2718
 801. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 2714
 802. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2713
 803. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 2707
 804. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2705
 805. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2016
  Wyświetleń: 2702
 806. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2700
 807. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2700
 808. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 2698
 809. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2697
 810. Dane osobowe
  Wyświetleń: 2695
 811. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 2693
 812. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2691
 813. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 2690
 814. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 2690
 815. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 2690
 816. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2684
 817. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2683
 818. Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników szkolnych
  Wyświetleń: 2683
 819. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2681
 820. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2681
 821. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 2679
 822. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 2677
 823. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2675
 824. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 2675
 825. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2675
 826. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2674
 827. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 2670
 828. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 2668
 829. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 2667
 830. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 2666
 831. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2665
 832. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2663
 833. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2660
 834. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2660
 835. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2659
 836. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 2655
 837. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2652
 838. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2651
 839. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 2648
 840. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2647
 841. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 2645
 842. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2644
 843. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2643
 844. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2639
 845. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2638
 846. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2635
 847. przetarg
  Wyświetleń: 2634
 848. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 2631
 849. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 2631
 850. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 2627
 851. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 2624
 852. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 2623
 853. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2622
 854. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2621
 855. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 2620
 856. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2618
 857. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 2618
 858. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 2613
 859. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 2612
 860. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2607
 861. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 2602
 862. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 2597
 863. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2596
 864. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2593
 865. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 2592
 866. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2591
 867. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2586
 868. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2584
 869. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 2584
 870. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 2583
 871. 2013
  Wyświetleń: 2580
 872. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2579
 873. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 2572
 874. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 2571
 875. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2570
 876. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2570
 877. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 2565
 878. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 2563
 879. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 2563
 880. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2562
 881. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2009 r.
  Wyświetleń: 2560
 882. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 2558
 883. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2556
 884. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2556
 885. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 2554
 886. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 2553
 887. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2552
 888. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 2551
 889. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2550
 890. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 2549
 891. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 2549
 892. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2548
 893. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2546
 894. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2542
 895. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2542
 896. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 2541
 897. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 2538
 898. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2537
 899. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2526
 900. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2526
 901. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2524
 902. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 2524
 903. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 2514
 904. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2511
 905. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2506
 906. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2506
 907. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2504
 908. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2504
 909. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2503
 910. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 2502
 911. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 2498
 912. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 2491
 913. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2490
 914. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2490
 915. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2489
 916. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 2488
 917. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2480
 918. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2479
 919. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2479
 920. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2479
 921. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 2475
 922. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2473
 923. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2471
 924. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 2468
 925. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2461
 926. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2461
 927. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2460
 928. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 2459
 929. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2459
 930. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 2458
 931. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 2455
 932. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 2452
 933. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 2443
 934. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 2442
 935. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2439
 936. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2433
 937. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2431
 938. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2428
 939. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 2427
 940. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 2424
 941. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 2422
 942. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2418
 943. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 2415
 944. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 2414
 945. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 2413
 946. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 2412
 947. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2409
 948. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2408
 949. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 2408
 950. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2407
 951. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2406
 952. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2406
 953. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 2406
 954. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2405
 955. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 2391
 956. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 2389
 957. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2388
 958. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 2388
 959. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2382
 960. 2015
  Wyświetleń: 2381
 961. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2381
 962. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 2380
 963. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2379
 964. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2378
 965. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2376
 966. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2376
 967. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 2376
 968. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 2372
 969. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2371
 970. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 2369
 971. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 2366
 972. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2365
 973. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2363
 974. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2360
 975. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 2359
 976. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2357
 977. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2354
 978. Inne 2014
  Wyświetleń: 2350
 979. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 2350
 980. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 2350
 981. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2343
 982. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2338
 983. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 2332
 984. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2330
 985. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2330
 986. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 2319
 987. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 2316
 988. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2312
 989. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2309
 990. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2303
 991. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 2302
 992. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2300
 993. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2298
 994. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2296
 995. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 2296
 996. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2293
