Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 217 lat temu.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 217 lat temu.

Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji

3 Maja, byli:

  • Stanisław August Poniatowski,

  • Ignacy Potocki,

  • Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.

Ta ustawa zasadnicza, zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Postanowienia zapisane na kartach Konstytucji 3 Maja miały przywrócić ład i porządek po I rozbiorze Polski oraz umocnić nasze państwo na arenie międzynarodowej.

Zgodnie z rozporządzeniami

  • zostały zniesione podziały pomiędzy państwem polskim a Litwą,

  • wprowadzono jednolity rząd, wojsko oraz skarb państwa.


Ponadto zapisany został trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Od tej pory decyzje sejmu miały być uchwalane większością głosów. Polska, na mocy konstytucji stała się państwem katolickim, które jedno-cześnie zapewniało swobodę w wyznawaniu odmiennej wiary. Konstytucja 3 Maja choć połowiczna w kwestiach społecznych, stanowiła poważny krok naprzód w dziale reformy państwa. Wiele jej postanowień takich jak: zniesienie liberum veto, wolnych elekcji, rokoszy, zapewnienie mieszczanom nietykalności osobistej( niemożność skazania bez wyroku sądowego) – było zdecydowanie postępowe.


Gdyby pokusić się o zrobienie bilansu reform Konstytucji 3 Maja,to z pewnością najważniejszym osiągnięciem było zlikwidowanie zasady liberum veto, funkcjonującej nieprzerwanie od 1652 roku, a w praktyce uniemożliwiającej dokonanie jakichkolwiek reform i zastąpienie jej głosowaniem większością. Równie istotne znaczenie miało zaprowadzenie zasady dziedziczności tronu, co spotkało się ze sprzeciwem państw ościennych, strażników elekcyjności tronu polskiego. Konstytucja 3 Maja była ostatnią próbą ratowania Rzeczpospolitej przed utratą niepodległości. To dowód zdolności narodu polskiego do naprawy kraju, wyraz patriotyzmu różnych warstw społecznych i próba politycznego wydźwignięcia kraju z upadku i zacofania. Konstytucja 3 Maja z 1791 roku przeszła do historii jako druga na świecie,po konstytucji amerykańskiej,a pierwsza w Europie, przed konstytucją francuską, demokratyczna ustawa zasadnicza.

Uchwalenie konstytucji zostało uznane za święto już 5 maja 1791r.- 2 dni po jej powstaniu. Rocznica uchwalenia Konstytucji obchodzona była podczas rozbiorów przez patriotyczną część społeczeństwa polskiego, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Po odzyskaniu niepodległości rocznica została uznana za święto narodowe (dokładnie 29 kwietnia 1919 roku).Obchodzono je do 1946 roku, kiedy to władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania. Powróciło do kalendarza świąt państwowych 6 kwietnia 1990 roku, wówczas Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p r z y w r ó c i ł jako święto państwowe dzień 3 maja – na cześć uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Dzisiaj my kontynuujemy tę tradycję obchodów, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii narodowej. Po to przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość – wartości, które pozwalały Polakom przetrwać.


 

3 Maja 001.jpeg 3 Maja 005.jpeg 3 Maja 009.jpeg
3 Maja 026.jpeg 3 Maja 042.jpeg 3 Maja 054.jpeg

Pamiętajmy:


Naród, który nie zna swojej przeszłości,

umiera i nie buduje przyszłości.