Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012r.

Przypominamy, że 30 września 2012r. upływa ustawowy termin do wniesienia przez przedsiębiorców III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012r.  Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania opłaty III raty w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2012r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

UWAGA! W związku z tym, iż dzień 30.09.2012 r. przypada w niedzielę, w/w opłat należy dokonać bezwzględnie do dnia 28.09.2012 r. Przedsiębiorcy dokonujący wpłat bezpośrednio na konto, obowiązani są dokonać opłaty odpowiednio wcześniej, tak aby należna suma została zaksięgowana na koncie Urzędu Gminy w dniu 28.09.2012 r.