Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Budżet Gminy Zdzieszowice na rok 2007.

Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2006r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2007r., mające wpływ na budżet gminy.

Ogółem plan dochodów na 2007r. został ustalony na kwotę: 37.672.163 zł. w tym:

  • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: 3.009.718 zł.
  • dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy: 408.000 zł.
    Otrzymaliśmy dofinansowanie do zasiłków okresowych, do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

więcej...