Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Fn/10

herb_50.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 484 42 05,  faks: +48 77 484 40 41
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

Fn/10
KARTA USŁUGI
Ulgi lokalne
 
Podstawa prawna
 • Uchwała Nr XXXIV/219/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Zdzieszowice w związku z nowa inwestycją;
Wymagane dokumenty
 • Pisemny wniosek podatnika wyrażający wolę skorzystania ze zwolnienia wraz z kompletem wymaganych dokumentów na warunkach określonych w w/w uchwale.
Opłaty
 • 5,00 zł. (od wniosku) i 0,50 zł. od każdego załącznika 
Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach; Ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Finansowy;
pokój nr 19 i 20;
nr tel. (77) 484-42-05 wew. 119 i 121
godziny pracy:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30
Termin załatwienia sprawy
 • Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin może być przedłużony o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie.
Tryb odwoławczy
 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic.
 • Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciwko decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 • Opłata za wniesienie odwołania wynosi: 5,00 zł. w formie znaczków  skarbowych naklejonych na dokumencie odwołania i 0,50 zł. od każdego załącznika.
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Brak.
Formularze wniosków
i druki do pobrania
 • Brak.

Opracował(a):
 • Dorota Sulik; 2005.07.27
Sprawdził(a):
 • Czesława Knychas; 2005.08.02
Zatwierdziła:
 • Sekretarz Gminy mgr Brygida Bukowińska, 2005.08.05