Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie NR SG.120.17.2021 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

ODTkwestionariusz osobowy (plik .odt) (16,55KB)

DOCXkwestionariusz osobowy (plik .docx) (6,53KB)

PDFkwestionariusz osobowy (plik .pdf) (53,67KB)

Oświadczenia kandydata

ODToświadczenie (plik .odt) (25,37KB)

DOCXoświadczenie (plik .docx) (4,64KB)

PDFoświadczenie (plik .pdf) (19,72KB)