Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV/120/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w następujących obszarach:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2. Organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zarządzenie Burmistrza:

PDF2012-01-27_ZB_SG_0050_124_2012.pdf

Ogłoszenie:

PDFogłoszenie sport.pdf

Dokumenty do pobrania:

1. oferta

ODToferta.odt

ODToferta.odt

ODToferta.odt

2. ramowy wzór umowy

DOCramowy wzór umowy.doc

DOCramowy wzór umowy.doc

DOCramowy wzór umowy.doc

3. sprawozdanie

ODTsprawozdanie.odt

ODTsprawozdanie.odt

ODTsprawozdanie.odt