Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Fn/08

herb_50.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 484 42 05,  faks: +48 77 484 40 41
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn/08
KARTA USŁUGI
Podatek od posiadania psów

Podstawa prawna
 • Art.13-14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/97/03 z dnia 9 grudnia 2003r.  w sprawie ustalenia stawki, określenia zasad poboru oraz terminów płatności w podatku od posiadania psów.
Wymagane dokumenty
 • Brak.
Opłaty
 • Nie pobiera się.
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach; Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Finansowy;
pokój nr 20;
nr tel. (77) 484-42-05 wew. 121
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Do dnia 31 maja roku podatkowego osoby fizyczne posiadające psy uiszczają podatek – bez wezwania.                                            
 • Osoby, które weszły w posiadanie psa po tej dacie zobowiązane są do zapłaty podatku w terminie do 30 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.
 • W przypadku braku terminowej wpłaty za psa Burmistrz wydaje decyzję z naliczeniem należnego podatku.
Tryb odwoławczy
 • Od decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.
 • Opłata skarbowa za wniesienie odwołania płatna jest w znakach skarbowych (za odwołanie – 5  zł, za każdy załącznik – 0,50 zł). 
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Podatek można uiścić: w kasie urzędu bądź u inkasenta tego podatku.             
 • Podatku nie pobiera się:
  • od członków przedstawicielstw dyplomatycznych,
  • z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych,
  • od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
  • z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych (po 2 na każde gospodarstwo).
Formularze wniosków
i druki do pobrania
 • Brak.

Opracował(a):
 • Dorota Sulik; 2005.07.27
Sprawdził(a):
 • Czesława Knychas; 2005.08.02
Zatwierdziła:
 • Sekretarz Gminy mgr Brygida Bukowińska, 2005.08.05