Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji - ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

W związku z przygotowywaniem przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach aktualizacji dokumentu strategicznego, którym jest – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zdzieszowice zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

DOCZdzieszowice_ankieta.doc ANKIETA DO POBRANIA

(ankietę należy pobrać na dysk komputera a następnie edytować)

LPR ma na celu poznanie opinii mieszkańców na temat warunków życia w Zdzieszowicach. Dzięki Państwa pomocy możliwe będzie właściwe zdefiniowanie zagrożeń występujących na obszarze Miasta, jak i zaplanowanie działań ograniczających te negatywne czynniki.

Lokalny Program Rewitalizacji to niezbędny dokument przy ubieganiu się o fundusze strukturalne w ramach “Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”. Podstawowym celem priorytetu związanego z Rewitalizacją  jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa opolskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne, ekonomiczne i przestrzenne.
 
rewitalizacja.jpeg


Posiadanie przez nasze miasto Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Miastu aplikowanie o środki z Unii Europejskiej na przeprowadzenie kompleksowego programu remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych jak i działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych na wybranym do rewitalizacji obszarze.


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI to wieloletni program przyjęty i koordynowany przez gminę, mający na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych, realizowany zgodnie z  określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł.
 
Poznanie Państwa zdania pozwoli na sformułowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Zdzieszowic możliwie bliskiego oczekiwaniom jak największej liczby mieszkańców. Zapraszamy wszystkich, dla których procesy służące poprawie warunków życia w naszym mieście są priorytetem (bądź nie są tylko obojętne) do wypełnienia niniejszej ankiety.

Wypełniając ankietę, macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji Zdzieszowic , rozumiany jako kompleksowa strategia podniesienia jakości życia w naszym mieście. Ponadto wpisanie planowanych przez siebie działań do Lokalnego Programu Rewitalizacji zapewni Państwa przedsięwzięciom solidne podstawy do ubiegania się o fundusze unijne.
 
 
Wypełnione ankiety proszę przesłać drogą elektroniczną na adres , lub osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach do dnia 14 sierpnia 2008r.

Licząc na efektywną współpracę, z wyrazami szacunku
 


Burmistrz Zdzieszowic
Dieter Przewdzing