Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Informacja Zarządu Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego informuje, że uchwałą NR 4118/2009 z dnia 10 listopada 2009r. określił zasady zgłaszania przez poszkodowanych szkód w uprawach rolnych, wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich.
Zgodnie z tymi zapisami, właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda zobowiązany jest zgłosić szkodę w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska 14, 45-082 opole, w terminie 7 dni od dnia jej powstania.
Zgłoszenie takie będzie stanowić podstawę do podjęcia dalszych czynności zmierzających do oszacowania szkody łowieckiej i wypłatę odszkodowania.
Ewidencję zgłoszeń prowadzi ww. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a osobą upoważnioną do kontaktów w przedmiotowych sprawach jest Pan Maciej Aleksandrowicz - Główny specjalista ds. łowiectwa - tel. (077) 44 82 116, fax. (077) 44 82 101