Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Fn/09

herb_50.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 484 42 05,  faks: +48 77 484 40 41
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn/09
KARTA USŁUGI
Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy
(potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
 
Podstawa prawna
 • Art.306a - 306f Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U  z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.);
Wymagane dokumenty
 • Wniosek podatnika o potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego w formie zaświadczenia. We wniosku należy wskazać cel wydania zaświadczenia.
Opłaty
 • Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) wysokość opłaty skarbowej w zależności od charakteru sprawy.
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach; Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Finansowy;
pokój nr 19 i 20;
nr tel. (77) 484-42-05 wew. 119 i 121
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydaje się w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.
Tryb odwoławczy
 • W przypadku odmowy wydania zaświadczenia w formie postanowienia lub wydania zaświadczenia o treści innej od żądanej, strona (wnioskodawca) może złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
 • Opłata skarbowa za wniesienie zażalenia płatna jest w znakach skarbowych (za odwołanie – 5 zł, za każdy załącznik – 0,50 zł). 
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Organ podatkowy wydaje zaświadczenie potwierdzające fakty albo stan prawny wynikający z prowadzonej ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 • Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
Formularze wniosków
i druki do pobrania
 • Brak.

Opracował(a):
 • Dorota Sulik; 2005.07.27
Sprawdził(a):
 • Czesława Knychas; 2005.08.02
Zatwierdziła:
 • Sekretarz Gminy mgr Brygida Bukowińska, 2005.08.05