 997. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 2290
 998. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2289
 999. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2286
 1000. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 2285
 1001. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 2279
 1002. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 2279
 1003. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2277
 1004. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2273
 1005. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 2267
 1006. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 2265
 1007. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2263
 1008. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2260
 1009. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2260
 1010. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2260
 1011. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2260
 1012. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2258
 1013. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2256
 1014. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2256
 1015. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2256
 1016. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2256
 1017. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2255
 1018. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2251
 1019. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 2247
 1020. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2246
 1021. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 2244
 1022. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2239
 1023. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2233
 1024. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2231
 1025. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2229
 1026. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2223
 1027. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 2223
 1028. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2222
 1029. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 2217
 1030. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2215
 1031. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2214
 1032. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2206
 1033. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 2204
 1034. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2202
 1035. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2201
 1036. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2198
 1037. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2196
 1038. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2196
 1039. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 2194
 1040. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2189
 1041. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2185
 1042. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2182
 1043. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2181
 1044. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2177
 1045. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2177
 1046. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2173
 1047. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2165
 1048. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2165
 1049. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2164
 1050. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 2160
 1051. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 2154
 1052. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2153
 1053. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2150
 1054. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2149
 1055. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2148
 1056. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2136
 1057. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2135
 1058. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2130
 1059. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2129
 1060. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2123
 1061. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 2114
 1062. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2114
 1063. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2105
 1064. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2102
 1065. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2100
 1066. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 2094
 1067. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2087
 1068. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2085
 1069. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2085
 1070. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 2084
 1071. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2081
 1072. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2080
 1073. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2077
 1074. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2074
 1075. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2073
 1076. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2073
 1077. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2072
 1078. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2072
 1079. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2069
 1080. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2068
 1081. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2063
 1082. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2062
 1083. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2061
 1084. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 2057
 1085. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2055
 1086. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2054
 1087. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2052
 1088. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2046
 1089. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2042
 1090. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 2039
 1091. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2033
 1092. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2031
 1093. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2030
 1094. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2019
 1095. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2012
 1096. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2012
 1097. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2007
 1098. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2004
 1099. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2000
 1100. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1985
 1101. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 1984
 1102. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1983
 1103. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1983
 1104. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1981
 1105. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1980
 1106. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 1980
 1107. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 1975
 1108. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1973
 1109. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 1972
 1110. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 1967
 1111. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 1963
 1112. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1956
 1113. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 1954
 1114. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 1953
 1115. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 1951
 1116. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 1950
 1117. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1948
 1118. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1947
 1119. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 1940
 1120. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 1937
 1121. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1936
 1122. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1933
 1123. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1932
 1124. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 1932
 1125. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1926
 1126. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1915
 1127. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 1910
 1128. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1908
 1129. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 1908
 1130. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 1907
 1131. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1905
 1132. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 1905
 1133. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 1898
 1134. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1897
 1135. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 1895
 1136. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 1890
 1137. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1879
 1138. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1876
 1139. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1874
 1140. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1872
 1141. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1870
 1142. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 1870
 1143. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1867
 1144. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 1867
 1145. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 1867
 1146. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 1861
 1147. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 1861
 1148. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1860
 1149. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 1857
 1150. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1856
 1151. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 1856
 1152. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 1854
 1153. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 1853
 1154. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1851
 1155. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 1848
 1156. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1846
 1157. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1842
 1158. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 1841
 1159. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 1837
 1160. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 1836
 1161. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1834
 1162. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 1829
 1163. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 1826
 1164. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1822
 1165. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 1815
 1166. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 1813
 1167. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1812
 1168. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1812
 1169. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 1806
 1170. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1805
 1171. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 1805
 1172. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 1801
 1173. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1800
 1174. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1792
 1175. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1792
 1176. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1790
 1177. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1779
 1178. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1778
 1179. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1778
 1180. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1776
 1181. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1767
 1182. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1765
 1183. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1762
 1184. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 1756
 1185. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 1753
 1186. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 1746
 1187. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 1741
 1188. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2015 r.
