Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Fn/07

herb_50.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 484 42 05,  faks: +48 77 484 40 41
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn/07
KARTA USŁUGI
Podatek od środków transportowych
dla osób prawnych
 
Podstawa prawna
 • Art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa  Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/95/03 z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wymagane dokumenty
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z  załącznikiem,
 • W przypadku korekty deklaracji: kserokopia umowy kupna - sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego.
Opłaty
 • Nie pobiera się.
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach; Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Finansowy;
pokój nr 20;
nr tel. (77) 484-42-05 wew. 121
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Termin składania deklaracji: do dnia 15 lutego każdego roku, jak również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.
Tryb odwoławczy
 • Brak.
Uwagi i dodatkowe informacje
 • O wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży , kradzieży , wyrejestrowania na stałe, wycofania z ruchu podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany .
 • Obliczony podatek należy wpłacić - bez wezwania - przelewem na rachunek budżetu gminy lub w kasie Urzędu (w 2  ratach, odpowiednio do 15.II i 15.IX za każde półrocze).
 • Nr rachunku  naszej Gminy:
  • B.S. Zdzieszowice
  • 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001
Formularze wniosków
i druki do pobrania
 • DT-1 Deklaracja na podatek od środków   transportowych
 • DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1

Opracował(a):
 • Dorota Sulik; 2005.07.27
Sprawdził(a):
 • Czesława Knychas; 2005.08.02
Zatwierdziła:
 • Sekretarz Gminy mgr Brygida Bukowińska, 2005.08.05