Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Informacja dotycząca Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”

Informacja dotycząca Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”


W dniu 31.10.2012r. na terenie gminie Zdzieszowice, zakończyły się roboty budowlane związanie z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krępna i Rozwadza. Projekt  „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach obejmował swoim zakresem m.in. budowę 16km sieci kanalizacyjnej. Głównym celem prowadzonej inwestycji jest poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego poprzez odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach, dzięki czemu zmniejszy się liczba szamb bezodpadowych.

Po odbiorach końcowych, które odbyły się w listopadzie, mieszkańcy wsi Krępna oraz Rozwadza będą mogli użytkować nowo wybudowaną kanalizację od 22.12.2012r. Całkowita wartość Projektu, która swoim zakresem obejmowała budowę kanalizacji na ul. Parkowej, Osadników, Wschodniej i Ogrodowej w Zdzieszowicach, w miejscowościach Krępna i Rozwadza oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej wynosi 14 461 709,58zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 7 963 455,85zł.

Obecnie Spółka uzyskała pozytywną opinię z Ministerstwa Środowiska, na rozszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, gdzie otrzyma ok. 780 000,00zł które zostaną przeznaczone m.in. na modernizację sieci kanalizacyjnej przy ul. Korfantego w Zdzieszowicach.

2.jpeg