Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Projekt regulaminu utrzymania czystości w gminie - konsultacje

  • Przedmiot konsultacji,

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Zdzieszowicach uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowic

  • Harmonogram konsultacji,

Konsultacje rozpoczną się w dniu 29 listopada 2012 r. a zostaną zakończone w dniu 13 grudnia 2012 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowany w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

  •  Adresaci konsultacji,

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Zdzieszowice, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, osoby uprawnione oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

  • Forma konsultacji,
    • pisemna papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach),
    • pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej) na adres azimerman@um.zdzieszowice.pl
  •  Miejsce konsultacji,

Urząd Miejski w Zdzieszowicach Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 47-330 Zdzieszowice ul. Bolesława Chrobrego 34 pok. A-15 (parter) , adres poczty elektronicznej azimerman@um.zdzieszowice.pl.

  • Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Urząd Miejski w Zdzieszowicach Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 47-330 Zdzieszowice ul. Bolesława Chrobrego 34 pok. B-207 – drugie piętro.

Do pobrania: