Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Znamy już stawki jakie będą obowiązywały za wywóz nieczystości od 1 lipca 2013 r.

Na posiedzeniu Związku Międzygminnego Czysty Region, które odbyło się 30 listopada podjęte zostały uchwały m.in. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – UCHWAŁA Nr XXVII/14/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 listopada 2012 r.

Z zapisów w/w uchwały wynika, że:

  1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Związek Międzygminny „Czysty Region” od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
  2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w pkt. 1
    w wysokości 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
  3. Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Do pobrania: Pełna treść w/w uchwały - (UCHWAŁA Nr XXVII w sprawie wyboru metody i stawki).pdf