  Wyświetleń: 1741
 1189. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 1736
 1190. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1735
 1191. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 1734
 1192. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 1731
 1193. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1726
 1194. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1726
 1195. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1722
 1196. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 1718
 1197. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 1713
 1198. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1708
 1199. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1706
 1200. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 1705
 1201. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1702
 1202. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 1700
 1203. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 1699
 1204. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 1699
 1205. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1697
 1206. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1697
 1207. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1690
 1208. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 1688
 1209. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1684
 1210. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1675
 1211. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 1671
 1212. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1666
 1213. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1664
 1214. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1659
 1215. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1655
 1216. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 1652
 1217. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 1648
 1218. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1639
 1219. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1634
 1220. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 1629
 1221. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1628
 1222. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 1627
 1223. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 1626
 1224. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 1620
 1225. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1617
 1226. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1613
 1227. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 1609
 1228. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 1604
 1229. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 1598
 1230. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 1596
 1231. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1593
 1232. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 1588
 1233. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 1582
 1234. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 1576
 1235. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1573
 1236. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1569
 1237. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1551
 1238. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 1538
 1239. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1535
 1240. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 1534
 1241. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1533
 1242. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1528
 1243. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1527
 1244. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1522
 1245. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1509
 1246. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 1503
 1247. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 1501
 1248. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 1496
 1249. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1483
 1250. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1480
 1251. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1480
 1252. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1478
 1253. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 1477
 1254. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1455
 1255. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1455
 1256. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1446
 1257. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 1441
 1258. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 1437
 1259. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1427
 1260. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1426
 1261. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1423
 1262. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1423
 1263. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 1420
 1264. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1402
 1265. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1398
 1266. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1395
 1267. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 1391
 1268. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 1391
 1269. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2016
  Wyświetleń: 1389
 1270. Inne 2015
  Wyświetleń: 1388
 1271. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 1387
 1272. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 1379
 1273. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1377
 1274. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1370
 1275. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1367
 1276. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1366
 1277. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1366
 1278. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 1365
 1279. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 1362
 1280. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 1361
 1281. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 1355
 1282. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2015
  Wyświetleń: 1353
 1283. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 1349
 1284. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1344
 1285. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1329
 1286. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1326
 1287. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1323
 1288. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1323
 1289. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1322
 1290. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 1322
 1291. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1318
 1292. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1315
 1293. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1314
 1294. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1308
 1295. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 1307
 1296. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1306
 1297. Inne 2016
  Wyświetleń: 1299
 1298. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1299
 1299. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 1295
 1300. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 1295
 1301. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1294
 1302. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 1289
 1303. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 1287
 1304. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 1286
 1305. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1283
 1306. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1272
 1307. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1271
 1308. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 1269
 1309. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 1269
 1310. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1261
 1311. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 1257
 1312. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1255
 1313. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 1255
 1314. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 1254
 1315. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1252
 1316. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 1241
 1317. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 1235
 1318. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1234
 1319. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 1226
 1320. Usunięcie adresu email
  Wyświetleń: 1226
 1321. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1216
 1322. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 1215
 1323. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1214
 1324. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1212
 1325. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 1212
 1326. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 1207
 1327. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2016 r.
