Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy

Treść regulaminu:

PDFZarządzenie Nr SG.120.8.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SG.120.8.2013 - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 
PDFZarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy
 
Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Załączniki do regulaminu:

Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

DOCkwestionariusz osobowy (plik .doc)

PDFkwestionariusz osobowy (plik .pdf)

PDFOświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji