Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wybory samorządowe - Zdzieszowice 2005

10 października 2005r. Rada Miejska Zdzieszowic podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego:

Pana Andrzeja Bobrowskiego
z okręgu wyborczego Nr 4
obejmującego miasto Zdzieszowice
– ulice: Akacjowa, Fabryczna, Leśna, Zielona;

wskutek prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne.

Poniżej pełny tekst uchwały:
PDF2005.10.10_Uchwała_XLI_252_05.pdf

W związku z powyższym, 18 grudnia 2005r. odbyły się wybory samorządowe, które pozwoliły uzupełnić skład Rady Miejskiej Zdzieszowic.

Radnym został wybrany:

Pan Łukasz Sokołowski

z listy Nr 1 KWW Wspólnot Mieszkaniowych

Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła: 1854
Ogólna liczba oddanych głosów w wyborach: 225 (12,14% uprawnionych do głosowania)
Głosów ważnych oddano: 220
Głosów nieważnych oddano: 5
Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.


Dokumenty dotyczące wyborów samorządowych

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Opolu II
z dnia 12 października 2005r.

     W związku z zarządzonymi na dzień 18 grudnia 2005r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, uprzejmie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 17 ust.l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami/ pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach.
     Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy składać do Komisarza Wyborczego w Opolu II na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu ul. Piastowska 14, 45‑082 Opole, w terminie do dnia 31 października 2005r. do godz. 15.00

     Wzór zgłoszenia kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej zamieszcza Monitor Polski z 2002 r. Nr 37, poz. 588. Formularz tego zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

KOMISARZ WYBORCZY
/-/ Tadeusz Dominczyk


Zarządzenie nr 146/05 Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2005r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

PDF2005.10.12_Zarzadzenie_nr_146_05_Wojewody_Opolskiego.pdf

Kalendarz wyborczy
(załącznik do zarządzenia nr 146/05 Wojewody Opolskiego)


Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 października 2005r.
"(...) Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przeprowadzone będą w okręgu wyborczym Nr 4 obejmującym miasto Zdzieszowice – ulice: Akacjowa, Fabryczna, Leśna, Zielona. Na wakujący mandat wybierany będzie 1 radny. (...)"

PDF2005.10.27_Obwieszczenie_Burmistrza.pdf


Uchwała Nr 1/2005 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 4 listopada 2005r.

W skrócie:
W wyniku głosowania, stanowisko Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach obejmuje Pan Michał Kilisz. Stanowisko Zastępcy Przewodniczącego obejmuje Pani Alina Hylińska-Lepich.
Pełny tekst:

PDF2005.11.04_Uchwala_MKW.pdf


Uchwała Nr 2/05 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2005r.

W skrócie:
Uchwala się rejestr list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach zarządzonych na dzień 18 grudnia 2005 r. w okręgu wyborczym nr 4...
więcej:

PDFZarządzenie Burmistrza


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2005r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach...
więcej:

PDFObwieszczenie


Zarządzenie Nr 222/05 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 listopada 2005r.
W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej.
więcej:

PDFZarządzenie Burmistrza


Formularze

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4 do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach:
 
w formacie MS WORD - DOCzgloszenie_listy_kan.doc
w formacie Adobe Acrobat - DOCzgloszenie_listy_kan.doc


Zgłoszenie kandydata(ów) do Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach w wyborach uzupełniających do rad gmin
zarządzonych na dzień 18 grudnia 2005r:

w formacie MS WORD - DOCZgloszenie_kand.doc
w formacie Adobe Acrobat - DOCZgloszenie_kand.doc


Zgłoszenie kandydata(ów) do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Zdzieszowicach w wyborach uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 18 grudnia 2005r:

w formacie MS WORD - DOCZgloszenie_kand_do_kw_nr4.doc
w formacie Adobe Acrobat - DOCZgloszenie_kand_do_kw_nr4.doc


Załącznik nr 10 (Dotyczy pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców, który zamierza zgłaszać tylko kandydatów na radnych rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców);
OŚWIADCZENIE:

w formacie MS WORD - DOCzalacznik_10_oswiadczenie.doc
w formacie Adobe Acrobat - DOCzalacznik_10_oswiadczenie.doc


Wykaz osób popierających listę kandydatów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w wyborach samorządowych:

w formacie MS WORD - DOCWykaz_os_pop_list_kandy.doc
w formacie OpenOffice.org 2.0 - DOCWykaz_os_pop_list_kandy.doc


Załącznik nr 9 (Dotyczy Komitetu Wyborczego Wyborców, który zamierza zgłaszać tylko kandydatów na radnych w gminie do 20 tys. mieszkańców);
OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO:

w formacie MS WORD - DOCUtwo_kom_wybor.doc
w formacie OpenOffice.org 2.0 - DOCUtwo_kom_wybor.doc


OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego:

w formacie MS WORD - DOCos_o_wyr_zgod_na_kandyd.doc
w formacie Adobe Acrobat - DOCos_o_wyr_zgod_na_kandyd.doc