Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Bike Maraton w Zdzieszowicach już 4 maja 2008.

Wszystkich chętnych do startu w naszym maratonie odsyłam do zapoznania się z regulaminem imprezy, w którym zapozna się z warunkami uczestnictwa i sposobem rejestracji w zawodach.

Centrum Maratonu (start, meta, koncerty, gry i zabawy dla dzieci):

Park Zabaw i Wypoczynku w Zdzieszowicach.

Zapraszamy od godziny 10.00!!!

thumb.php.jpeg

Regulamin BIKE MARATON-U

1. CEL ZAWODÓW:
- Kontynuacja rozpoczętego w 2001 roku cyklu amatorskich imprez rekreacyjno- sportowych Bike Maraton
- Sport, rowery, aktywny wypoczynek
- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
- Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Bike Maraton
- Promowanie najciekawszych polskich tras rowerowych

2. ORGANIZATOR:
Grabek Promotion Sp. z o.o.
ul. Wiejska 29
58 – 506 Jelenia Góra
Polska

Kontakt:
tel./fax.  +48 (075) 76 123 76
tel. kom. 0. 603 712 297
e-mail:
http://www.bikemaraton.com

rachunek bankowy: 
BZ WBK S.A.  nr 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

3. KALENDARZ IMPREZ:

1.   Wrocław - 20.04.2008
2.   Zdzieszowice - 04.05.2008
3.   Boguszów Gorce - 17.05.2008
4.   Tarnów - 31.05.2008
5.   Ustroń - 14.06.2008
6.   Kraków - 06.07.2008
7.   Zawoja - 19.07.2008
8.   Świeradów Zdrój - 02.08.2008
9.   Poznań -  17.08.2008
10. Piechowice - 30.08.2008
11. Karpacz - 13.09.2008
12. Polanica Zdrój - 27.09.2008 Finał.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Bike Maraton to cykl ogólnodostępnych amatorskich maratonów rowerowych MTB rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach. Uczestnikiem Bike Maraton może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1 Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową (kartę zgłoszeniową do cyklu    Bike Maraton 2008 wypełnia się tylko jeden raz, karta jest ważna dla wszystkich edycji Bike Maraton 2008, w których uczestnik będzie brał udział):
- opublikowaną na stronie internetowej: http://bikemaraton.com.pl/zapisy_formularz , (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną), lub
- opublikowaną w folderze Bike Maraton 2008 (zgłoszenia wysłane pocztą lub faksem), lub
- dokona osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Organizatora, lub
- dokona osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów/na danej edycji

4.2  Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt. 6. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji i odbierania nr startowego w Biurze Zawodów.

4.3  Potwierdzi udział na wybranej edycji Bike Maraton 2008 poprzez stawiennictwo w Biurze Zawodów (należy zabrać dowód dokonania opłaty startowej). Dokonując opłaty startowej w formie przelewu lub przekazu na konto Organizatora należy koniecznie w tytule opłaty, podać edycję, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko zawodnika np.: „opata startowa Jan Kowalski , Bike Maraton - Wrocław” .

4.4 Każdy uczestnik zgłoszony do Bike Maraton 2008 otrzyma przy pierwszym starcie bezpłatny numer startowy i chip, który będzie przypisany uczestnikowi we wszystkich edycjach Bike Maraton 2008. W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi duplikat (opłata 10 zł). 

 4.5. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby:
-  które ukończyły 18 lat,
- w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, na karcie zgłoszeniowej
- poniżej 16 lat,  za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na karcie zgłoszeniowej oraz ich stałą obecnością w miasteczku sportowym w czasie trwania maratonu

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Każdy uczestnik Bike Maraton 2008 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

5. POMIAR CZASU:
Podczas Bike Maraton 2008 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu, który jest obecnie najnowocześniejszym systemem pomiaru czasu w zawodach sportowych.

Każdy z uczestników startujący w Bike Maraton 2008 zobowiązany jest do posiadania "chip'a", który udostępniany będzie bezpłatnie przez Organizatora przy pierwszym starcie w cyklu Bike Maraton 2008. W przypadku zagubienia lub zniszczenia chip’a Organizator wyda uczestnikowi duplikat (opłata 20 zł).   Chip i nr startowy obowiązują na wszystkich edycjach Bike Maraton 2008. 

6. OPŁATY WPISOWE DO BIKE MARATONu 2008:
6.1.  Na dystansach MINI, MEGA i GIGA we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w jednej edycji Bike Maraton 2008:

60 zł  – do dnia poprzedzającego dzień startu. 

70 zł  - w dniu startu maratonu, opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów.

50% - w/w cen -  dzieci i młodzież do 16 roku życia. 

