Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Przystanek turystyczny – stanowisko geologiczne wychodni skalnej dolnego karbonu 359 milionów lat temu.

Dzięki zaangażowaniu Pana Jerzego Szołtyska – Lidera Odnowy Wsi Żyrowa, Pana Józefa Wilczka – sołtysa tejże wsi oraz jej mieszkańców Gmina Zdzieszowice po raz kolejny gościła komisję oceniającą projekty w ramach konkursu Piękna Wieś Opolska 2010. Komisja w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izby Rolniczej w Opolu i innych oceniali bardzo innowacyjny projekt, którego pełna nazwa brzmi – Przystanek turystyczny – stanowisko geologiczne wychodni skalnej dolnego karbonu 359 milionów lat temu.

2.jpeg


Żyrowa będąc uczestnikiem programu odnowy wsi w województwie opolskim od 1997 roku, ze względu na swoje położenie na południowo – zachodnich stokach wzniesienia Góry Świętej Anny, a także ze względu na liczne zabytki stanowiące walory, które sprzyjają rozwojowi wsi i turystyce, dąży do zapewnienia przyszłym turystom i gościom czynną i bierną rekreację. Powyższe walory zostały ujęte w wieloletnim znowelizowanym planie odnowy wsi na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXXIII/243/07 z dn. 10.03.2009 r.

3.jpeg

Zdobyty status „Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 2002”, Laur Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 2004” oraz wyróżnienia „Wieś Przyszłości 2008”, mieszkańcy Żyrowej dążą do zainteresowania sobą, jako atrakcyjne miejsce zamieszkania i współdziałania, wykorzystując trop śladów geologicznych jednego z dwóch naukowo udowodnionych stanowisk na środkowym Śląsku Opolskim, postanowili ujawnić historię geologiczną Żyrowej w postaci odkrywki wychodni skalnej i tablicy promującej erę paleozoiczną dolnego karbonu 359 milionów lat temu.

5.jpeg


Oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu odnowy wsi.

Popularyzacja wśród mieszkańców województwa opolskiego, a szczególnie wśród młodzieży szkolnej wszystkich szczebli historii geologicznej Śląska Opolskiego, zwłaszcza utworów dolnego karbonu 359 milionów lat temu, czyli najstarszych na powierzchni ziemi skał. Jedna z nich znajduje się w Żyrowej na wzgórzu koło „Domu Mieszkańców” przy ulicy Wojska Polskiego 14.

Utworzenie przystanku turystycznego z tablicą turystyczno – geologiczną będzie sprzyjać rozwinięciu potencjału turystycznego w postaci nowego punktu przystankowego na już istniejącej ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej prowadzącej z Żyrowej do Góry Świętej Anny przez żyrowski rezerwat leśny „Lesisko” , o długości trasy 6 km i czasie trwania wędrówki 2 godziny.

1.jpeg

Warto nadmienić, że stanowisko geologiczne znajduje się na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny oraz na obszarze aktualnie projektowanego GEOPARKU KRAJOWEGO GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY.

Położenie stanowiska geologicznego i jego ekspozycja jest jednym z elementów atrakcyjności turystyczno – geologicznej, promującej wieś Żyrową wśród szerokiego grona turystów pieszych, rowerowych, motocyklowych poprzez:

   1. włączenie go do drugiej istniejącej ścieżki dydaktycznej z góry Świętej Anny do Ligoty Dolnej przez Żyrową, o długości trasy 12 km i czasu trwania ok 4 h;
   2. położenie obok przebiegającego przez Żyrową czerwonego szlaku trasy rowerowej na 152 ze Strzelec Opolskich do Walec przez prom na Odrze w Zdzieszowicach;
   3. położenie blisko szlaku turystycznego II Powstania Śląskiego, przebiegającego z Kędzierzyna – Koźla przez Żyrową do stacji PKP w Jasionej
   4. położenie blisko zielonego szlaku rowerowego Śląskich Sanktuariów ze Zlatych Hor przez Żyrową ( 92 km) do Kamienia Śląskiego;
   5. wykorzystanie dla szkół regionu wszystkich szczebli na lekcjach nauki o regionie.