Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie dotyczące abzestu

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ZDZIESZOWICE!

Urząd Miejski w Zdzieszowicach przypomina o obowiązku przedstawienia informacji na temat:

  • rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest,
  • instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,
  • czasu i sposobu usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest,
  • czasu i sposobu zastąpienia azbestu i wyrobów zawierających azbest innymi substancjami i wyrobami, mniej szkodliwymi dla środowiska.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi miasta.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku .
W związku z tym prosimy właścicieli nieruchomości o przedłożenie w/w informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2013 r. I dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, pokój nr B-207.

Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest dostępny jest tutaj:
DOCwzór informacji (plik doc)
ODTwzór informacji (plik odt)
PDFwzór informacji (plik pdf)

jak również w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, w pokoju B-207.