Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Sprawozdanie z I Sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w kadencji 2006-2010
 
W dniu 27 listopada 2006r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach o godz. 15:00 odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach kadencji 2006-2010.
Obrady do momentu wyboru Przewodniczącego Rady poprowadził Radny Senior Pan Józef Sitko.
Po otwarciu Sesji przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu roty ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować
 godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców”
każdy z radnych potwierdził wolę złożenia ślubowania słowem
„Ślubuję”
Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
 
Radni Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w kadencji 2006-2010 wraz z Burmistrzem Zdzieszowic Dieterem Przewdzing
Radni Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w kadencji 2006-2010 wraz z Burmistrzem Zdzieszowic Dieterem Przewdzing.
 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach został Pan Stefan Czarnecki
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach został Pan Stefan Czarnecki.
 
 Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach objęła Pani Halina Ciż
Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach objęła Pani Halina Ciż.
 
 Przed otwarciem obrad Przewodniczący MKW w Zdzieszowicach Pan Arkadiusz Mróz wraz z członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Sabiną Maczurek wręczyli wybranemu Burmistrzowi Zdzieszowic oraz nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze
Przed otwarciem obrad Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach Pan Arkadiusz Mróz wraz z członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Sabiną Maczurek wręczyli wybranemu Burmistrzowi Zdzieszowic oraz nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.