Opłaty pakietowe Bike Maraton 2008, płatne do 10 kwietnia 2008:

300 zł – opłata za udział w 6 wybranych edycjach

400 zł – opłata za udział w 9 wybranych edycjach

500 zł – opłata za udział w 12 edycjach

Imprezy towarzyszące:
Wyścigi dla dzieci (Dziecięcy Bike Maraton)  – bezpłatnie
Konkursy z nagrodami dla publiczności         – bezpłatnie
Losowanie nagród            – bezpłatnie

6.2. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora lub Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć w tytule opłaty edycję, której opłata dotyczy oraz imię i nazwisko zawodnika np.: „opłata startowa Jan Kowalski , Bike Maraton - Wrocław” .

W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego maratonu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

 6.3.  Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają podatek VAT. 

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych odbiorcy faktury.
Faktury VAT do opłat gotówkowych dokonywanych w biurze zawodów wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 15.00 jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.    

6.4. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które
- wystartowały i nie ukończyły zawodów
- nie stawiły się na zawody
Dla osób , które z przyczyn niezależnych nie stawiły się na zawody,  istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję w sezonie 2008 lub osobę, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia dokonania wpłaty. 
 
 
7. PROGRAM ZAWODÓW:
Bike Maraton 2008 to cykl 12 (dwunastu) ogólnopolskich imprez rekreacyjno-sportowych rozgrywanych na rowerach górskich. Każda edycja przeprowadzona będzie według następującego programu:

I dzień  „przeddzień startu” sobota :
godz. 15.00 - 21.00  zapisy w Biurze Zawodów
godz. 16.00             wycieczka na trasę maratonu

II dzień „Dzień Startu” niedziela :
godz.   7.30 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów 
godz. 10.30              ustawianie zawodników w sektorach startowych
godz. 11.00              start GIGA, MEGA i MINI Maratonu 
godz. 11.30 - 12.00 przyjmowanie zapisów do konkursów i wyścigów dla dzieci (centrum zabaw przy scenie) 
godz. 12.00 - 16.00 imprezy towarzyszące dla kibiców, wyścigi dla dzieci 
godz. 17.00              zamknięcie trasy Bike Maraton na wszystkich dystansach
godz. 17.00 –19.00 rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród :
                                - MINI Bike Maraton
                                - MEGA Bike Maraton 
                                - GIGA Bike Maraton 
                                - Innych imprez towarzyszących         
                                - Drużynowa i Rodzinna 
                                - losowanie nagród wśród wszystkich uczestników Bike Maratonu
godz. 20.00             imprezy towarzyszące dla wszystkich uczestników Bike Maraton 

8. DYSTANSE:
GIGA MARATON:  70 km - 100 km
MEGA MARATON: 40 km -   60 km 
MINI MARATON:  15 km -    30 km 
Wyboru dystansu uczestnicy dokonują na trasie maratonu podczas każdej z edycji Bike Maraton 2008.

DZIECIĘCY BIKE MARATON: to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych. Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Start na dowolnym rowerze, obowiązkowy kask rowerowy. W zależności od ilości zgłoszonych dzieci przewidujemy rozegranie następujących kategorii: przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI.

8.1  Wjazd na dystans Giga będzie ograniczony limitem czasu podawanym na odprawie technicznej 15 min. przed startem każdej z edycji. Po upłynięciu limitu czasu, wjazd na dystans Giga zostanie zamknięty, a wszyscy zawodnicy zostaną skierowani do mety na dystansie Mega.

9. MARATON
9.1.  Maraton zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje Bike Maraton 2008, po wytyczonych i oznakowanych trasach. 

9.2. Start do GIGA, MEGA i MINI Maratonu odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.

9.3.  Sposób ustawienia na starcie zawodników w wydzielonych sektorach startowych zostanie opublikowany na 10 dni przed I edycją Bike Maraton 2008 , na stronie www.bikemaraton.com.

9.4.  Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych lub służby GOPR.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe oraz punkty serwisowe, na których uczestnicy maratonu będą mogli dokonać drobnych napraw.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

Trasa każdej edycji maratonu będzie publikowana na 10 dni przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy po tym terminie.

10. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

10.1. Wszyscy uczestnicy cyklu Bike Maraton 2008 w ramach wpisowego otrzymują:
- oficjalny folder Bike Maraton,
- oficjalny plakat Bike Maraton,
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym na danej edycji,
- pamiątkowe naklejki Bike Maraton,
- akcesoria sportowe (m.in. bidony, koszulki, okulary sportowe, skarpetki kolarskie, czapeczki, itp.)
- batony i napoje energetyczne ,
- prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, ciasta, itp.)
- posiłek regeneracyjny po maratonie – Pasta Party
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze
- ubezpieczenie NW wszystkich uczestników na czas trwania maratonu
- możliwość umycia roweru po maratonie,
- bezpłatny serwis techniczny,
- nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców,
- nagrody dodatkowe losowane wśród wszystkich uczestników,
- doskonałą kolarską atmosferę,

11. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

Podczas Bike Maraton 2008 obowiązują kategorie wiekowe (patrz tabela kategorii), w których przyznawane są nagrody rzeczowe i trofea sportowe. 