  Wyświetleń: 1206
 1328. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 1205
 1329. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1204
 1330. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1190
 1331. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 1190
 1332. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1189
 1333. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 1185
 1334. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1180
 1335. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1177
 1336. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1176
 1337. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 1175
 1338. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1173
 1339. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1170
 1340. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1169
 1341. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1169
 1342. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 1169
 1343. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1169
 1344. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1168
 1345. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1162
 1346. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1159
 1347. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1138
 1348. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 1138
 1349. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 1126
 1350. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1123
 1351. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1114
 1352. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1105
 1353. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2017
  Wyświetleń: 1104
 1354. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1100
 1355. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1097
 1356. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1094
 1357. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1089
 1358. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1086
 1359. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1084
 1360. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2018 roku
  Wyświetleń: 1084
 1361. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1079
 1362. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 1079
 1363. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1078
 1364. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1071
 1365. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1063
 1366. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1053
 1367. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 1051
 1368. Dokumenty szkoły
  Wyświetleń: 1050
 1369. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 1030
 1370. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1022
 1371. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1021
 1372. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1012
 1373. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1011
 1374. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1009
 1375. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1006
 1376. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1005
 1377. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1002
 1378. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 998
 1379. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 997
 1380. Potwierdzenie adresu e-mail
  Wyświetleń: 993
 1381. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 982
 1382. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 976
 1383. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 975
 1384. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 971
 1385. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 968
 1386. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 968
 1387. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 966
 1388. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 964
 1389. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 941
 1390. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 931
 1391. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 925
 1392. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 923
 1393. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 899
 1394. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 896
 1395. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 892
 1396. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 892
 1397. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 882
 1398. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2017 roku
  Wyświetleń: 876
 1399. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 872
 1400. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 861
 1401. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 854
 1402. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 851
 1403. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 836
 1404. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 836
 1405. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 835
 1406. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 835
 1407. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 828
 1408. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 826
 1409. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 823
 1410. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 820
 1411. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 813
 1412. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 809
 1413. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 802
 1414. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 790
 1415. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 777
 1416. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 776
 1417. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 772
 1418. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 768
 1419. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 767
 1420. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 764
 1421. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 761
 1422. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 753
 1423. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 753
 1424. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 751
 1425. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 750
 1426. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 750
 1427. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 750
 1428. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 749
 1429. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 745
 1430. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 727
 1431. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 726
 1432. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 722
 1433. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2018 r.
  Wyświetleń: 710
 1434. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 706
 1435. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 702
 1436. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 701
 1437. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 697
 1438. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 696
 1439. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 693
 1440. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 689
 1441. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 684
 1442. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 682
 1443. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 679
 1444. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 673
 1445. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 666
 1446. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 663
 1447. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 662
 1448. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 657
 1449. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 653
 1450. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 644
 1451. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 643
 1452. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 641
 1453. Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 640
 1454. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 637
 1455. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 635
 1456. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 627
 1457. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 627
 1458. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 622
 1459. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 621
 1460. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 620
 1461. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 620
 1462. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 619
 1463. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 616
 1464. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 616
 1465. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 613
 1466. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 607
 1467. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 601
 1468. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 600
 1469. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 600
 1470. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 599
 1471. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 599
 1472. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 584
 1473. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 581
 1474. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 579
 1475. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 576
 1476. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 573
 1477. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 572
 1478. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 571
 1479. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 570
 1480. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 570
 1481. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 567
 1482. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 566
 1483. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 561
 1484. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 560
 1485. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 559
 1486. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 557
 1487. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 556
 1488. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 556
 1489. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 556
 1490. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 554
 1491. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 554
 1492. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 547
 1493. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 543
 1494. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 543
 1495. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 542
 1496. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 540
 1497. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 539
 1498. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 535
 1499. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 534
 1500. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 534
 1501. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 532
 1502. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 532
 1503. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 530
 1504. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 526
 1505. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 524
 1506. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 522
 1507. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 520
 1508. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 519
 1509. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 517
 1510. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 515
 1511. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1512. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 513
 1513. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 507
 1514. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 505
 1515. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 505
 1516. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 503
 1517. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 502
 1518. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 502
 1519. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 500
 1520. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 500
 1521. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 498
 1522. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 491
 1523. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 490
 1524. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 488
 1525. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 486
 1526. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 484
 1527. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 474
 1528. Inne 2017
  Wyświetleń: 473
 1529. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 470
 1530. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 463
 1531. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 461
 1532. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 460
 1533. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 459
 1534. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 459
 1535. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 459
 1536. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 458
 1537. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 457
 1538. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 450
 1539. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 448
 1540. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 447
 1541. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 447
 1542. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 446
 1543. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 446
 1544. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 444
 1545. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 444
