Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr IX/07 z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 19 czerwca 2007 r.
4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Zdzieszowice
  • w sprawie ustalenia zasad  przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  • w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
5. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym -  Burmistrz Zdzieszowic
6. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie Sesji.