Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wyniki wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Rozwadzy

Zebranie W dniu 7 lutego 2007r. odbyło się zebranie wiejskie w Rozwadzy, na którym wybrano nowego Sołtysa i członów Rady Sołeckiej Sołectwa Rozwadza. W zebraniu uczestniczyły 133 osoby. Zebrani mieszkańcy zgłosili 2 kandydatury na stanowisko Sołtysa – Panią Ritę Grądalską i Pana Marka Onyszkiewicza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Pani Sołtys Podczas tajnego głosowania oddano 133 głosy:

- Pani Rita Grądalska otrzymała 79 głosów
- Pan Marek Onyszkiewicz otrzymał 54 głosy.

Nowym Sołtysem Rozwadzy została więc Pani Rita Grądalska.

Następnie przystąpiono do wyboru członków Rady Sołeckiej. W wyniku głosowania ustalono, że w skład Rady Sołeckiej wejdzie 8 członków. Zebrani zgłosili następujące kandydatury do Rady Sołeckiej Sołectwa Rozwadza: Janusz Gawlik, Marek Onyszkiewicz, Adrian Kobza, Bernard Stach, Gothard Marek, Werner Waloszek, Helmut Polewka i Agata Frater.

W wyniku głosowania tajnego, podczas którego oddano 93 głosy (w tym 1 głos nieważny) zgłoszone osoby uzyskały następującą liczbę głosów:

1. Pan Bernard Stach – 87 głosów
2. Pan Werner Waloszek – 87 głosów
3. Pan Janusz Gawlik – 86 głosów
4. Pan Adrian Kobza – 84 głosy
5. Pani Agata Frater – 84 głosy
6. Pan Helmut Polewka – 83 głosy
7. Pan Marek Onyszkiewicz – 80 głosów
8. Pan Gothard Marek – 79 głosów.

Wszystkie zgłoszone osoby weszły w skład Rady Sołeckiej Sołectwa Rozwadza.