 1546. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 444
 1547. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 443
 1548. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 442
 1549. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 442
 1550. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 441
 1551. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 441
 1552. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 438
 1553. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 436
 1554. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 435
 1555. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 435
 1556. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 434
 1557. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 434
 1558. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 432
 1559. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 428
 1560. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 424
 1561. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 424
 1562. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 424
 1563. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 418
 1564. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 417
 1565. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 412
 1566. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 407
 1567. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 405
 1568. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 401
 1569. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 398
 1570. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 393
 1571. Skład GRS
  Wyświetleń: 391
 1572. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 389
 1573. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 389
 1574. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 388
 1575. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 386
 1576. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 385
 1577. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 383
 1578. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 383
 1579. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 382
 1580. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 380
 1581. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 378
 1582. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 377
 1583. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 377
 1584. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 376
 1585. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 373
 1586. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 373
 1587. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 370
 1588. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 369
 1589. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 369
 1590. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 368
 1591. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 368
 1592. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 366
 1593. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 362
 1594. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 362
 1595. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 357
 1596. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 355
 1597. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 355
 1598. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 355
 1599. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 353
 1600. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 353
 1601. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 352
 1602. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 350
 1603. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 349
 1604. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 348
 1605. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 347
 1606. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 347
 1607. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 347
 1608. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 345
 1609. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 344
 1610. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 342
 1611. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 340
 1612. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 336
 1613. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 332
 1614. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 331
 1615. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 327
 1616. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 325
 1617. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 325
 1618. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 324
 1619. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 323
 1620. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 322
 1621. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 322
 1622. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 321
 1623. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 320
 1624. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 320
 1625. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 318
 1626. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 318
 1627. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 318
 1628. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 318
 1629. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 312
 1630. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 311
 1631. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 309
 1632. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 307
 1633. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 305
 1634. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 305
 1635. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 305
 1636. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 303
 1637. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 301
 1638. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 301
 1639. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 300
 1640. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 299
 1641. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 298
 1642. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 297
 1643. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 297
 1644. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 296
 1645. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 296
 1646. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 295
 1647. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 295
 1648. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 294
 1649. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 294
 1650. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 294
 1651. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 292
 1652. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 289
 1653. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 287
 1654. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 283
 1655. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 282
 1656. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 280
 1657. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 280
 1658. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 276
 1659. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 276
 1660. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 276
 1661. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 276
 1662. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 275
 1663. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 274
 1664. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 273
 1665. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 272
 1666. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 272
 1667. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 269
 1668. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 268
 1669. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 267
 1670. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 266
 1671. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 265
 1672. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 264
 1673. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 264
 1674. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 262
 1675. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 260
 1676. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 258
 1677. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 258
 1678. Kuska Jan
  Wyświetleń: 258
 1679. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 255
 1680. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 254
 1681. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 251
 1682. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 251
 1683. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 250
 1684. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 248
 1685. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 247
 1686. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 245
 1687. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 243
 1688. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 242
 1689. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 242
 1690. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 241
 1691. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 241
 1692. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 241
 1693. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 240
 1694. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 240
 1695. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1696. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 238
 1697. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 238
 1698. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 238
 1699. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 238
 1700. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 237
 1701. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 237
 1702. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 237
 1703. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 237
 1704. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 235
 1705. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 234
 1706. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 234
 1707. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 233
 1708. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 233
 1709. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 232
 1710. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 232
 1711. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 232
 1712. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 232
 1713. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 231
 1714. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 231
 1715. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 230
 1716. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 229
 1717. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 229
 1718. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 229
 1719. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 229
 1720. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 229
 1721. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 228
 1722. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 228
 1723. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 227
 1724. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 227
 1725. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 227
 1726. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 226
 1727. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 225
 1728. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 225
 1729. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 225
 1730. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 224
 1731. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 223
 1732. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 223
 1733. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 222
 1734. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 220
 1735. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 220
 1736. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 218
 1737. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 217
 1738. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 217
 1739. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 216
 1740. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 215
 1741. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 214
 1742. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 214
 1743. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 214
 1744. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 213
 1745. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 212
 1746. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 212
 1747. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 210
 1748. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 209
 1749. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 209
 1750. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 209
 1751. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 209
 1752. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 207
 1753. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 206
 1754. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 206
 1755. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 205
 1756. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 205
 1757. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 204
 1758. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 204
 1759. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 203
 1760. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 202
 1761. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 201
 1762. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 201
 1763. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 199
 1764. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 199
