Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Deklaracje podatkowe

Druki obowiązujące od 2016 roku

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości

PDFZA - Załącznik do deklaracji - dane o gruntach

PDFZB - Załącznik do deklaracji - dane o budynkach i lokalach

PDFZC - Załącznik do deklaracji - dane o budowlach związanych z działalnością gospodarczą

PDFDR-OP - Deklaracja na podatek rolny

PDFDL-OP - Deklaracja na podatek leśny

PDFIP-OF - Informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

PDFIPZ-1 - Załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane dotyczące nieruchomości zabudowanych

PDFIPZ-2 - Załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania

PDFDT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

PDFDT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1

Druki obowiązujące za lata 2015-2012

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

PDFZałącznik do deklaracji na podatek dotyczący nieruchomości

PDFDeklaracja na podatek rolny dla osób prawnych

PDFDeklaracja na podatek leśny dla osób prawnych

PDFInformacja dla osób fizycznych

PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych

PDFZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych