Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie

Zadanie: Opracowanie opisu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Zasada: Przejrzystości

Nazwa i symbol zadania: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (1.1).

Cel zadania: ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Ramy organizacyjne przedsięwzięcia:

Powołano zespól zadaniowy ( Zarządzenie Burmistrza Nr 18/05z dnia 9 maja 2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zespołów zadaniowych do wykonywania zadań przyjętych do realizacji w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska” w składzie:

 1. Kazimiera Magiera
 2. Sybilla Zimerman
 3. Zdzisława Krukowska
 4. Ryszard Porebski
 5. Artur Gasz
 6. Urszula Orzędowska
 7. Teresa Wieczorek

Podział zadań w ramach realizacji projektu:

 • Pracownicy tutejszego Urzędu zostali poinformowani o konieczności opracowania kart usług świadczonych w Urzędzie i wzorów wniosków stanowiących załącznik do karty usług;
 • Opracowano wykaz usług wykonywanych w Urzędzie , następnie dokonano wyboru kart usług najczęściej wykonywanych w Urzędzie i te karty zostały opracowane i opublikowane w pierwszej kolejności.
 • Wyboru kart usług najczęściej wykonywanych dokonali sami pracownicy poszczególnych referatów

Wybór kanałów dystrybucji:

 • Karty usług zostały udostępnione na stronach internetowych  Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach () w wersji elektronicznej,
 • w sekretariacie UM (pełny zestaw)
 • oraz na poszczególnych stanowiskach (wycinkowo w zakresie świadczonych usług).

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej:

 • Celem akcji jest poinformowanie wszystkich klientów urzędu i mieszkańców o wprowadzeniu kart usług i zasadach ich udostępniania;
 • Informacje podano na stronach internetowych, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na terenie miasta i wsi,
 • Rozpropagowano w formie ulotek dla mieszkańców które mieszkańcy otrzymują poprzez sołtysów.

Wdrożenie procedury aktualizacji:

 • Wprowadzenie kart oraz procedure aktualizacji reguluje Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Zdzieszowice z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia Kart Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz procedury aktualizacji karty Usługi i Katalogu Usług.
 • Procedura zapewnia bieżącą aktualizacje kart w związku z zmianami przepisów prawnych czy zmian organizacyjnych w Urzędzie oraz okresowe przeglądy (nie rzadziej niż co 6-m-cy).

Ocena funkcjonowania kart usług:

 • Celem zapewnienia mieszkańcom i klientom  wyrażenia opinii nie tylko na temat wprowadzonych kart, ale również na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego opracowano ankietę.
 • Ankieta jest dostępna na stronie internetowej (w formacie pdf) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego (sekretariat).
 • Wypełnione ankiety można wrzucać do skrzynki "POSTULATY" w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (parter – przy wejściu głównym do urzędu ) lub przesyłać jako załącznik poczta internetowa - na wyniki ankiet czekamy do 15 listopada.
 • Do 30 listopada wyniki ankiet zostaną podane do wiadomości publicznej.