Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Komunikat i Informacje dotyczące wymiany dowodu osobistego

KOMUNIKAT

Każda osoba posiadająca dowód osobisty na obowiązek wymienić ten dokument w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

NIEWYMIENIONY Z POWODU ZMIANY DANYCH DOWÓD OSOBISTY BĘDZIE UNIEWAŻNIONY Z URZĘDU W REJESTRACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY GMIN I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W TERMINACH:

 • 3 miesięcy - w przypadku obywateli polskich zamieszkujących na terenie kraju;
 • 4 miesięcy - w przypadku obywateli polskich zamieszkujących za granicą licząc od dnia zaistnienia zmiany.

W chwili obecnej dowód osobisty podlega unieważnieniu w następujących sytuacjach:

 1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 2. dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 3. z dniem zgonu jego posiadacza,
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesiące dla obywateli przebywających poza granicami kraju),
 6. z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego, w tym przypadku wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć miesiąc przed upływem terminu ważności dokumentu.

 

INFORMACJE

WYMAGANE DOKUMENTY DO WYDANIA DOWODU OSOBISTEGO

 • Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • Dwie aktualne, wyraźne, jednakowe fotografie o wymiarach 45x35mm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem,
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
 • Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,

Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, ponowne złożenie odpisów aktów stanu cywilnego nie jest wymagane.

 • Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.