Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zmiany w zakresie realizacji obowiązku meldunkowego wprowadzonego z dniem 1.01.2013r.

ZMIANY W ZAKRESIE REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO
WPROWADZONE Z DNIEM 01 STYCZNIA 2013r.
(ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie  ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1407)

  • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu zamieszkania;
  • likwidacja obowiązku  meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli  polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz obywateli  Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy do trzech miesięcy;
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej);
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie gminy ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;
  • wydłużenie terminu realizacji obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni;
  • zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli  Konfederacji Szwajcarskiej  za    niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • likwidacja obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.