Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

25-lecia nadania imienia Profesora Stanisława Rosponda Publicznej Szkole Podstawowej w Żyrowej.

WIELKIE ŚWIĘTO W „ALMA MATER” ŻYROVIENSIS

Dobre imię więcej warte niż bogactwo”

16 października 2009 roku społeczność żyrowska uroczyście obchodziła jubileusz 25-lecia nadania imienia profesora Stanisława Rosponda Publicznej Szkole Podstawowej w Żyrowej. Patron żyrowskiej szkoły był wybitnym językoznawcą, kierownikiem Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, wielkim miłośnikiem Śląska, recenzentem rozprawy doktorskiej znakomitego śląska, profesora Jana Miodka, który obecnie pracuje na tej uczelni w gabinecie należącym niegdyś do Profesora Stanisława Rosponda.

100004.jpeg

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej.

Urodzony 19 grudnia 1906 roku w podkarpackich Liszkach, wcześnie osierocony przez ojca, znalazł troskliwego opiekuna w osobie wuja-sufragana krakowskiego księdza biskupa Stanisława Rosponda, który czuwał nad edukacją zdolnego i niezwykle pracowitego siostrzeńca. Siostra profesora wspominała: „Mama kazali paść krowy, to on uciekoł w zboże i czytoł książki”.

Absolwent Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, po II Wojnie Światowej jesienią 1945 roku dołącza do pionierskiej grupy polskich uczonych organizujących szkolnictwo wyższe we Wrocławiu. Swój pierwszy wykład we Wrocławiu w listopadzie 1945 roku poświecił roli języka polskiego na Śląsku. Zaś w Opolu na WSP utworzył prężne środowisko badań języka polskiego na Śląsku. Przyczynił się do reaktywowania Instytutu Śląskiego, który wznowił swą działalność w Opolu w 1957 roku.

O randze prof. Stanisława Rosponda jako historyka języka niech świadczy fakt, że w monumentalnej „Historii języka polskiego” Zenona Klemensiewicza jest on obok Bruecknera, Nitscha i Taszyckiego – najczęściej cytowanym językoznawcą. Dla wielu pokoleń studentów będzie przede wszystkim autorem bardzo przystępnej Gramatyki historycznej języka polskiego”, która doczekała się kilku wydań. Imponujący jest śląskoznawczy dorobek prof. Stanisława Rosponda zwieńczony ponad 200 pracami – z „Dziejami polszczyzny śląskiej” z roku 1959 na czele.

Zmarł 16 października 1982 roku we Wrocławiu*

Świętowanie jubileuszu patrona szkoły rozpoczęło się mszą świętą w ponad 700 letnim kościele pw. św Mikołaja, biskupa z Miry, celebrowaną przez syna profesora księdza Stanisława Rosponda – juniora z Krakowa, wraz z proboszczem parafii Jasiona ks. Franciszkiem Augustyniokiem.

00001.jpeg

Msza celebrowana przez syna profesora księdza Stanisława Rosponda oraz proboszcza parafii Jasiona ks. Franciszkiem Augustyniokiem.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz przez centrum najpiękniejszej wsi opolskiej 2002 i wsi przyszłości 2008 do Domu Mieszkańców, gdzie w sali rekreacyjnej odbyła się część artystyczno-wspomnieniowa o patronie szkoły w wykonaniu slowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów pod kierownictwem grona pedagogicznego.

Po zakończeniu części artystycznej dyrektor PSP w Żyrowej mgr Zofia Piwowar została uhonorowana listami gratulacyjnymi, drobnymi upominkami dla uczniów i kwiatami przez zaproszonych gości z burmistrzem Zdzieszowic Dieterem Przewdzingiem na czele.

00013.jpeg

Dyrektor szkoły Pani Zofia Piwowar uhonorowana przez Burmistrza Zdzieszowic Pana Dietera Przewdzinga oraz Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach Panią Joanne Paciorek.

Z Domu Mieszkańców orszak zaproszonych gości, wśród nich najważniejsi synowie Stanisław i Wojciech Rospondowie oraz córka z rodziną przeszli do PSP gdzie zostały złożone kwiaty pod tablicą patrona szkoły. Następnie nastąpiło zwiedzanie blisko 100-letniej szkoły wraz z mieszczącą się w niej pierwszą na Śląsku Opolskim po 45 roku Izbą Regionalną. Ze szkoły goście udali się do sali dyskotekowej pobliskiego Domu Sportowca, gdzie podano uroczysty obiad śląski (rosół, kluski, rolady i modra kapusta).

00002.jpeg

Zwiedzanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej.

Kawa i rozkrojony gigantyczny jubileuszowy tort zakończył uroczyste obchody dnia patrona w żyrowskiej PSP. Goście z Krakowa Wrocławia i Opola zauroczeni niezwykłą atmosferą i gościnnością żyrowian z żalem udawali się do swoich domów.

00003.jpeg

Tort przygotowany na uroczystość 25 lecia nadania szkole imienia Stanisława Rosponda.

 

Tekst opracował:

  • Jerzy Szołtysek – absolwent szkoły w Żyrowej w 1954 roku, zaproszony na uroczystość jako „Przyjaciel Szkoły 2004”, członek Zarządu „Nasze Dziedzictwo” Stowarzyszenie w Żyrowej od 2001r. I Lider Odnowy Wsi Żyrowa od 1997r.

* - Biogram profesora na podstawie artykułu Jana Miodka z miesięcznika „Śląsk” nr 1/2007

 

 

00012.jpeg 00010.jpeg 00009.jpeg 00008.jpeg
00013.jpeg 00011.jpeg 00007.jpeg 00006.jpeg
00005.jpeg 100004.jpeg 00003.jpeg 00002.jpeg