Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Gala Noworoczna Gminy Zdzieszowice.

23 stycznia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizowana została Wielka Gala Noworoczna, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele władzy samorządowej na czele z Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, Opolską Kurator oświaty Haliną Bilik, Starostą Krapkowickim Albertem Machą, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego Ryszardem Donitzą.

Koncert_Noworoczny00001.jpeg

Galę rozpoczął koncert kolęd chóru z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach pod batutą Pani Barbary Szady.

Następnym punktem programu było uhonorowanie zasłużonych pracowników oświaty zdzieszowickiej odznaczeniami przyznawanymi przez Panią Kurator. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Alicja Adamczyk, Jan Gołąb, Ewa Sarnecka.

 Koncert_Noworoczny00004.jpeg

Medalami Srebrnymi za Długoletnią Służbę zostali nagrodzeni: Tatiana Dreszer, Alicja Kałuża, Renata Kucharczyk, Brygida Lika, Irena Malik oraz Teresa Osmann.

Koncert_Noworoczny00006.jpeg

Medalami Brązowymi za Długoletnią Służbę zostali wyróżnieni: Beata Stadniczuk i Barbara Szady

Medalem Komisji Edukacji Narodowej została uhonorowana Maria Jagodzińska.

Koncert_Noworoczny00008.jpeg

Honorowe Odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Zdzieszowice” wręczono Jerzemu Szołtyskowi, oraz burmistrzowi Dieterowi Przewdzingowi. W uzasadnieniu przyznania tego wyróżnienia Panu Szołtyskowi napisano:

„Pan Jerzy Szołtysek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym od 1997r. Jako Lider Odnowy Wsi realizuje równocześnie swoją pasję życiową tzn. wyszukuje i porządkuje historię Żyrowej poprzez wydawanie opracowań w postaci książek, widokówek i informacji prasowych, co znacznie przyczynia się do promocji Gminy. Ponadto skrupulatnie prowadzi bieżącą kronikę wydarzeń w sołectwie Żyrowa, bierze czynny udział w spotkaniach organizowanych przez władze województwa, powiatowe i gminne, uczestniczy w pracach organizacji pozarządowych.”

 Koncert_Noworoczny00011.jpeg

Uzasadnienie przyznania Odznaki Panu Burmistrzowi brzmiało:

„Burmistrz Zdzieszowic Pan Dieter Przewdzing to wspaniały gospodarz i wzorowy włodarz Gminy Zdzieszowice. Cieszy się wielkim zaufaniem społeczności lokalnej, która już pięciokrotnie obdarzyła go mandatem zaufania, powierzając mu to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko. Podejmowane przez niego działania zmierzają do rozwoju gospodarczego Ziemi Zdzieszowickiej.”

Koncert_Noworoczny00013.jpeg

Kolejnymi wyróżnionymi byli przedstawiciele zdzieszowickich firm i przedsiębiorstw. Największy pracodawca i płatnik podatków Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. zostały uhonorowane statuetką "Za Wydatny Wkład w Rozwój Gospodarczy Gminy”. Statuetkę w imieniu Prezesa Czesława Sikorskiego odebrała Pani Maria Gawrońska-Jarotek Wiceprezes Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp z o.o.

Koncert_Noworoczny00014.jpeg

Za pomoc okazywaną Gminie Zdzieszowice wyróżnienia z rąk Burmistrza Zdzieszowic oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej otrzymali wojewoda Ryszard Wilczyński oraz marszałek Józef Sebesta.

Koncert_Noworoczny00015.jpeg

Docenienie zostali również lokalni przedsiębiorcy jako Ci którzy tworzą nowe miejsca pracy, generują budżet Gminy Zdzieszowice i podnoszą standardy jej mieszkańców.

 Koncert_Noworoczny00020.jpeg

Galeria z uroczystości:

 

Koncert_Noworoczny00001.jpeg Koncert_Noworoczny00002.jpeg Koncert_Noworoczny00003.jpeg Koncert_Noworoczny00004.jpeg
Koncert_Noworoczny00005.jpeg Koncert_Noworoczny00006.jpeg Koncert_Noworoczny00007.jpeg Koncert_Noworoczny00008.jpeg
Koncert_Noworoczny00009.jpeg Koncert_Noworoczny00010.jpeg Koncert_Noworoczny00010.jpeg Koncert_Noworoczny00012.jpeg
Koncert_Noworoczny00013.jpeg Koncert_Noworoczny00014.jpeg Koncert_Noworoczny00015.jpeg Koncert_Noworoczny00016.jpeg
Koncert_Noworoczny00017.jpeg Koncert_Noworoczny00018.jpeg Koncert_Noworoczny00019.jpeg Koncert_Noworoczny00020.jpeg
Koncert_Noworoczny00021.jpeg Koncert_Noworoczny00022.jpeg Koncert_Noworoczny00023.jpeg Koncert_Noworoczny00011.jpeg