Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Inwestycje zrealizowane przez Gmine Zdzieszowice, które otrzymały dofinasowanie ze środków pozabudżetowych

pozyskane unia.jpeg

pozyskane unia1.jpeg

„Rowerem bliżej naszego dziedzictwa” III etapy

Projekty miały na celu rozwijanie turystyki na terenie gminy oraz całego Euroregionu Pradziad poprzez oznakowanie ścieżek rowerowych, umieszczenie tablic informacyjnych i znakow tras rowerowych, znajdujących się na terenie Gminy Zdzieszowice oraz wydanie map turystycznych Gminy Zdzieszowice wraz z zaznaczeniem szlakow rowerowych. Dodatkowo wykonano interaktywną mapę turystyczną Gminy Zdzieszowice.

„Tworzenie warunku rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza"

Przedmiotem inwestycji było kompleksowe uzbrojenie terenow inwestycyjnych w Strefie Rozwoju Gospodarczego BOREK, która została zrealizowana poprzez budowę drogi gminnej i uzbrojenie jej w instalacje umozliwiająca prowadzenie działalnosci gospodarczej. Obecnie na tym terenie znajduje się zakład produkujący opakowania „Nordfolien”.

„Taniec łączy ludzi - III Przegląd Tańca Szkół Podstawowych"

Celem projektu było promowanie partnerskiej wspołpracy pomiędzy Gminą Zdzieszowice a Gminą Mikulovice oraz społeczna integracja młodziezy szkoł uczestniczących w projekcie. Projekt poprzez działania w nim przewidziane przyczyni się do rozwoju kontaktów międzyludzkich wsrod rowiesnikow z Polski i Czech oraz do wzrostu popularnosci tanca jako znakomitej formy spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu Gminę Zdzieszowice odwiedziła grupa młodziezy czeskiej, ktora wzięła rowniez udział w organizowanym turnieju tanca. W ramach projektu młodziez czeska przybyła do naszej Gminy dzien wczesniej, uczestniczyła w imprezach integracyjnych razem z młodziezą polską: wycieczce do zamku w Mosznej oraz dyskotece.

Na scenie zdzieszowickiego kina zaprezentowało się łącznie 220 osob z 10 szkoł: PSP nr 1 w Zdzieszowicach, PSP nr 2 w Zdzieszowicach, PSP nr 3 w Zdzieszowicach, PSP nr 2 w Gogolinie, PSP Większyce, PSP Rozwadza, PSP Krępna, PSP Zywocice, ZS Mikulovice, PSP Brozec. Przegląd odbywał się zgodnie z regulaminem przesłanym wczesniej wszystkim uczestniczącym szkołom (dla ZS Mikulovice regulamin został przesłany w języku czeskim). Trzyosobowe jury dokonało oceny wszystkich biorących udział w Przeglądzie oraz wybrało laureatów. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek, pamiątkowe smycze wraz z identyfikatorami (holderami) oraz dyplomy.

"Modernizacja Przestrzeni Publicznej w Żyrowej"

Operacja składała się z 5 projektów budowlanych małej architektury 1. Parking przy sali spotkan wiejskich, 2. Kozi Rynek - mała architektura, 3. Przebudowa ulicy ogrodowej - chodnik, 4. Przebudowa ulicy Korfantego - chodnik 5. Staw wiejski.

Wykonanie w/w zadan' operacji „Modernizacja przestrzeni publicznej w Zyrowej” korzystnie wpłynęło na wzrost atrakcyjnosci turystycznej i inwestycyjnej sołectwa oraz podniosło standard zycia społecznosci wiejskiej.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej - Remont dachu

Realizacja zadania pod nazwą „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej”, polegająca na zmianie konstrukcji dachu nad budynkiem zlokalizowanym w Krępnej (gmina Zdzieszowice) przy ulicy Jasionskiej ma na celu aktywizację mieszkancow sołectwa Krępna, zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz kulturalnych.

„Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach"

Przedmiotem projektu jest przebudowa otwartego basenu w Zdzieszowicach. Inwestycja ta obejmuje remont budynku administracyjno - socjalnego, budowę niecki basenu pływackiego, zjezdzalni i brodzika dla dzieci, jak rowniez budowę nowego budynku technicznego (budynek filtrów i dozowania srodkow chemicznych) ze stacją uzdatniania wody, magazynami i pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikow.

„Obszar przyrodniczo niedoceniany - Zdzieszowice w Krainie Św. Anny"

W ramach projektu przygotowano wystawę fotograficzną pod tytułem „Obszar przyrodniczo niedoceniony - Zdzieszowice w Krainie sw. Anny” oraz wykonano 1000 szt. albumu przedstawiającego roznorodnosc srodowiska naturalnego Gminy Zdzieszowice, obszaru wchodzącego w skład Krainy sw. Anny. Fotografie zamieszczone zarówno w folderze, jak i pokazywane na wystawie są przeplatane wierszami nawiązującymi do otaczającego nas srodowiska. Podczas wernisazu promującego album odbyła się wystawa zdjęc wielkoformatowych, przedstawiająca zdjęcia z albumu, która zakonczyła się instruktazem o tematyce "fotografia przyrodnicza" prowadzonym przez autora zdjęc.

„Przebudowa boiska sportowego w Krępnej - ETAP III"

W ramach projektu powstał nowoczesny obiekt sportowy (dwa boiska sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. kabiny dla zawodnikow, piłkochwyty, ogrodzenie). W ramach projektu wykonano: wymianę murawy dla istniejącego boiska sportowego, zapobiegającą podmakaniu terenu i widocznym zastojom wody na płycie boiska, boiska treningowe wg. technologi stosowanej przy budowie płyty boiska głownego, przesunięcie piłkochwytow - oddalenie od linii boiska głownego, montaz trybuny dla kibicow z 72 miejscami do siedzenia oraz kabin dla zawodnikow, ogrodzenie terenu z czterema furtkami i bramą wjazdową, ogrodzenie na placu zabaw - utworzenie bezpiecznej strefy dla dzieci, demontaz obecnego oswietlenia terenu oraz wykonanie oswietlenia dla boiska treningowego.

„Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach"

Przedmiotem projektu jest promocja dziedzictwa przyrodniczego, poprawa jakosci zycia społecznosci lokalnej oraz stworzenie warunkow umozliwiających wzrost atrakcyjnosci turystycznej oraz przyrodniczo-naukowej Krainy sw Anny poprzez budowę sciezki spacerowo - dydaktycznej w miejscowosci Januszkowice. W ramach innowacji projektu wykonano: sciezki o szerokosci 2,5 m o nawierzchni z miału kamiennego, jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci od 3,0 m do 5,0 m.

Wykonano elementy małej architektury: zestawy składające się ze stołow z dwoma ławkami, ławki pojedyncze z oparciem, kosze na smieci, tablice informacyjne powitalne zawierająca informacje dotyczące Inwestora (dane adresowe telefon, herb itp.), nazwy i danych sciezki dydaktycznej, mapy lokalizacyjne (mapa obejmująca obszar całej gminy, mapa bezposredniego rejonu sciezki) oraz logotypy informujące o dofinansowaniu, tablice przyrodnicze zawierające informacje dotyczące Inwestora (dane adresowe, telefon, herb itp.), nazwa sciezki dydaktycznej, zdjęcia ptakow oraz informacje na ich temat.