Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Informacja dla pracodawcy który ucierpiał na skutek powodzi

Biuro Terenowe Fundusu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Opolu informuje, że w związku z wejściem w życie ustway z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. Dz. U. z 2010r. Nr 123, poz. 835 oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie zostały opublikowane na stronie intenetowej www.fgsp.gov.pl w zakładce Prawo powyższe dokumenty wraz z załącznikami.

Przygotowano również w formie elektronicznej (Excel) wykaz powodziowy. Powyższy wykaz znajduje się w zakładce wnioski, wykazy (wzory) (). Gdzie wypełniamy arkusz „dane podstawowe" oraz „załącznik A i wykaz zbiorczy". W arkuszu wydruki znajduje się również wniosek.
Instrukcja wypełnienia wykazu powodziowego znajduje się tam gdzie wykaz.
Wypełniony wniosek oraz wykaz należy złożyć w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Opolu.

Kierownik
Biura Terenowego FGŚP w Opolu
Małgorzata Biss

Dane kontaktowe:
Biuro Terenowe
Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
ul. Krawiecka 7
45-023 Opole
Tel. 77 4545424; 77 4545425