Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Głosowanie przez pełnomocnika

Już w najbliższych wyborach tj. w dniu 20 czerwca 2010r w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy istniała będzie możliwość udziału w głosowaniu poprzez pełnomocnika.

Zgodnie bowiem z art. 49a ust. 1 i 2 znowelizowanej ustawy o wyborze Prezydenta RP,
do udzielania pełnomocnictwa mają prawo osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Nie można głosować za pośrednictwem pełnomocnika w obwodach glosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej (gdyż tam tworzone są tzw. odrębne obwody głosowania) a także w obwodach głosowania utworzonych poza granicami Polski.

Pełnomocnikiem może zostać osoba, która jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnik będzie mógł zagłosować tylko za jednego wyborcę. Dopuszczalne będzie wydanie dwóch pełnomocnictw dla jednej osoby, ale pod warunkiem, że jednym z dwóch wyborców udzielających pełnomocnictwa jest bliski krewny (rodzic, dziecko, rodzeństwo).

Aby skorzystać z głosowania przez pełnomocnika, wyborca chcący udzielić pełnomocnictwa musi złożyć w urzędzie PDFwniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 10 czerwca 2010 roku.
Jeśli osoba taka nie może sama tego zrobić, może to uczynić w jego imieniu osoba mająca być pełnomocnikiem.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem (PDFWzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa)
  2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa nie będzie miał ukończonych 75 lat
  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem( jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa)

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.

Oczywiście udzielone pełnomocnictwo można cofnąć. Wyborca powinien wówczas złożyć najpóźniej do dnia 18 czerwca 2010r. stosowne oświadczenie Burmistrzowi Zdzieszowic lub doręczyć je właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Dokładny termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa ustalić należy wcześniej z uprawnionymi do sporządzania tych dokumentów pracownikami Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, tj. Sekretarz Gminy (pokój nr B-012, tel.: 77 4064410) lub Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (pokój nr A-104, tel.: 77 4064445).

Bliższych wyjaśnień na temat glosowania przez pełnomocnika udzielają w siedzibie Urzędu lub telefonicznie w/w pracownicy .

Szczegółowa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2910r. na temat głosowania przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 1010r.