Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Fn/01

herb_50.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 484 42 05,  faks: +48 77 484 40 41
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn/01
KARTA USŁUGI
Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podstawa prawna
 • Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami);
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/168/04 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/94/03 z dnia 9 grudnia 2003r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Wymagane dokumenty
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.
Opłaty
 • Nie pobiera się.
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach; Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Finansowy;
pokój nr 20;
nr tel. (77) 484-42-05 wew. 121
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Złożenie deklaracji do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy,
  • W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno lub zbycie) bądź w przypadku zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku (deklaracja korygująca).
  Tryb odwoławczy
  • Brak.
  Uwagi i dodatkowe informacje
  • O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni.
  • W razie składania korekty deklaracji należy dostarczyć:
   • pisemne uzasadnienie składania korekty deklaracji,
   • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę np. akt notarialny.
  • Osoby prawne wpłacają obliczony podatek - bez wezwania - przelewem na rachunek budżetu gminy lub w kasie Urzędu (w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca).
  • Nr rachunku  naszej Gminy:
    • B.S. Zdzieszowice
    • 44 8883 1015  2002 0010 5910 0001
    Formularze wniosków
    i druki do pobrania
    • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości,
    • ZN-1/A Dane o nieruchomościach
    • ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

     Opracował(a):
     • Dorota Sulik; 2005.07.27
     Sprawdził(a):
     • Czesława Knychas; 2005.08.02
     Zatwierdziła:
     • Sekretarz Gminy mgr Brygida Bukowińska, 2005.08.05