Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wyniki wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Krępnej

sala.jpeg W dniu 1 lutego 2007 roku w Sołectwie Krępna odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym zostali wybrani nowy Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej.
W zebraniu uczestniczyło 78 osób.

    Po ustaleniu składu Komisji Wyborczej przystąpiono do przyjmowania kandydatów na stanowisko Sołtysa. Zebrani zgłosili 1 kandydaturę w osobie Pana Norberta Kalla.

    Kandydat na sprawowanie funkcji Sołtysa otrzymał 74 głosy. I tym samym nowym Sołtysem Krępnej został Pan Norbert Kalla. gratulacje.jpeg

     Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie składu liczbowego Rady Sołeckiej - ustalono liczbę członków na 8 osób.
Kolejnym etapem był wybór członków do Rady Sołeckiej.

Zebrani zgłosili następujące kandydatury:

1. Porada Wilhelm,
2. Eret Zbigniew,
3. Moszek Irena,
4. Jędruś Andrzej,
5. Sczesny Krystyna,
6. Piecha Andrzej,
7. Włosek Tomasz,
8. Kalla Beata.

     Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Wyborcza przystąpiła do ustalenia wyników. Poszczególni kandydaci otrzymali jednakową liczbę głosów w liczbie 66. Wszystkie zgłoszone osoby weszły w skład nowej Rady Sołeckiej Sołectwa Krępna.