Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zdzieszowice - gmina PRZYJAZNA ŚRODOWISKU!

21 stycznia br., decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Uroczysta Gala, podczas której wręczone zostały statuetki i certyfikaty odbyła się 5 lutego w Warszawie.

IMG_0325.jpeg

Ponadto nadano Przedłużenie Znaku podmiotom, które jako Laureaci poprzednich edycji wykazali kontynuację działań na rzecz ochrony środowiska. Burmistrz Zdzieszowic Pan Dieter Przewdzing jako przedstawiciel jedynej gminy w województwie opolskim otrzymał Certyfikat Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej przedłużający znak Gminy Przyjaznej Środowisku. Certyfikat został wręczony przez Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej prof. Jerzego Buzka.

IMG_0330.jpeg

Prezentujemy listę Laureatów, Wyróżnionych oraz Przedłużających znak w XI Edycji Konkursu:

Kategoria: SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU:

Podkategoria: Gmina Przyjazna Środowisku

Laureaci:

 • Urząd Gminy Gorzyce
 • Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 • Urząd Gminy Stare Babice
 • Urząd Miasta i Gminy w Pilawie
 • Urząd Miejski w Dąbiu
 • Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim


Przedłużenie znaku:

 • Urząd Gminy Dopiewo
 • Urząd Gminy Lubartów
 • Urząd Gminy Przechlewo
 • Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
 • Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Urząd Miasta i Gminy Lesko
 • Urząd Miasta i Gminy Połczyn Zdrój
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Miejski w Zdzieszowicach
 • Urząd Gminy Lesznowola
 • Urząd Gminy w Chodowie
 • Urząd Miasta Biłgoraj
 • Urząd Miejski w Szczytnie
 • Urząd Gminy Grzegorzew

20100208123952112_0001.jpeg

 

Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od dziesięciu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach. Zakres wykazanych przez uczestniczących w Konkursie prac pozwala również na określenie stanu zainteresowania przez samorządy i podmioty gospodarcze kompleksowym rozwiązywaniem problemów ekonomicznych.

Nadesłane wnioski pozwalają również na stworzenie pewnego modelowego sposobu postępowania, który może być powielony w przypadku innych podmiotów, nie potrafiących wypracować własnego systemu. Biorąc na przykład Laureatów poprzednich edycji i pozytywne zmiany w zakresie ekologii zachodzące w ich bezpośrednim otoczeniu, bądź na ich terenie, można udowodnić, że wyróżnienie w Konkursie wpływa pozytywnie na opinie społeczną i pozwala rozwijać i kontynuować realizacje inwestycji proekologicznych. Bardzo często wyróżnienie staje się także czynnikiem mobilizującym do dalszego inwestowania w ekologię. Dzięki Konkursowi osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w samorządach oraz przedsiębiorstwach, mogą zapoznać się z rozwiązaniami, jakie zostały zastosowane w konkretnych przypadkach. Podpatrzone rozwiązania mogą zostać zastosowane w kolejnych inwestycjach przy rozwiązaniu podobnych lub identycznych problemów.

Aby wziąć udział w Konkursie zainteresowane uczestnictwem podmioty muszą w regulaminowym terminie nadesłać Kartę Zgłoszeniową, w której dokonują autoprezentacji, przedstawiają rys historyczny i ekologiczny regionu, a przede wszystkim szczegółowo opisują zgłaszane przedsięwzięcie. Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu Laureata brana jest pod uwagę skala przedsięwzięcia, nowatorstwo, kompleksowość rozwiązań, a przede wszystkim wpływ na środowisko naturalne. Liczy się również prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, organizacją imprez proekologicznych oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.
 
IMG_0328.jpeg
IMG_0326.jpeg