Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Pamiętajmy o rozwiązaniu umowy na wywóz odpadów komunalnych!

Przy rozwiązywaniu dotychczasowych umów trzeba pamiętać o okresie wypowiedzenia, a także o tym, że umowę należy wypowiedzieć na piśmie. Warto więc sprawdzić jakie są warunki wypowiedzenia posiadanych przez Państwa umów na wywóz śmieci i podjąć działanie z wyprzedzeniem tak by wszystkie zobowiązania wynikające z dotychczasowych umów zakończyły się do 30 czerwca 2013 r. W umowach zawartych z firmą Veolia obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzena. W związku z powyższym wniosek o rozwiązaniu umowy musi zostać dostarczony do siedziby firmy do dnia 31 marca 2013r.

W załączaniu do pobrania udostępniamy wzór wniosku o rozwiązanie umowy z firmą VEOLIA - Usługi dla środowiska z siedzibą w Krapkowicach.

PDFwniosek_o_rozwizanie_umowy.pdf

Wniosek prosimy wysyłać na adres:

VEOLIA - USŁUGI DLA ŚRODOWISKA S.A.

oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38

47-303 Krapkowice

W pozycji: "Powodem rozwiązania umowy jest" prosimy wpisać:

W związku z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 391).