Po zakończeniu maratonu podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników, zostanie przeprowadzona Tombola, podczas której rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody dodatkowe.

W/w nagrody rzeczowe i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

12. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:
Klasyfikacja Bike Maraton 2008 będzie prowadzona na trzech odrębnych dystansach (GIGA, MEGA i MINI Maratonu) w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (na dystansach GIGA, MEGA i MINI Maratonu) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają maraton i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

13. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

- Drużyna zgłoszona do cyklu Bike Maraton 2008 może liczyć maksymalnie 20 członków
- Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona łącznie na dystansach GIGA, MEGA i MNI maratonu.
- Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, sklep rowerowy, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
- Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną drużynę.
- Do klasyfikacji drużynowej zalicza się cztery najlepsze wyniki (punktowe) z czterech różnych kategorii, uzyskane przez członków drużyny na danej edycji maratonu.
- Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników z jednej drużyny do innej w trakcie trwania sezonu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.

14. KLASYFIKACJA RODZINNA:
- W klasyfikacji Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły minimum trzech członków rodziny do cyklu Bike Maraton 2008,
- Klasyfikacja Rodzinna będzie prowadzona łącznie na dystansach GIGA, MEGA i MINI maratonu.
- Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie rodziny o pierwszym stopniu pokrewieństwa, np. mąż, żona, dzieci, brat, siostra, itp. 
- Klasyfikacja Rodzinna jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach uczestników reprezentujących daną rodzinę.
- Do klasyfikacji Rodzinnej zalicza się trzy najlepsze wyniki (punktowe) uzyskane przez członków rodziny na danej edycji maratonu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonej rodziny pod względem jej składu i charakteru.

15. KLASYFIKACJA GENERALNA :

Przewiduje się prowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej cyklu imprez Bike Maraton 2008.
Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:

15.1. generalna indywidualna
- Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową.
- Punktowane są starty w Maratonach: GIGA, MEGA i MINI.
- Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na dystansach GIGA, MEGA i MINI.
- Punkty na poszczególnych edycjach przyznawane są we wszystkich kategoriach wyszczególnionych w Regulaminie.
- Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczane punkty zdobyte w 6 najlepszych edycjach cyklu Bike Maraton 2008.
- Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona od I edycji.

Punkty do klasyfikacji generalnej Bike Maraton 2008 przyznawane są w następujący sposób:

W GIGA maratonie (oraz w kategorii MEGA K1) we wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

                            czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = ----------------------------------------------------------------x 700
               czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach


W MEGA maratonie (oprócz kategorii MEGA K1) we wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

                            czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = -----------------------------------------------------------------x 500
               czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach


W MINI maratonie we wszystkich kategoriach wiekowych (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

                            czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = ----------------------------------------------------------------x 300
               czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

15.2. generalna drużynowa
Do Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Bike Maraton 2008 będą wliczane punkty zdobyte przez drużynę w sześciu najlepszych edycjach Bike Maraton 2008. 

15.3. generalna rodzinna
Do Generalnej Klasyfikacji Rodzinnej Bike Maraton 2008 będą wliczane punkty zdobyte przez rodzinę w sześciu najlepszych edycjach Bike Maraton 2008.

16. RUCH DROGOWY:
- Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
- Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
- Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

17. KARY:
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie. 
2. Dyskwalifikacja.
3. Zawieszenie.

18. PROTESTY:
Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

19. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

20. INFORMACJE KOŃCOWE :

- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie
- Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej
- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
- W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
- Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje  wszystkie warunki regulaminu Bike Maraton 2008 oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w maratonie rowerowym.
- Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
- Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
- Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Bike Maraton 2008 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
- Bike Maraton 2008 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grabek Promotion sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
- Uczestnik  wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Bike Maraton 2008.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.


thumb.php.jpeg

Wszystkich, którzy mają jakieś pytania, wątpliwości lub problemy ze zgłoszeniem na maraton prosimy o kontakt pod numerem tel +48 077 40 64 413 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w pokoju nr 15 - Stanowisko pracy do spraw promocji i funduszy europejskich.

Przed startem zagra nam Zakładowa Orkiestra Dęta ze Zdzieszowic, a przed ceremonią wręczenia nagród Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy.