Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Zadanie: Skąd mamy pieniadze i na co je wydajemy;

Zasada: Rozliczalnosci;

Symbol zadania: 6.1;

Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym jak zaprojektowano budżet, jak zrealizowano zadania ujęte w budżecie w roku poprzednim, co stanowi główne pozycje po stronie dochodów i wydatków.

Ramy organizacyjne przedsięwzięcia:

Powołano zespól zadaniowy (Zarządzenie Burmistrza Nr 18/05 z dnia 9 maja 2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zespołów zadaniowych do wykonywania zadań przyjętych do realizacji w ramach akcji społecznej "Przejrzysta Polska" w składzie:

 1. Zdzisława Krukowska
 2. Artur Gasz
 3. Damian Weihs

Podział zadań w ramach realizacji projektu:

 • opracowanie harmonogramu
 • określenie zawartości broszury
 • określenie formy
 • zebranie danych
 • napisanie projektu
 • ustalenie ostatecznego brzmienia i formy

Wybór kanałów dystrybucji:

 • publikacja na stronie internetowej (Broszura - w formacie pdf)
 • wyłożenie w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach i w jednostkach organizacyjnych gminy;
 • bezpośrednie dostarczenie mieszkańcom sołectw przez sołtysów.

Nakład: 500 sztuk.

Działania związane z wydaniem książeczki w formie procedury:

 • Zarządzenie nr 23/05 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2005r. w sprawie określenia procedury wydawania książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

PDFBroszura "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

PDFAnkieta w formacie *.pdf

PDFAnkieta w formacie *.pdf