Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

PO Klucz do biznesu 2. Urząd Pracy zaprasza!

plakatPUP.jpeg

Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” jest realizowany przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Opolskiego.

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i zamierzają założyć firmę na terenie województwa opolskiego.

 
Czas trwania projektu:
01 luty 2012 rok – 31 maj 2014 rok
 
Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim przez stworzenie korzystnych warunków do jej rozwoju oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny.

 
Cele szczegółowe:
 • Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim.
 • Podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych mieszkańców województwa opolskiego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności.
 
Grupa odbiorców:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego co najmniej 3 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności do osób:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy).
 
W ramach projektu:
- zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo – doradcze,

- przyznane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne do wysokości 40 000,00 PLN na założenie i rozwój działalności gospodarczej (lub do 20 000,00 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),

- przyznane zostanie wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700,00 PLN.
 
 
Zadania realizowane w ramach projektu:
 1. I.Rekrutacja kandydatów do projektu
  1. Nabór wniosków rekrutacyjnych (I nabór) – marzec 2012 r.
  2. Przeprowadzenie przez doradców rozmów rekrutacyjnych z kandydataminabór) – kwiecień 2012 r.
  3. Przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej (I nabór) – kwiecień 2012 r.
  4. Przeprowadzenie procedury odwoławczej (I nabór) – maj 2012 r.
  5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników projektu i podpisanie umów szkoleniowych-doradczych (I nabór) – maj – czerwiec 2012 r.
  6. Nabór wniosków rekrutacyjnych (II nabór) – wrzesień 2012 r.
  7. Przeprowadzenie przez doradców rozmów rekrutacyjnych z kandydataminabór) – wrzesień – październik 2012 r.
  8. Przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej (II nabór) – październik – listopad 2012 r.
  9. Przeprowadzenie procedury odwoławczej (II nabór) – listopad 2012 r.
  10. Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników projektu i podpisanie umów szkoleniowo-doradczych (II nabór) – listopad 2012 r.
 
 1. II.Moduł szkoleniowo-doradczy
  1. Przygotowanie do przeprowadzenia Modułu szkoleniowo-doradczego (I nabór) – czerwiec 2012 r.
  2. Przeprowadzenie Modułu szkoleniowo-doradczego (I nabór) – czerwiec 2012 r.
  3. Przygotowanie do przeprowadzenia Modułu szkoleniowo-doradczego (II nabór) – listopad 2012 r.
  4. Przeprowadzenie Modułu szkoleniowo-doradczego (II nabór) – grudzień 2012 r.
 

III.Udzielenie wsparcia finansowego i doradczego Beneficjentom Pomocy

 1. Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie dotacji (I nabór) – czerwiec 2012 r.
 2. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji (I nabór) – czerwiec 2012 r.
 3. Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji (I nabór) czerwiec 2012 r.
 4. Ocena przez KOW Wniosków o przyznanie dotacji (I nabór) – lipiec 2012 r.
 5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej (I nabór) – sierpień 2012 r.
 6. Ogłoszenie ostatecznej listy przyznanych dotacji (I nabór) – sierpień – wrzesień 2012 r.
 7. Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji (I nabór) – wrzesień – październik 2012 r.
 8. Wypłata jednorazowych dotacji (I nabór) – wrzesień – październik 2012 r.
 9. Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie podst. wsparcia pomostowegonabór) -październik 2012 r.
 10. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (I nabór) -październik 2012 r.
 11. Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegonabór) – październik 2012 r.
 12. Ocena przez KOW Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegonabór) – październik – listopad 2012 r.
 13. Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowegonabór) – listopad 2012 r.
 14. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego (I nabór) – grudzień 2012 r. –kwartał 2013 r.
 15. Wsparcie doradcze (I nabór) – I, II, IV kwartał 2013 r.
 16. Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie dotacji (II nabór) – grudzień 2012 r.
 17. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji (II nabór) – grudzień 2012 r.
 18. Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji (II nabór) – grudzień 2012 r.
 19. Ocena przez KOW Wniosków o przyznanie dotacji (II nabór) – styczeń 2013 r.
 20. Przeprowadzenie procedury odwoławczej (II nabór) – I kwartał 2013 r.
 21. Ogłoszenie ostatecznej listy przyznanych dotacji (II nabór) – I kwartał 2013 r.
 22. Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji (II nabór) – I kwartał 2013 r.
 23. Wypłata jednorazowych dotacji inwestycyjnych (II nabór) – I kwartał 2013 r.
 24. Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegonabór) – I kwartał 2013 r.
 25. Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (II nabór) –kwartał 2013
 26. Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegonabór) – I, II kwartał 2013 r.
 27. Ocena przez KOW Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegonabór) – II kwartał 2013 r.
 28. Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowegonabór) – II kwartał 2013 r.
 29. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego (II nabór) – II, III, IV kwartałr.
 30. Wsparcie doradcze (II nabór) – III kwartał 2013