Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Apel Burmistrza Zdzieszowic. DBAMY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK.

SZANOWNI MIESZKAŃCY
MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE

Każdy chciałby mieszkać w ładnym, czystym i schludnym mieście. Każdy lubi, gdy na podwórkach i ulicach panuje porządek. Każdy lubi..........., ale czy każdy z nas dba o czystość i porządek na ulicach przy których mieszka?

0594bf502f8cff1e669828756fc9d457Szlak.jpg_m(250x0).jpeg

Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest ustawowym obowiązkiem każdego z nas, zarówno władz gminnych jak i mieszkańców. Każdy właściciel posesji, oraz wspólnot mieszkaniowych zobowiązany jest do dbania o czystości i schludny wygląd posesji i otoczenia.     Obowiązek ten nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi  zmianami). Pomimo tego, że ustawa ta obowiązuje od września 1996 roku, czyli prawie 12 lat, to patrząc na  niektóre ulice, lub na poszczególne posesje widać, że nie każdy wie i pamięta jaki jest zakres obowiązków właściciela nieruchomości.

Utrzymanie czystości i porządku jest obowiązkowym zadaniem każdej gminy.

Najważniejszym elementem, gwarantującym wykonanie tego obowiązku jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice stanowiący prawo miejscowe, uchwalony przez Radę Miejską  Uchwałą Nr VIII/55/07 w dniu 22 maja 2007 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego nr 51 poz. 1661 z dnia 4 lipca 2007r.

rys_odpadowy_ZGZM_m.jpeg rys_odpadowy_odpady_BIO_m.jpeg rys_odpadowy_segragacja_m.jpeg


W Regulaminie określono m.in. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, maksymalny poziom odpadów ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz przedstawiono wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Szczegółowo wytyczono również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie.

news_190505_obrazek1.gif

Psie odchody to szczególnie dotkliwy problem dla mieszkańców Zdzieszowic. Trawniki, place zabaw, nierzadko piaskownice gęsto usiane są psimi odchodami, stwarzając “pole minowe” a tym samym szczególne zagrożenie dla dzieci i osób dorosłych. Wprawdzie na niektórych osiedlach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów na trawę i place zabaw, ale właściciele czworonogów te zakazy ignorują.     

Niewielu posiadaczy psów zdaje sobie sprawę, że to na nich ciąży obowiązek sprzątania nieczystości, które pozostawiają po sobie ich pupile. Sprawa jest poważna, może to potwierdzić każdy, jednak jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie normy, zarówno prawne, jak i zasady zgodnego egzystowania w społeczeństwie, dość trudno znaleźć argumenty na rzecz niesprzątania po swych psach.
    
Posiadanie psa wymaga poczucia obowiązku i pełnej odpowiedzialności za posiadane stworzenie, w sposób zapewniający poczucie komfortu innym mieszkańcom.

Należy zdać sobie sprawę jak istotne jest, aby każdy mieszkaniec w równym stopniu poczuł się gospodarzem naszej gminy i jednocześnie odpowiedzialnym za jej czystość i porządek.

Jednakże powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od zmiany sposobu myślenia zdzieszowiczan o czystości i porządku oraz rygorystyczne przestrzeganie stosownych przymusów.

Apeluję do wszystkich mieszkańców - troska o poprawę stanu środowiska naturalnego i estetycznego wyglądu naszego otoczenia jest świadectwem naszej kultury i świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej.

Często do mieszkańców docierają sygnały o konieczności egzekwowania przepisów porządkowych ale przecież nie chodzi o wzajemne karanie się mandatami ale po prostu o wzajemny szacunek dla siebie, dla ludzkiej pracy i poszanowania przyrody.

Jestem pewien że nasza społeczność rozumie wagę problemu co wykluczy konieczność wszczęcia postępowań administracyjnych w stosunku do osób, które świadomie niszczą środowisko.

Jestem przekonany, że czystość w mieście i należyte jej postrzeganie przyniesie nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie.

Już dziś Dziękuję wszystkim tym Mieszkańcom miasta i gminy Zdzieszowice, którzy odpowiedzą na mój apel i zadbają o estetykę i czystość naszej gminy.


Burmistrz Zdzieszowic
Dieter Przewdzing

odpady1.jpeg