 1765. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 199
 1766. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 198
 1767. Inne 2018
  Wyświetleń: 197
 1768. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1769. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1770. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 196
 1771. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 195
 1772. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 194
 1773. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 193
 1774. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 191
 1775. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 190
 1776. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 190
 1777. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 189
 1778. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 188
 1779. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 188
 1780. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 187
 1781. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 186
 1782. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 185
 1783. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 185
 1784. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 185
 1785. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 185
 1786. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 184
 1787. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 183
 1788. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 183
 1789. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 182
 1790. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 182
 1791. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 181
 1792. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 181
 1793. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 180
 1794. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 180
 1795. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 179
 1796. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 179
 1797. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 179
 1798. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 179
 1799. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 177
 1800. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 177
 1801. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 177
 1802. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 176
 1803. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 175
 1804. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 175
 1805. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 173
 1806. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 173
 1807. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 172
 1808. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 171
 1809. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 171
 1810. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 170
 1811. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 169
 1812. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 169
 1813. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 168
 1814. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 167
 1815. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 166
 1816. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 166
 1817. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 164
 1818. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 163
 1819. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 163
 1820. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 161
 1821. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 160
 1822. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 160
 1823. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 159
 1824. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 159
 1825. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 159
 1826. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 158
 1827. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 158
 1828. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 158
 1829. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 157
 1830. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 157
 1831. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 155
 1832. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 154
 1833. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 154
 1834. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 152
 1835. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 152
 1836. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 152
 1837. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 150
 1838. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 150
 1839. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 149
 1840. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 149
 1841. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 146
 1842. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 145
 1843. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 144
 1844. Petycje 2019
  Wyświetleń: 144
 1845. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 144
 1846. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 142
 1847. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 142
 1848. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 142
 1849. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 142
 1850. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 141
 1851. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 141
 1852. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 139
 1853. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 139
 1854. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 139
 1855. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 138
 1856. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 138
 1857. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 137
 1858. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 137
 1859. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 135
 1860. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 135
 1861. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 135
 1862. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 134
 1863. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 134
 1864. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 133
 1865. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 133
 1866. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 132
 1867. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 131
 1868. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 130
 1869. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 130
 1870. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 130
 1871. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 130
 1872. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 130
 1873. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 129
 1874. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 129
 1875. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 129
 1876. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 128
 1877. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 127
 1878. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 125
 1879. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 125
 1880. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 125
 1881. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 125
 1882. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 124
 1883. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 124
 1884. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 124
 1885. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 123
 1886. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 122
 1887. Skóra Marek
  Wyświetleń: 122
 1888. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 122
 1889. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 122
 1890. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 121
 1891. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 121
 1892. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 119
 1893. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 119
 1894. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 118
 1895. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 118
 1896. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 118
 1897. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 118
 1898. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 116
 1899. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 116
 1900. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 116
 1901. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 116
 1902. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 115
 1903. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 115
 1904. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 115
 1905. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 115
 1906. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 115
 1907. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 114
 1908. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 114
 1909. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 114
 1910. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 113
 1911. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 113
 1912. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 113
 1913. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 112
 1914. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 112
 1915. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 112
 1916. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 110
 1917. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 110
 1918. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 110
 1919. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 109
 1920. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 109
 1921. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 109
 1922. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 108
 1923. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 108
 1924. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 108
 1925. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 108
 1926. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 107
 1927. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 107
 1928. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 107
 1929. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 106
 1930. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 106
 1931. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 105
 1932. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 105
 1933. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 104
 1934. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 103
 1935. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 103
 1936. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 103
 1937. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 103
 1938. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 103
 1939. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 102
 1940. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 102
 1941. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 101
 1942. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 101
 1943. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 100
 1944. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 100
 1945. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 99
 1946. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 99
 1947. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 97
 1948. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 97
 1949. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 96
 1950. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 96
 1951. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 96
 1952. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 96
 1953. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 95
 1954. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 95
 1955. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 95
 1956. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 95
 1957. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 94
 1958. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 94
 1959. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 93
 1960. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 93
 1961. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 91
 1962. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 90
 1963. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 90
 1964. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 90
 1965. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 90
 1966. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 89
 1967. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 89
 1968. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 88
 1969. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 87
 1970. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 85
 1971. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 84
 1972. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 84
 1973. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 83
 1974. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 82
 1975. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 82
 1976. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 82
 1977. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 81
 1978. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1979. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1980. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1981. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 80
 1982. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 79
 1983. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 79
 1984. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 79
 1985. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 78
