Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Przyjmowanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców

Herb Zdzieszowic
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347

Wybory
do
Parlamentu Europejskiego

KARTA USŁUGI
Przyjmowanie wniosków o wpisanie do spisu wyborców

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 Nr 190, poz.1360 z późniejszymi zmianami.)
- Ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o wpisanie do spisu wyborców

Opłaty

Bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
ul. Bolesława Chrobrego 34, pokój A-104 ( I piętro)
tel. 077 40 64 445
Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do wójta reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wyborców. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu. Wójt rozpatruje reklamację w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia Na nieuwzględnienie reklamacji służy skarga za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 2 dni.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wyborca przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, który chce wziąć udział w głosowaniu w miejscu pobytu czasowego powinien do dnia 28 maja 2009r. złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa (jest zameldowany).

Formularze wniosków
i druki do pobrania

Pobierz:
- PDFFormularz wniosku o wpisanie do spisu wyborców

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 2009-05-06

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 2009-05-06