Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wyniki wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Oleszce

W dniu 13 lutego 2007r. w Sołectwie Oleszka odbyło się zebranie wiejskie, na którym został wybrany nowy Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wsi Oleszka.

sala_km.jpeg W zebraniu uczestniczyło 30 osób. Po wybraniu składu Komisji Wyborczej, zebrani mieszkańcy zgłosili kandydatury na stanowisko Sołtysa: soltys_km.jpeg pana Jerzego Klama, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz panią Teresę Bugiel i Annę Knop, które nie wyraziły zgody na kandydowanie.

W wyniku tajnego głosowania, podczas którego oddano 30 głosów, pan Jerzy Klama otrzymał 30 głosów i tym samym został nowym Sołtysem.

Następnie przystąpiono do wyborów członków Rady Sołeckiej. W wyniku głosowania ustalono, że w skład Rady Sołeckiej wejdzie 6 członków. Zebrani zgłosili następujące kandydatury do Rady Sołeckiej: pani Elżbieta Sojka, pani Anna Knop, pani Teresa Bugiel, pan Joachim Porada, pan Krzysztof Witoń, pan Roland Gramala.

W wyniku głosowania tajnego, zgłoszone kandydatury uzyskały następujące liczby głosów:

1. Pani Elżbieta Sojka – 30 głosów,
2. Pani Anna Knop - 30 głosów,
3. Pani Teresa Bugiel - 30 głosów,
4. Pan Joachim Porada - 30 głosów,
5. Pan Krzysztof Witoń - 30 głosów,
6. Pan Roland Gramala - 30 głosów.

Wszystkie zgłoszone osoby weszły w skład Rady Sołectwa Oleszka.