 1986. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 77
 1987. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 77
 1988. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 77
 1989. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 77
 1990. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 77
 1991. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 77
 1992. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 77
 1993. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 77
 1994. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 76
 1995. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 76
 1996. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 76
 1997. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 76
 1998. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 76
 1999. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 75
 2000. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 75
 2001. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 75
 2002. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2003. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2004. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 74
 2005. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 73
 2006. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 73
 2007. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2008. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 72
 2009. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2010. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2011. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 71
 2012. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 71
 2013. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 70
 2014. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 69
 2015. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 69
 2016. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 69
 2017. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 68
 2018. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 68
 2019. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 68
 2020. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 67
 2021. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 67
 2022. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 67
 2023. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 67
 2024. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 67
 2025. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 66
 2026. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 66
 2027. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 66
 2028. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 66
 2029. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 65
 2030. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 65
 2031. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2032. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2033. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 64
 2034. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 64
 2035. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 64
 2036. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 64
 2037. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 64
 2038. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 63
 2039. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 63
 2040. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2041. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2042. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2043. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 62
 2044. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 62
 2045. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2046. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2047. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2048. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 61
 2049. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 61
 2050. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 2051. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 2052. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 60
 2053. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2054. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 60
 2055. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 59
 2056. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 59
 2057. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 59
 2058. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2059. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2060. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 58
 2061. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 58
 2062. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 58
 2063. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2064. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2065. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2066. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2067. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2068. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 57
 2069. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2070. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2071. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 56
 2072. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2073. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2074. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2075. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2076. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2077. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2078. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 55
 2079. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 55
 2080. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2081. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2082. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2083. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2084. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2085. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 55
 2086. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 54
 2087. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 54
 2088. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2089. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2090. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2091. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 52
 2092. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2093. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2094. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2095. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 52
 2096. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2097. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2098. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2099. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 49
 2100. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 47
 2101. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 47
 2102. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 47
 2103. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 47
 2104. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 47
 2105. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 46
 2106. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 46
 2107. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 45
 2108. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 45
 2109. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 44
 2110. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 44
 2111. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2112. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2113. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2114. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2115. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2116. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 42
 2117. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 42
 2118. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 41
 2119. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2120. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2121. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2122. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 41
 2123. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2124. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2125. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2126. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2127. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 39
 2128. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 39
 2129. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 39
 2130. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 39
 2131. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 39
 2132. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 39
 2133. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 38
 2134. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 38
 2135. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 37
 2136. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 37
 2137. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 37
 2138. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 37
 2139. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 36
 2140. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 36
 2141. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 35
 2142. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 35
 2143. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 35
 2144. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 34
 2145. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2146. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 33
 2147. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 33
 2148. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 32
 2149. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2150. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2151. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 29
 2152. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 29
 2153. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2154. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 28
 2155. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 28
 2156. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2157. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2158. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 27
 2159. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 27
 2160. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 27
 2161. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 27
 2162. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 26
 2163. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2164. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2165. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2166. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 25
 2167. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 25
 2168. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 24
 2169. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 24
 2170. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 24
 2171. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 23
 2172. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2173. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2174. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2175. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2176. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 19
 2177. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2178. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2179. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2180. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2181. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2182. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2183. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 17
 2184. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2185. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 15
 2186. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2187. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 14
 2188. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 13
 2189. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2190. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2191. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 12
 2192. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 11
 2193. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 11
 2194. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 11
 2195. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 11
 2196. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 11
 2197. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 10
 2198. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 10
 2199. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 10
 2200. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2201. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2202. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2203. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2204. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2205. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2206. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 7
 2207. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 5
 2208. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 4
 2209. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 4
 2210. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 4
 2211. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 4
 2212. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 4
 2213. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 3
 2214. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 3