Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Fn/02

herb_50.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 484 42 05,  faks: +48 77 484 40 41
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn/02
KARTA USŁUGI
Podatek rolny - osoby prawne
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz 969 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (deklaracja na podatek rolny);
 • Uchwała Nr III/6/06 Rady Miejskiej  z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta.
Wymagane dokumenty
 • Deklaracja na podatek rolny
Opłaty
 • Brak opłat.
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach; Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Finansowy;
pokój nr 20;
nr tel. (77) 484-42-05 wew. 121
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Złożenie deklaracji do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy,
 • W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno lub zbycie) bądź w przypadku  zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku (deklaracja korygująca).
Tryb odwoławczy
 • Brak.
Uwagi i dodatkowe informacje
 • O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni użytkowania, zmiany właściciela, adresu zamieszkania podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni.
 • W razie składania korekty deklaracji należy dostarczyć:
  • pisemne uzasadnienie składania korekty deklaracji,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę np. akt notarialny.
 • Osoby prawne wpłacają obliczony podatek - bez wezwania - przelewem na rachunek budżetu gminy lub w kasie Urzędu (w 4  ratach, odpowiednio do 15.III, 15.V, 15.IX i 15.XI).
 • Nr rachunku  naszej Gminy:
   • Bank Spółdzielczy o. Zdzieszowice
   • 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
Formularze wniosków
i druki do pobrania
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny,
 • ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych,
 • ZR-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym.

Opracował(a):
 • Dorota Sulik; 2005.07.27
Sprawdził(a):
 • Czesława Knychas; 2005.08.02
Zatwierdziła:
 • Sekretarz Gminy mgr Brygida Bukowińska, 2005.08.05