Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"

UCHWAŁA NR LXXV/29/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION” Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/30/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału obszaru gmin - członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na sektory

UCHWAŁA NR LXXIV/14/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu