Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIV/331/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Burmistrz Zdzieszowic

ogłasza

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2010 roku przez organizacje pozarządowe.

Konkurs dotyczy następujących zadań:

 1. Podjęcia działań na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne.
   
 2. Świadczenia usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym.
   
 3. Rozwoju form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące, rehabilitację, zakup sprzętu.
   
 4. Organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Pełne teksty ogłoszeń konkursowych zawierające:

 • nazwę zadania i formy realizacji zadań
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2010r.
 • zasady przyznawania dotacji
 • termin realizacji zadania
 • termin składania ofert
 • termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 • wysokość środków finansowych przyznanych w 2008 oraz 2009 roku na realizację zadania tego samego typu
 • postanowienia końcowe

znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach http://bip.zdzieszowice.pl w dziale Ogłoszenia.

Uwaga:

Termin składania ofert upływa

 29 marca 2010r. o godzinie 1530

Dokumenty do pobrania: